FAKKEL VAN LICHT / Door Hilde

FAKKEL VAN LICHT

8 november 2021 / Door Hilde

Deze eindtijd van een eeuwenoud donker tijdperk is zo bijzonder.
We krijgen een nieuwe kans om te ontwaken in ons eigen Goddelijk Wonder.

Na een eeuwenlange slaap worden we eindelijk weer opgericht.
In een wakkere brandende FAKKEL VAN LICHT.

We horen weer de innerlijke roep om Thuis te komen in onze Goddelijke Oorsprong.
We worden allemaal diepgaand uitgenodigd om te gaan ademen vanuit een Goddelijke Long.

We krijgen weer een nieuwe kans om onszelf uit te lijnen op de Goddelijke Intelligentie.
En ons Leven her in te richten vanuit Goddelijke Intentie.

We kunnen toestemming geven om te gaan staan in een krachtig Licht Portaal
Dat op magische wijze zich kan openen op verzoek van ons allemaal.

We worden weer opgetild in een helder Liefde Bewustzijn.
Op die manier wassen we onze handen in onschuld en zijn we terug helemaal rein.

Stralende Regenboog Kristallen verlichten ons Pad.
En dompelen ons in een helder en kostbaar Licht Bad.

Hoe meer we ons kunnen openen voor deze krachtige Licht en Liefde Transformatie.
Hoe meer we bevrijd worden door Gods eeuwige gratie.

Dan kunnen onze Goddelijke Talenten weer vrijelijk stromen.
En kunnen we weer scheppen waar we werkelijk van dromen.

Op die manier zetten we koers richting Beloofde Land.
Waarin Vrede, Vrijheid, Harmonie, Overvloed voor iedereen,….wordt ingepland.

We zijn tot veel meer in staat dan het lijkt op het eerste gezicht.
Als we steeds meer gaan stralen als een FAKKEL VAN LICHT.

Dan kunnen we de Hemelpoorten hier op Aarde doen openbreken.
En kunnen onze Harten weer open en vrijelijk spreken.

Dan voelen we ons weer Gezien, Geborgen en Veilig.
En wordt ons Leven weer Vruchtbaar, Gezegend en Heilig.

Hoe meer we ons durven te openen voor Gods Aangezicht.
Hoe krachtiger we hier op Aarde zullen stralen als een FAKKEL VAN LICHT.

Op die manier zal al het duister in en om ons heen helemaal verdwijnen als Sneeuw voor de Zon.
En toveren we voor ons allemaal een Nieuwe Wereld, wat vroeger niet kon.

Dus hoe meer we gaan schijnen als een FAKKEL VAN LICHT in de donkere Nacht.
Hoe meer het Aards Paradijs ons bij een nieuwe dageraad opwacht.

Hilde