GEBOORTE / Door Hilde Janssen

We leven in de barensweeën van een Nieuwe Tijd.
Dit gaat met veel drama, lijden en gekreun gepaard tot onze grote spijt.

Toch is deze benauwende tijd ook een vruchtbaar iets.
Ze staat voor de Geboorte van Nieuw Leven en dat is niet niets.

Het oude bekende dient in te storten en te verdwijnen.
Zonder dat we daardoor helemaal gaan wegkwijnen.

Moeder Aarde staat helemaal in rep en roer.
Ze draait en keert, roept en schreeuwt, maar houdt zich stoer.

Ze heeft een boodschap aan al de mensen die haar bewonen.
In eigen rust en stilte blijven in deze woelige tijden, zal het meeste lonen.

Openen vanuit het Hart zet het geboortekanaal op een kier.
En zal de mensheid leiden naar de Geboorte van een Nieuwe Tijd met veel plezier.

Ze heeft immers voor ons allen een verrassing in petto.
Ze dient niet langer het Duister en haar Illusie, maar wel een
heel nieuw levensmotto.

Het Licht mag weer schijnen in de Harten van ieder mens.
En het Ontwaakte Goddelijk Bewustzijn vervult terug iedere wens.

Er wordt weer geleefd volgens de win-win strategie.
En ieders leven is terug in handen van eigen regie.

Laten we ons in alle vreugde op deze nieuwe Geboorte voorbereiden.
Door ons leven in respect en zorgzaamheid aan onszelf en Moeder Aarde
te wijden.

In Liefde verbonden van Hart tot Hart,

Hilde Janssen