De Kosmische Stralen: De Zesde Straal: De Vrede van God Geplaatst 28 januari 2014

De Kosmische Stralen
De Zesde Straal: De Vrede van God
Geplaatst 28 januari 2014

informatie in de jaren 70 doorgegeven door El Morya via Mark Prophet

Kleur: purper en goud
Dag: donderdag
Chakra: solar plexus
Edelstenen: topaas, robijn, alexandrijn, diamant met parels

Chohan: Lady Master Nada
Retraite verblijf: Saudie Arabië

Aartsengel & Archeia: Uriël & Aurora
Hun retraite verblijf: De Tatra-bergen ten zuiden van Krakau, Polen

Elohim: Peace en Aloha
Hun retraite verblijf: De Hawaii eilanden


Muziek: om Meester te worden over solar plexus en emotionele lichaam luisteren naar (waterelement) musici die vallen onder Pisces ressorteren, zoals: Bocherini, Händel, Chopin (etudes), Rimsky Korsakov, Rossini (Ouverture W. Tell, Stabat Mater)

Goddelijke Eigenschappen / Kwaliteiten die door aanroeping van deze Vlam worden vermeerderd zijn: Vrede, Chr, dienstbaarheid, het verlangen om God te dienen en de medemens te dienen door het Meesterschap van de Christus. Broederschap en familieleven gebaseerd op de Christus. Het evenwicht van de Christus in het individu en in de gemeenschap, onthechting. Geen gevaar opleveren voor al wat leeft: Ahimsa – beginsel van eerbied voor al wat leeft.

Meesters die op de Zesde Straal dienen

Jezus de Christus


was geïncarneerd als Jozef, zoon van Jacob, Joshua, Koning David, Eliza (Eliseüs) de Profeet, en leerling en opvolger van Elia(s) o.a. Als Jesus van Nazareth, zoon van Jozef en Maria, kwam hij ter wereld met 93% van zijn karma gebalanceerd. Maria, zijn moeder, die ook in voorafgaande incarnaties zijn moeder was geweest, was in staat het Maagdelijke Concept voor hem te houden en kon hem door middel van die Vlam op de juiste manier voor zijn missie trainen.

De Kosmische Christus, Lord Maitreya, overschaduwde hem gedurende zijn leven en trainde hem voor zijn missie. Gedurende zijn 12e tot zijn 30e jaar, reisde Jesus per karavaan, per boot en te paard naar Perzië, India, Tibet, Griekenland, Egypte en vermoedelijk ook naar Arabië (zie de film The Lost Years of Jesus van Richard Bock en het boek met dezelfde titel door Elisabeth Claire Prophet)

Serapis Bey vertelde ons, dat toen Jesus naar Luxor kwam om in de Ascension Temple te studeren, hij erop aandrong bij de allereerste les te beginnen, ofschoon hij al veel hoger stond en die eerste inwijdingen niet meer nodig had. In India openbaarde Lord Maitreya hem zijn missie, nadat hij daar enige jaren gestudeerd en leringen verkondigd had. Hij aanvaardde toen onmiddellijk de terugreis naar Israël, teneinde daar zijn openbaar leven en zijn dienstbaarheid te beginnen.

Geliefde Meestervrouwe Nada

is lid van de Karmische Raad en dient ook als Chohan op deze Zesde Straal. Haar symbool is een roze roos van Goddelijke Liefde. In vele incarnaties diende zij als advocaat en verdedigde de zaak der waarheid. Ook vervolgde zij de leugenaar en diens leugens.

De Opgevaren Meestervrouwe Kristine

heette op aarde Florence Miller. Zij was verschillende jaren lid van Bestuur van Church Universal en Triumphant en ging over alle onderdelen van het publiceren van leringen. Zij ascendeerde 20 september 1979 en sponsort Nederland voor deze Leringen.

Meesterschap over de Zesde Straa
l

De tucht die nodig is voor Meesterschap is van deze Zesde Straal impliceert de kruisiging van het ego, het overgeven van het laatste overblijfsel van het menselijke zelf, teneinde tot het Goddelijke Zelf te geraken.

Het Pad van de Zesde Straal van Vrede is er één van dienst aan het eigen innerlijke Goddelijke Zelf en anderen. Aanroepingen tot de Vlam van Vrede en Licht der Verrijzenis, de decreten 60.00 en volgenden zullen de Vlam de Devotie door wijd en zijd dienstbaarheid te betonen aan de kinderen van God, nog meer aanwakkeren. Hierdoor zal het gevoel van vreugde in die dienstbaarheid toenemen en ook je capaciteiten om dit zo goed mogelijk te doen.

