De Vlam, / Door Anoniem

De Vlam

Door Anoniem

Heb je ook de vlam voelen ontwaken?
Mocht je ook de gloed aanraken?
Al is het maar even,
’t Geeft je een nieuw leven.

Je zou het ieder willen zeggen,
ook nu hier ’t tere zaadje leggen.
Maar denk toch niet dat jij nu alles weet!
het ligt besloten in die vlam, die Goddelijk heet.

Zij is toch al in alle dingen?
Waarom zul je haar dan dwingen?
Weet, doch je haar dan doven zult.
Geef slechts liefde, heb geduld.

Stoor je toch niet aan de tijd
voor je, in je, ligt de eeuwigheid.
Slechts door liefde zal zij stralen!
Dieper, dieper zal zij dalen,
tot zij heel je ziel verlicht.
Voel je, wat zij dan verricht?