De Kosmische Stralen De Tweede Straal: De Wijsheid van God Geplaatst: 17 januari 2014

De Kosmische Stralen
De Tweede Straal: De Wijsheid van God
Geplaatst: 17 januari 2014

Informatie in de jaren 70 doorgegeven door El Morya via Mark Prophet

Kleur: geel, goud.
Dag:
zondag
Chakra: kruin
Edelsteen: gele diamant, gele saffier, gele topaas.

Chohan: Lord Lanto
Retraite verblijf: Grand Teton, Teton Range, in Wyoming

Aartsengel & Archeia: Jophiël & Christine
Hun retraite verblijf: Ten zuiden van de Grote Chinese Muur bij Lanchow in noord centraal China

Elohim: Apollo en Lumina
Hun retraite verblijf: Westelijk Beneden Saksen (Niedersachsen)

Eigenschappen van God: die door de aanroepingen van deze Vlam worden vermeerderd.

Wijsheid, begrip, oordeel, verlichting, verlangen om God te kennen via Zijn Zoon, de Christus Geest, en het verlangen om de tests te behalen.

Meesters die op de Tweede Straal dienen

Lord Lanto


definieert het bewustzijn van God in U en mij (pag. 183 Climb the Highest Mountain), was in een vorige incarnatie als de Graaf Chou (1105 v. Chr.) de grondlegger en eerste Chinese Keizer van de Chou Dynastie, werd in het begin van de vijftiger jaren Heer van de Tweede Straal. Volgde hierin Confucius op.

Djwhal Khul

In zijn laatste incarnatie een beroemd Chinese wijsgeer (600 v. Chr.) werd geëerd om zijn wijze raadgevingen aan familie, regeringsfunctionarissen, en zakenlieden uit zijn tijd. Nu belast met het beheer van het Royal Teton retraite verblijf. Hij is de drijfveer en het bewustzijn achter de praktijk van de Amerikaanse samenleving en de uitvindingen.

Kuthumi

(Koot Hoomi Lal Singh) was in zijn laatste incarnatie een Tibetaanse monnik en een goede vriend van El Morya. Hierin bij de oprichting van de Theosofische Vereniging via Mme. Blavatsky. Dient samen met Jesus als Wereldleraar en tracht chelas in zijn dienst op te leiden. Was één van de Drie Wijzen uit het Verre Oosten die het kind Jesus in de kribbe opzochten. Hij was ook St. Fransiscus van Assisi.

Gautama Buddha

Werd in 563 v. Chr. in India als Prins Siddharta Gautama geboren en werd in deze zijn laatste incarnatie, de grondlegger van het Buddhisme. De Bramaanse astroloog van zijn vader voorspelde aan de hand van bepaalde kenmerken op zijn lichaam dat hij een Buddha zou worden en de wereldse genietingen zou verzaken. Nadat hij was geconfronteerd met spookbeeld van ziekten, ouderdom en dood; verliet hij zijn vrouw en pasgeboren kind, zijn paleis en zijn vrienden om de Verlichting te zoeken. Hij was net 29 toen hij zijn zes jaren van zelfverloochening begon, die hem bijna de hongerdood indreef. Hij werd Verlicht toen hij onder een Bo-tree zat, nadat hij zich had gerealiseerd dat ascese en vasten op zich geen Godsbewustzijn zouden brengen. Hij zat 49 dagen (7×7) in meditatie en kreeg gedurende die tijd negatieve aanvallen te verduren van Mara (een boze geest), die hem uit zijn meditatie en harmonie probeerde te halen. Hierna reisde hij rond om de leringen aan de mensen te brengen. Toen hij 80 was werd hij vergiftigd, wat leidde tot zijn dood. Zijn basisprincipes berusten op de vier edele waarheden en het achtvoudige pad. Hierop zijn de verschillende vormen van het Buddhisme van tegenwoordig gebaseerd, Mahayana, Theravada en Zen. Zijn retraiteverblijf bevindt zich boven de Gobi woestijn en heet Shamballa.

