De Kosmische Stralen. De stralen 8 tm 12. Geplaatst: 31 januari 2014

De Kosmische Stralen.
De stralen 8 tm 12.

De Vijf Geheime Stralen van het Leven van Christus.

Laatste deel uit deze serie
Geplaatst: 31 januari 2014

De Vijf Primaire Expressies van het Gods Leven, die je voorbestemd bent volledig meester te worden. Deze vertegenwoordigen de Geheime Krachten van de Vijfvoudige Stroming van het Leven van de Universele Goddelijke Expressie die jij dient te bezielen. Dit heeft alles te maken met Opoffering, Autoriteit en Beheersing. Er zijn Zeven Grote Chakra’s en Vijf Kleinere Chakra’s die corresponderen aan de Vijf Geheime Stralen met een totaal aantal van 144 Lichtcenra in het menselijke lichaam. De Lichtemanatie van het Goddelijke Hoofd, de Zeven Stralen van Wit Licht die door het Prisma van het Christusbewustzijn stromen.

© Lia Kluijtmans

… de informatie over de 5 geheime stralen zult ge niet uit boekwerken vergaren alleen in uw harten …

De Centrale Zon is de Spirituele Zon achter de voor ons zichtbare Zon en straalt via onze levensschenkende Zon een puur Godslicht uit dat zich opdeelt in 12 stralen. Wordt je bewust dat ons hele Melkwegstelsel en het Universum resoneren op de samenwerking van Het Getal 12. Zo had Jezus 12 apostelen, kennen we de 12 stammen van Israël, de 12 tekens van de Dierenriem, onze jaartelling is in 12 maanden verdeeld en de 5 Aquariuschakra’s, die vanaf 1985 aan het ontwaken zijn, brengen ons fysieke Chakrastelsel op 12 energiepoorten. Vanuit de Centrale Zon, die onze Schepper creëerde door het samenbrengen van bijzonder zuivere energieën, werd als eerste de Raad van 12, de Medescheppende Goden, de Elohim en de Aartsengelen geschapen.

Vanuit die 12 Stammen van de schepping zijn de 12 Stralen ontstaan, elke Straal heeft de kenmerken, de deugden en eigenschappen, die werden voortgebracht vanuit het Hart van onze Schepper. De Vijf Stralen die we ons nu mogen herinneren, mogen nog niet helemaal geopenbaard worden. Dit is omdat hun kwaliteiten in het verleden verkeerd gebruikt werden en hierdoor meer schade dan goed aanrichtten. Als je een bepaalde vorm van Meesterschap hebt bereikt, zal de informatie die voor jouw bewustzijnsontwikkeling nodig, is automatisch vanuit je Akasha-geheugen door je Hoger Zelf vrij gegeven worden. Deze Vijf Stralen zijn al jaren actief en komen tot expressie via je Hogere chakra’s. Vertrouw erop dat zij zich manifesteren als de Hogere kwaliteiten de 1ste, de 4de, de 5de, 6de en 7de Straal van het Godsbewustzijn in je bewustzijn is verankerd. De kleuren van deze Vijf Stralen zijn gemengd met verschillende kleurentrillingen en bevatten een Hogere Bron van Licht. Hun kwaliteiten resoneren allemaal op hogere bewustwordingen die te maken hebben met je IK BEN DIE IK BEN, het Gouden Tijdperk en de Heilige Geometrie in je Lichtlichamen.

Straal VIII

De Achtste Straal, de Straal van Goddelijke Transcendentie. Als deze Straal geïntegreerd is strekken al je mogelijke ervaringen en kennis zich uit tot ver voorbij de grenzen van alle mogelijke ervaringen en kennis. Deze Straal transcendeert je dualiteit door middel van de Heilige Transcendentievlam waardoor je Eenheidsbewustzijn met al het Leven kan ontstaan. Deze Achtste Straal staat in relatie tot je Stertetraëder, deze bestaat uit vier gelijkzijdige driehoeken, in de Kubus van Metatron. Als je Stertetraëder goed in je systeem verankerd is kun je jezelf vanuit al je levenslessen en al je ervaringen ontwikkelen. Vanuit je dualiteit en innerlijke vreugde en vrede en vanuit een volledig vertrouwen op de Lichtwereld kun je alle uitdagingen in je leven oplossen en achter je laten.

