Gedicht: De kracht van God

De kracht van God 

Vanmorgen liep ik
op de dijk
En genoot van de zon
De wind, de geur
Water en land
Ik hoorde wind
Vogels en het paard
In de wei
Alles bezag ik met mijn
Ogen
En nogmaals met
de ogen van de God
Ik ervaarde alles                                
Door de ogen van God
Mij hart sprong op
Mijn ogen straalden
En namen
Nog veel meer waar
Ik zag God
In iedere grasspriet
Langs de kant
In de man die
Voorbij fietste
En lachte

In de geur van de paarden

en van het meer
De wind en zon
Alles smolt samen
In een grote God
In alles is God
Ik ben onderdeel
Van God
Wat een kracht
Marja ©