De Kosmische Stralen De Zevende Straal: De Vrijheid van God

De Kosmische Stralen
De Zevende Straal: De Vrijheid van God
 
Geplaatst: 30 januari 2014

Informatie in de jaren 70 doorgegeven door El Morya via Mark Prophet

Kleur: violet
Dag: zaterdag
Chakra: zetel der ziel


Chohans: Saint Germain & Portia
Retraite verblijf: Transylvanië, Roemenië en in Tabel Mountain, Grand Tetons, Wyoming, U.S.A.


Aartsengel & Archeia: Zadkiël & Amethyst
Retraite verblijf: Cuba

Elohim: Arcturus en Victoria
retraite verblijf: bij Luanda, Angola, Afrika

muziek: driekwartsmaat van de wals, zoals in de Weense walsmuziek tot uitdrukking komt

Eigenschappen van God die door aanroepingen van deze Vlam worden vermeerderd zijn vrijheid, rechtvaardigheid, tolerantie, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, vergiffenis, ritueel, aanroepingen van de vlam (decreten), doorstroming, diplomatie, tact, houding, alchemie, transmutatie, transcendentie, vermeerdering van openbaring, profetie, het verlangen alle dingen te vernieuwen door toepassing van de wet van alchemie.

Meesters die op de Zevende Straal dienen

Saint Germain

Zeventig duizend jaar geleden was hij priesterkoning, heerser ver een hoge beschaving, daar waar nu de Sahara ligt. De geschiedenis van de laatste dagen van die beschaving wordt beschreven in De Magische Tegenwoordigheid door Godfré Ray King (Guy Ballard) en in Climb the Highest Mountain.

Andere levens zijn:

De profeet Samuël uit de bijbel,
St. Jozef voedervader van Jezus,
St. Albanus, eerste martelaar in Engeland,
Merlijn, raadgever van Koning Arthur van Brittanië,
Proclus, Grieks filosoof, hoofd van de Platonische Academie en promotor van het neo-Platonisme in het Middellandse Zeegebied
Roger Bacon, monnik, wetenschapper en filosoof (1214-1294)
Christoffel Columbus, die in 1492 bij Amerika landde.
Sir Francis Bacon (1561-1626), zoon van Lord Leicester en Koningin Elisabeth. Engels filosoof, staatsman en essayist en auteur van de Shakespeare-stukken, vertaler van de King James versie van de Bijbel.

In 1626 woonde hij zijn eigen begrafenis bij, nadat hij zijn veronderstelde dood had geënsceneerd, trok hij zich terug op Kasteel Rakoczy in Transylvanië, teneinde zijn laatste inwijdingen te ondergaan onder leiding van de Great Divine Director. Hij ascendeerde 1 mei 1684.

Na zijn ascensie keerde hij op aarde terug om de mensheid te dienen en nam een lichaam aan als de Graaf van Saint Germain ( Le Conte de Saint Germain) de geschiedenis van zijn optreden in Europa omspannen de jaren 1710 tot 1822 en zijn opgetekend in verschillende dagboeken en brieven van tijdgenoten, die de hoven van Europa bezochten.

Voltaire beschreef hem aan Frederik van Pruisen II als een man die nooit sterft en alles weet. Zijn geschiedenis wordt beschreven door Isabel Cooper-Oakley in The Count of St. Germain.

Zijn missie was erop gericht een verenigd Europa te stichten, toen hij Napoleon sponsorde, maar Napoleon rebelleerde en ontmoette zijn Waterloo.

St. Germain sponsorde ook de Amerikaanse Revolutie. Hij ontwierp de Amerikaanse vlag en riep: teken dat document! in Independence Hall, even voor het tekenen van de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Generaal Washington was zijn chela. Hij inspireerde en leidde het samenstellen van de Constitutie.

Saint Germain staat bekend als de God der Vrijheid voor de aarde. Hij is de hiërarch van het Aquarius Tijdperk. Hij is gekomen om de mensheid in dit tijdperk naar de overwinning te leiden. Om de aarde naar haar bestemming als de Ster der Vrijheid te leiden.

