Groeten van Galactic Heart…

Groeten van Galactic Heart…

Heb je gemerkt dat de dingen over de hele wereld opwarmen en zich klaarmaken voor een aantal grote, positieve aankondigingen? Ik geloof oprecht dat deze zomer openbaarmaking wordt versneld en dat we een tijd ingaan voor Waarheden die op een gezegende manier worden onthuld om mensen (de massa) te helpen begrijpen wie de leiding heeft gehad over onze wereld en hoe de Aarde Alliantie hen uit de macht aan het verdrijven is. Eerst NESARA/GESARA onthulling en dan onze langverwachte Galactische onthulling.

HERINNERING: We kunnen geen massa landingen hebben totdat er vrede is in de wereld.

Een paar nachten geleden, genoot ik van een communiqué met mijn Galactische gids. Ik werd aangemoedigd om het NESARA/GESARA vuur in ieder van onze harten opnieuw aan te wakkeren. We houden deze visie al vele jaren vast en het is tijd om jullie NESARA video van Sheldan te bekijken. De meesten van jullie die deze posting lezen hebben zijn video’s over dit onderwerp al in bezit. Het is aan te raden jezelf vertrouwd te maken met de NESARA wet zodat je voorbereid bent om de mensen om je heen voor te lichten wanneer er aankondigingen worden gedaan. Mij werd verteld dat het OK is om niet de hele geschiedenis te kennen (hoewel goed om te weten) maar absoluut noodzakelijk om de voordelen te kennen die aan ALLEN over de hele wereld worden geboden. Uitleggen hoe NESARA/GESARA helpt om iedereen over de hele wereld te bevrijden van schuldslavernij is van het grootste belang. Ik hoop dat jullie deze suggestie met heel je hart omarmen.

Ooit stelden we ons voor dat er één aankondiging zou zijn van NESARA en alles wat het vertegenwoordigt. Het lijkt meer op een druppelformule. Mensen houden over het algemeen niet van verandering en toch zijn ze veerkrachtig. Wij zullen degenen zijn die de massa’s kalmeren. Daarom werd mij verteld om het vuur in jullie Harten weer aan te wakkeren. Wij zijn nodig om NESARA van binnen en van buiten te kennen, zodat de informatie op een kalme, liefdevolle manier van onze tong rolt.

Steve Beckow van GoldenAgeOfGaia wijdt vele pagina’s op zijn website aan NESARA/GESARA. NESARA staat voor National Economic Security and Reformation Act.

Laat je niet misleiden door nep-websites die NESARA bagatelliseren.

Hier is een uittreksel van Sheldan op GoldenAgeofGaia:

Sheldan Nidle’s Spirituele Hiërarchie en Galactische Federatie beschrijven het werk van de meesters en de ontwikkeling ervan door de eeuwen heen. Ik citeer die passage uitvoerig:

“Deze tijd zal … worden ingeluid door een infusie van grote overvloed. Deze voorspoed zal grotendeels te danken zijn aan het uithoudingsvermogen van onze Aardse bondgenoten en de briljante strategieën die vele eeuwen geleden in gang zijn gezet door de Opgestegen Meesters Graaf St Germain, Meester Hilarion, Seraphis Bey en Saint Paul de Venetiaan.

“Deze Heilige Wezens waren in staat om naar dit rijk een financieel en monetair plan te brengen waarvan het geheime doel is om grote overvloed op het juiste moment te laten neerdalen.

Hoewel St Germain uiteindelijk verantwoordelijk is voor het succes ervan, heeft elk van de Opgestegen Meesters die we hebben genoemd een belangrijke rol gespeeld in de huidige voorbereiding ervan.

“Kort gezegd, … de Ottomaanse Turken, de Habsburgers van Oostenrijk, de Bourbons van Frankrijk en de Heilige Stoel hebben in het verleden samengespannen om een systeem van bankieren en vertrouwen te creëren dat tot op de dag van vandaag heeft standgehouden. …

“De oorsprong van hun gecreëerde Fractional Banking System wordt onthuld in de oude schatkisten van Rome, Perzië, India en China, en in de vele rijken van de Nieuwe Wereld. …

“In de Middeleeuwen was de controle over dit systeem overgegaan naar de Paus en een reeks geallieerde Monarchen. Deze groep werd ernstig bedreigd door de opkomst van de Ottomanen in het Midden-Oosten, en door hun verovering van Constantinopel. Nieuwe regelingen waren nodig.