Straal IX

De Negende Straal van Goddelijke Mogelijkheden. Het is een van de Stralen waar je mee zal kunnen werken, om je geboorterecht te reclameren en je Lichtlichaam te activeren. In het proces van je “voorwaartse evolutie” is het kernpunt in deze Straal, het doelbewuster bereiken van je Hoogste Mogelijkheden vanuit jezelf als Hoger Licht en je Hogere Zelf, meer dan welke van de andere Stralen dan ook. Weet dat door middel van die mogelijkheden, je de mogelijkheid hebt om een werkelijkheid te ontwikkelen. De mogelijkheid om op een perfecte wijze je eigen werkelijkheid te creëren samen met de Ene Werkelijkheid van Al Dat Is. De Negende Straal beïnvloedt je Flower of Life, je Originele Blauwprint van de 8 cellen die in je perineum liggen, waardoor je versneld kunt evolueren. Op deze plek is het begin ontstaan, van je etherische, emotionele en mentale lichamen. Deze Straal staat in relatie tot je Octaëder. Als je Octaëder verankerd is ontstaat er een verbinding tussen je linker- en rechter hersenhelft. Waardoor een bewustzijnsverruiming plaatsvindt en je vanuit je mediamieke gaven en telepathische concentratie in meerdere dimensies je informatie kunt halen.

Straal X

De Tiende Straal van Goddelijke Balans, Kracht en Wijsheid. Hij zal je assisteren in het perfect in balans brengen van deze kwaliteiten om het Goddelijke Licht te worden dat je in werkelijkheid bent. Via deze Straal is al het Levende, Spirituele Materiaal in verandering naar een staat van Goddelijkheid. Deze Straal activeert je Spirituele Microtron met als kernpunt de Spirituele Ascensie zowel van je psyche als je fysieke lichaam. Deze Straal staat in relatie tot je Icosaëder. Als je Icosaëder goed verankerd is in je wezen, bereik je het om een multidimensionaal Mens te worden, alsmede je totale verlichting, d.m.v. van het Gods bewustzijnsveld van Universele Liefde. Weet dat deze Straal de Godkennis is die alles wat in je bewustzijnslagen binnen komt transformeert in Universele Liefde.

Straal XI

De Elfde Straal, van Verlichtende Goddelijke Waarheid, assisteert je om je te verbinden met de Hogere Waarheid, Wijsheid en Liefde en de lessen van het Goudentijdperk, door middel van actieve oprechtheid en het uiten van je Spirituele Realiteit. Weet dat deze Straal de Frequenties en de Leringen en kennis van de Orde van Melchizedek én het Witte Broederschap over het Gouden Tijdperk van Aquarius ook in jouw wezen verankert. Deze Straal staat in relatie tot je Dodecaëder, die al eeuwenlang de 12 bewustzijnslagen vasthoudt. Al die eeuwen lang moest de kracht hiervan geheim blijven en was deze alleen voor ingewijden beschikbaar. Weet dat de kracht van de Dodecaëder nu weer voor een ieder, die het multidimensionaal Zijn en het eigen Godsbewustzijn wil binnenhalen, alle bewustzijnslagen transformeert. Weet dat je als mens, samen met Moeder Aarde weer de totale verlichting kan bereiken. De Dodecaëder is verbonden met het element ether, de geheime kennis van ether is de wet van zo boven, zo beneden. Weet dat als je Dodecaëder in je wezen verankerd is, je met de geheime kennis van ether, de kosmische blauwdruk door het aardse heen kunt ophalen. Je zult je dan weer herinneren dat alle hoge dimensies hier op Moeder Aarde en in jezelf te vinden zijn. Weet dat je Alles in je draagt, dat je de kracht van de naam van de scheppende God, JHWH in je draagt die de woorden Ik Ben Die Ik Ben vertegenwoordigen. Het bewijs van je Goddelijk wezen.

Straal XII

De Twaalfde Straal, de Straal van Één Goddelijk Planetair Verenigd Bewustzijn. Deze Straal bewaart de Hoogste Vibratie van het Christus Licht en is een combinatie van alle Aardse Stralen met een Hoger Quotiënt vanuit de LichtBron. De combinatie en de kwaliteiten van alle 12 Stralen stromen hier via je Pranabuis binnen, gevuld met de energieën van Sananda en Maitreya. Alles in de schepping bestaat uiteindelijk uit de vijf unieke vormen die samen deel uitmaken van de kubus van Metatron en d.m.v. deze Heilige Geometrie blijft de schepping in stand! Deze Straal staat in relatie met de Flower of Life, de Bloem des Levens en wordt vertegenwordigd door Melchizedek en Pallas Athena. Terwijl Sananda en Maitreya de vertegenwoordigers zijn van alle 12 Stralen, als het ware het overkoepelende orgaan zijn.

© Donny Heuvelmans

Copyright © 1994 – 2010 Cormael.com. All Rights Reserved.

Powered by Cormael.com