Maitreya

Net als Buddha bekend is als Heer van de Wereld (het ambt dat hij in 1956 van Sanat Kumara overnam, die toen terugkeerde naar het etherische Venus), staat Lord Maitreya bekend als de Grote Inwijder. Hij bereidt de chelas in de etherische retraite verblijven voor om de tests die zij tegenkomen te behalen. Als het ons niet lukt een test te behalen, dan mogen wij hem vragen om nog een kans. Zijn laatste incarnatie had hij in het Oosten, waar hij het Buddhaschap kort na Gautama behaalde. In het Oosten staat hij bekend als de komende Buddha vanwege profetieën dat hij zal terugkeren op aarde.

God en Godin Meru

Dit zijn manus (wetgevers) van het vierde wortelras. Elk wortelras heeft manus voor dat speciale wortelras. Zo zal de Great Divine Director de manu worden van het zevende wortelras, dat spoedig op aarde zal incarneren. Volgens plan zijn er zeven wortelrassen voor dit deel van de evolutie op aarde. God en Goddes Meru hebben hun uitstraling vanuit de Tempel der Verlichting bij het Titicameer in de Andes. Zij zitten daar al vanaf de tijd dat voordat Lemuria zonk. Moeder en Lanello zullen daar hoofd worden van het retraite verblijf na het beëindigen van deze incarnatie. Dit retraite verblijf behoedt de Vlam tbv de Heilige Familie, Verlichting van het Kind, Moederschap en Vaderschap in de Hoogste Zin.

Meesterschap op de Tweede Straal

De sleutel tot het vermeerderen van de Tweede Straal zijn de decrees vanaf 20.00 etc. op de geelgekleurde bladzijde van het decreeboek. Verlichting is een gave, een dispensatie van hierboven, die de Meesters en ons eigen Christusbewustzijn ons graag willen verlenen. Wijsheid (Wise Dominion) is Eén van de Negen Gaven van de Heilige Geest. Verlichting is het plotseling begrijpen van iets, dat tot dusver niets voor ons betekende. Wij zien eensklaps. Wij gaan in het hele leven het verband zien tussen iemands onderbewuste en de daden die hieruit voortvloeien. Wij zien welk verband er bestaat tussen de microkosmos en de makrokosmos, tussen de vier lagere lichamen. Tussen Geest en materie.

Een precieze vreze des Heren is een gezond begin van de kennis van God. Je realiseert je dan dat alles wat je doet de oorzaak is van datgene waarvan je naderhand het gevolg op jezelf zult ondervinden. Als we de onveranderlijke wetten accepteren, realiseren wij ons dat alles wat wij uitzenden, goed en kwaad, weer naar ons terug zal keren. Daarom is het wijs om voorzichtig te zijn met de energie die God ons dagelijks geeft en deze niet te misbruiken ( deze met Godvreze te gebruiken). Het proces van Verlichting is het proces waarbij wij ons aan God overgeven en afstand doen van onze menselijke opvattingen over onszelf en de wereld en de mensen om ons heen. In plaats hiervan moeten wij het bewustzijn ontwikkelen, zoals de Listening Angel dat heeft : we dienen nu voortdurend te luisteren naar de stem binnenin ons en op onze hoede te zijn tegen alles wat ons kan afhouden van die innerlijke waakzaamheid. Hiertoe is een absolute harmonie nodig, anders wordt de innerlijke stem zo geblokkeerd dat zij onhoorbaar wordt. des te eerder we gehoorzamen des te eerder die Verlichting ons deel wordt.

informatie doorgeven in de jaren 40 door Djwhal Khul via Alice Bailey

Tweede Straal van Goddelijke Liefde en Wijsheid

Zittend hoofd (De Christus)

Maitreya

Chohan: Kuthumi

Functie:
De Meesterbouwer

Vocatie: Het Ware Medium

Kleur: Blauw

Inspiratie: Initiatie, Bewustzijn en Ontplooiing

Affirmatie

I see the Greatest Light ( Ik zie het Grootste Licht)

Chakra: Hart

Straal 2 staat ook bekend als

De Kosmische Magneet, Schenker van Namen, De Grote Wiskundige, De Geïncarneerde Zoon van God en de Kosmische Christus.

Attributen: Goddelijke Liefde, Uitstraling, Aantrekkingskracht, Reddingskracht, Wijsheid en Ontplooiing of Allesomvattendheid.

Vertaling © Lia Kluijtmans