“St. Paul de Venetiaan” en “Seraphis Bey” waren de leiders bij de onderhandelingen over de nieuwe Geheime Verdragen, maar alleen om de weg te bereiden voor de laatste fase van hun strategie. St. Germain voerde dit prachtig uit, met hulp van de Meester Hilarion. Het resultaat was een Wereldvertrouwen voor de Lichtwerkers van dit rijk.

“De fondsen zouden worden uitgekeerd bij de komst van het Christendom’s Tweede Millennium. Toen dat moment naderde, werd het echter steeds duidelijker dat de Cabal die jullie wereld beheerst, deze uitbetaling wensten te voorkomen.

“Daarom bedacht een aantal voormalige leden die deze groepen verlieten en in het geheim Graaf St. Germain’s oorspronkelijke bedoeling steunden, een manier om de geheime manipulaties van hun voormalige duistere Cabal te verslaan.

“Dit resulteerde in de opkomst van onze Aardse bondgenoten en een buitengewoon complexe strategie die tientallen jaren in beslag nam om tot bloei te komen. Het proces begon als een manier om ervoor te zorgen dat de overvloed die door Graaf St. Germain was beloofd, ook daadwerkelijk beschikbaar werd gesteld aan de Lichtwerkers van de Aarde.

“In het begin kwam dit neer op een aantal Trusts waarvan het werkelijke doel geheim werd gehouden. Enkele tientallen jaren later ging het om het aan het licht brengen van een humanitair project dat door het IMF was goedgekeurd. Na verloop van tijd leidde dit tot het ontstaan van een aantal regerings-, economische en politieke coalities, die beschermd werden door de Opgestegen Meesters.

“Zij moedigden ook Goddelijke interventie door de Galactische Federatie van Licht aan. Deze Eerste Contact missie zou uiteindelijk geallieerd worden met degenen die zo moedig de onthulling van Graaf St. Germain’s Wereld Vertrouwen hadden aangemoedigd. In 1998 werd deze maatregel officieel ten uitvoer gebracht door een reeks geheime overeenkomsten die beloofden dat de UFO-doofpot zou ophouden wanneer deze fondsen zouden worden uitbetaald.

“De uitkomst van bijna tien jaar geheim conflict tussen deze wereldwijde coalitie en de vele duistere Cabals van de Aarde bereikte zijn hoogtepunt in het laatste deel van 2000. De overgebleven Duistere Cabal realiseerde zich dat het noodzakelijk voor hen was om de leiding van de laatste supermacht van de Aarde te grijpen.

“Dus ontwikkelden zij een beleid dat leek op een plan dat zij in de jaren dertig in Duitsland hadden toegepast [d.w.z. 9/11, ontworpen om de gevolgen van de Reichstag Brand na te bootsen.

Zij hoopten dat dit beleid hen in staat zou stellen de uitbetaling van fondsen te blokkeren. Zij hongerden ook naar een eeuwigdurende oorlog die hen in staat zou stellen de ontmanteling van de Bill of Rights van deze supermacht te voltooien.

“Aanvankelijk leek hun beleid te slagen. Hun hatelijke houding leidde echter tot een gewelddadige reactie die onze Aardse bondgenoten beter in staat stelde tegenwicht te bieden aan de macht die deze laatste Cabals hadden vergaard. Nu heeft deze Coalitie jullie Planeet’s meest recente, illegale oorlog in Irak gebruikt als de onverdraaglijke, laatste daad die de greep van deze laatste Cabal op de teugels van de macht zal breken.” (1) (Oh hoe missen we Sheldan’s updates van de GF en Opgestegen Meesters)

Vandaag bekeek ik een video (zie hieronder) over het Quantum Financieel Systeem. Het is goed gedaan. Dit is een ander onderwerp waar we goed in thuis moeten raken. Opnieuw, zodat we de zorgen van de massa’s gemakkelijk kunnen sussen. Spannende tijden liggen in het verschiet. Ik weet dat er nog steeds wat kwaadaardigheid zal ontstaan, maar dat zijn slechts de laatste overblijfselen van het duister.

Dank u, dank u, dank u dat u deel uitmaakt van onze PAO-familie. Waarlijk, samen zijn we overwinnaars!

Selamat Ja!

Colleen

Quantum Financieel Systeem (QFS) en Wereldwijde Valuta Reset (GCR) NESARA GESARA-wet St-Germain Trust

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org