Het leven van Jesus leidde het Lichtende Voorbeeld op het Pad der Zesde Straal. Hij is Meester op deze Straal en was hier het hoofd van tot dat hij erin toestemde, samen met Kuthumi, het ambt van wereldleraar te bekleden.

Jesus was en is de Prins van de Vrede. Niettegenstaande dat heeft hij gezegd: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het Zwaard. Hiermee bedoelde hij dat hij geen menselijke of psychische vrede zou brengen die de waarheid uit de weg gaat en misvattingen in stand houdt. Hij kwam en komt om het Zwaard van het Heilige Woord te brengen (sword = sacred word), dat de werkelijkheid (het Ware) van het onware scheidt, zodat de mensen kunnen kiezen wie zij willen dienen.

Gemeenheid /valsheid in het hart, een zachte stem en een glimlachend uiterlijk betekenen geen vrede. Het vermijden van oorlog en strijd, als dit een erezaak is om leven en vrijheid te verdedigen is geen vrede, maar een kwestie van oneer. (In het Oude testament worden ook veel oorlogen beschreven : tegen de Nephilim)

Ware vrede kan alleen worden verkregen in overeenstemming met de Wil van God, in wijsheid, liefde, zuiverheid van hart en in waarheid. De kracht die veroorzaakt wordt door deze Straal van Vrede is dusdanig, dat hij alle antivrede in iemand naar buiten trekt: bewust en onbewust. Hierdoor kan iemand zich eerst onrustig voelen door het doordringende Licht, totdat de betreffende substantie is omgevormd. Jesus, als overwinnaar in het Vissentijdperk, als Meester van het tijdperk dat wij nu achter ons laten, is degene die ons meest persoonlijke voorbeeld moet zijn.

Teneinde het nieuwe tijdperk binnen te gaan, moeten wij al datgene dat Jesus ons heeft geleerd, in ons leven onder de knie krijgen. We moeten ook Meester worden over de dispensatie van het Vissentijdperk. Wij moeten samen met Jesus het Pad bewandelen, waarop we hulp verlenen aan de kinderen van God en aan het leven waar dat voorkomt. Onze dienstbaarheid is ons dharma. Wij moeten dit vervullen teneinde onze Hemelvaart te kunnen maken.

Ons dharma is in overeenstemming met onze natuur. Wij zijn hierin medescheppers van het Licht van God, of het nu de afwas is of het koken van maaltijden, opdat anderen hierdoor de tijd hebben om andere diensten te verrichten bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen, genezing, onderzoek doen, onderwijzen, werk op het platteland of bouwen.

Waar je je ook bevindt, kun je een toonbeeld zijn van volmaaktheid in je werk. Het vuur van je hart en aura wordt door degenen die om je heen zijn, opgemerkt en geregistreerd en hun zielen kiezen het Licht of de duisternis. Waar je ook bent kun je zielen helpen door je daden en je bewustzijn, of je nu wel of niet rechtstreeks over de teachings vertelt.

Door je bewust te zijn van je verantwoordelijkheid om een goed voorbeeld te zijn, maak je een belangrijke stap om de tests van de Zesde Straal met goed gevolg af te leggen. De Mantel van Dienstbaarheid weegt licht en bestaat uit licht en de vruchten ervan zijn en overvloed aan vreugde.

informatie doogegeven in de jaren 40 door Djwal Khul via Alice Bailey

Zesde Straal van Goddelijk Abstract Idealisme en Toewijding,

Chohan: Sananda
Functie: De Visionair van de Werkelijkheid
Vocatie: De Toegewijde
Kleur: Indigo
Inspiratie: Toewijding, Abstractie en Idealisme
Affirmatie: The Highest Light Controls (De Hoogste Licht Controle)

De Zesde Straal staat ook bekend als

De Opheffer van Verlangen, De Goddelijke Rover, De Levenstoegewijde, De Hater der Vormen, De Strijder op Mars, De Zwaarddrager van de Logos, De Kruisiger en de Gekruisigde, De Voorvechter der Waarheid.

Attributen: 
De Kracht om Verlangen te Vernietigen, Zelf Opoffering, Uithoudingsvermogen en Angstloosheid, Onafhankelijkheid, Datgene aansporend wat niet gewenst is, Beheersing van het water van emotionele reacties.

Vertaling © Lia Kluijtmans

Copyright © 1994 – 2010 Cormael.com. All Rights Reserved.

Powered by Cormael.com