Lady Portia

Lady Portia dient ook als Tweelingziel van St. Germain op de 7de Straal. Zij is een Poortwachter en één van de Meestervrouwen van de Karmische raad. Zij initieert o.a. de wetenschap dat geen enkele levensles die op ons pad komt toeval is! Als men dit begrip erkent is zij met haar energie ondersteunend aanwezig, zodat men de kracht ervaart om zijn levensles te doorstaan. Zij stuurt illusies en beproeving naar leerlingen die het spirituele pad bewandelen, om te testen of deze klaar zijn voor inwijdingen vanuit de Lichtwereld.

De energie van Lady Portia helpt ons om innerlijke balans te bereiken. Zodat we in een toestand van innerlijke harmonie, vrede en evenwicht kunnen komen en in moeilijke omstandigheden kalm en helder kunnen blijven, of weer worden. Zij leert ons om de situaties die ons uit balans stoten, te gebruiken om een nieuw evenwicht te vinden.

Lady Portia vertegenwoordigt de drie vrouwelijke Godinnenkrachten van de Moeder, de Maagd en de Tovenaressenenergie.

Er is weinig bekend betreffende haar incarnaties, wat wel duidelijk is, is dat ze tijdens de evolutie van haar Ziel op pad naar Zelfmeesterschap, incarneerde als Morgaine La Faye, de halfzuster van King Arthurin de 5e/6e eeuw, in Avalon (Groot-Brittannië)

– Morgaine La Faye was de beschermvrouwe van priesteressen en heksen. Ze werd geassocieerd met raven en kraaien, de Maangodin, de nacht, magie en voorspellingen. Ze hielp doormiddel van haar magie, maar nam zelf niet actief deel aan de strijd. Zij toonde zich als een raaf enkel aan diegenen wiens levens snel voorbij zouden zijn.

Zoals elke ander Maangodin staat ze ook voor de onvoorspelbare aspecten van vrouwelijke energie.

Ze staat ook symbool voor de Drievoudige Godin Morrigan, Macha en Bodbh, met de betekenis geboorte, leven en dood.

-Ze was een grote Lots-Godin van de Zee. Ze kon zich veranderen in een raaf en werd vaak ingeroepen tijdens veldslagen om dood te brengen aan de tegenstander.

Quan Yin

Godin der Barmhartigheid, sponsor van de evoluties in China. Haar tempel der barmhartigheid ligt boven Peking. Gedurende 2000 jaar was zij de Chohan van de Zevende Straal en de voorgangster van Saint Germain in dat ambt. Zij houdt zitting in de Karmische Raad als vertegenwoordigster van de Zevende Straal. In heel China wordt zij vereerd. Volgens de legende heet zij daar geleefd als de derde dochter van een koning van de Chou-dynastie in Noord China (Mao Chuang Wang) in circa 698 voor Christus.

In haar boodschap, gegeven op 8 mei 1988, op moederdag, gaf Kwan Yin een reusachtige dispensatie van Genade vrij, waarbij Zij ons instrueert Haar aan te roepen om wonderen te bewerkstelligen voor onze wereld door het geven van de gebeden van Haar kristallen Rozenkrans (Cristal Rosery). Haar mantra’s en het vragen om vermeerdering van onze aanroepen naar het Violette Vuur. Sinds die tijd houden wij speciale Kwan Yin diensten in ons focus.

HET VIOLETTE VUUR en de TRANSMUTATIE (de omzetting) van de vervuiling van onze werelden en de hulp aan en de samenwerking met het Elementale Leven.

Saint Germain heeft gezegd dat als wij niet de benodigde hoeveelheden Violet Vuur aanroepen ter omvorming van de vervuiling op de vier lagere gebieden van ons leven, kunnen de Elementalen het kruis van Wereldkarma niet langer dragen en zullen er nog deze komende tien jaren grote veranderingen in en op het oppervalk der Aarde plaatsvinden en niet ten goede voor de Mensheid.

De Elementalen zijn nog steeds bereid om met die mensen samen te werken die hen erkennen en het goede met de natuur en deze wereld voorhebben. Sterker, zij hebben bij monde van hun Hiërarchen aan ons de bede gericht: Vergeet ons niet. Willen jullie niet voor onze groepen en gemeenschappen decreten ? Kunnen wij dat spectaculaire werk met dat machtige dansende Violette Vuur niet ook van jullie leren, zodat wij kunnen samenwerken?

En wij hebben geantwoord: Ja! En dat is dan ook de reden dat wij elke aanhef tot een decreet beëindigen met: Elemental Life – Fire, Air, Water and Earth. I decree:

En heeft elke Hoeder van de Levensvlam die daarvoor kiest en daarom vraagt, dan ook een gevorderde kabouter en een Elementaal van elk gebied, toegewezen gekregen om het decreten en het samenwerken te leren en mogen andere Elementalen die dat willen zich hierbij voegen.

En heeft onze geliefde Meester Jezus gezegd dat de Elementalen, die met de Hoeders van de Vlam samenwerken of een Lichtdrager op zijn Geestelijke Pad helpen, zelf ook een Drievoudige Vlam krijgen vanuit Jezus zijn Oorzakelijke Lichaam en zo zelf aan een geïndividualiseerde reeks van incarnaties kunnen beginnen. Zo worden zij onze jongere broeders en oefenen zij zowel als wij voor de Meesterleerling Relatie. Het Violette Vuur is echt een dansende en vrolijk makende Vlam, probeer de samenwerking met dat vrolijke Elementale volkje uit en u zult ervaren dat het leven vreugde is en vreugde hoort te zijn. U zult ervaren dat zij in kringen om U heen dansen en U zult de neiging krijgen om hen achterna te gaan. U zult begrijpen dat Walsen Violet Vuur is en Violet Vuur de Wals, de Levensdans geïnspireerd door Saint Germain.

Meesterschap op de Zevende Straal

De Violette Straal met haar enorme eigenschap tot omvorming is op het ogenblik van het hoogste belang en maakt het ons mogelijk om werkelijk het Gouden Tijdperk binnen te gaan, iets dat wij in het komende Aquarius Tijdperk kunnen bewerkstelligen, Amerika is bestemd om het middelpunt en bewaarder van vrijheid voor de aarde te zijn. Zij wordt door de broederschap voor dat doel gesponsord. Als Amerika zich niet verheft, zal de aarde ook niet opstijgen om haar dharma als Ster der Vrijheid te vervullen. De planeet aarde neemt een centrale plaats in, in de oorlog tussen goed en kwaad in het Universum. Er is op andere planeten in andere stelsels voorspeld, dat het kwaad eerst op aarde een halt toegeroepen zou worden en zodoende en daarna ook door de hele Kosmos heen. Als de aarde vanwege haar ongetransmuteerde karma zou worden vernietigd, dan bestaat er het gevaar dat het hele zonnestelsel en een kwart van het melkwegstelsel zal worden vernietigd.

In 1975 werd dit oordeel aangekondigd en dat het risico, maar ook onze grote mogelijkheid dit met behulp van het Violette Vuur te veranderen, om te vormen, zal voortduren tot het jaar 2002. Het ligt dus aan ons om de Violette Vlam te gebruiken om onze eigen verkeerde substanties om te vormen, zodat we daarna het gewicht van het terugkerende aardse karma kunnen dragen.

informatie doorgegeven in de jaren 40 door Djwhal Khul via Alice Bailey


Zevende Straal van Goddelijke Ceremoniële Magie

Chohan: Heer van de Violette Vlam (die op dit moment onbekend wenst te blijven)
Vocatie: Degene die Zich streng aan het Ritueel houdt
Kleur: Violet
Inspiratie:
Incarnatie, Magie en Ritueel
Affirmatie: The Highest and the Lowest meet (Het Hoogste en het Laagste ontmoet elkaar)

De Zevende Straal staat ook bekend als De Schepper van de Vorm, De Wervelende Sfeer, De Expressie van de Wil, De Ontsluierde Magiër, De Werker van Magische Kunst, De Schenker van Licht van de Tweede Heer, De Bewaker van het Zevende Niveau, De Heer des Doods, De Tempelbewaker, De Sleutel tot het Mysterie, Degene die Schoonheid openbaart.

Attributen: De kracht te scheppen, samen te werken, te denken, de openbaring van de schoonheid van God, gestkracht en kracht te bezielen.

Vertaling © Lia Kluijtmans

Copyright © 1994 – 2010 Cormael.com. All Rights Reserved.

Powered by Cormael.com