De Kosmische Stralen De Eerste Straal De Wil Van God 16 januari 2014

De Kosmische Stralen
De Eerste Straal
De Wil Van God
Geplaatst 16 januari 2014


Kleur: blauw
Dag : dinsdag
Edelsteen: blauwe diamant, blauwe saffier, lapis lazuli.

Chohan: El Morya
Eterisch retraiteverblijf: Darjeeling, India

Aartsengel & Archeia: Michael & Faith

Hun retraite verblijf: Banff en Lake Louise, Canada

Elohim: Hercules en Amazonia
Hun retraite verblijf: Half Dome, Yosemite, National Park, Sierra Nevada California
Kwaliteiten / Eigenschappen van God die door aanroepen van deze vlam worden vermeerderd:
Kracht, volmaaktheid, bescherming, vertrouwen, het verlangen om Gods Wil te doen door de kracht van de Vader. Meesterschap van de Blauwe Straal vereist een juist gebruik van de keelchakra te allen tijde, en speciaal in decrees en de wetenschap van het gesproken woord. Geen woorden uitspreken die krenken en onwaarheid zijn.

Meesters die op de Eerste Straal dienen :

Lanello, voordien Marc Prophet, de dichter Longfellow, Lodewijk de 14e , Saladin, Origenes van Alexandrië, Ichnaton van Egypte, Marcus de Evangelist, Aesopus, St. Bonaventura, en vele anderen.

El Morya

Hij ascendeerde in 1898. Zijn laatste incarnatie was in India, als een Rajput Prins, werkte samen met Kuthumi (Koot Hoomi Lal Singh) ten einde de theosofische vereniging te stichten via Mme Blavatsky. In zijn laatste incarnatie was hij monnik en bracht aanzienlijke tijd door in Tibetaanse kloosters en de Himalaya. In 1958 stichtte hij Summit Lighthouse door middel van Marc Prophet. Enige van zijn incarnaties waren: Abraham uit het Oude Testament, Melchior ( één van de Drie Wijzen uit het Oosten), Koning Arthur van de Ronde Tafel in Engeland, Thomas a Becket, Sir Thomas More, de Ierse dichter Thomas Moore.

De Grote Goddelijke Leidsman

Guru van St. Germain. Hij stichtte het focus voor vrijheid in de Transsylvanische Alpen en het Huis van Rakoczy, net voordat Atlantis zonk. Hij houdt het Immaculate Concept voor ons Goddelijke Plan en we kunnen ons tot hem richten om leiding in onze zaken. (The Great Divine Director-Novene: 33 dagen. 14x decree 10.08 plus de brieven)

Elohim Astrea.

Zij is de tweelingvlam van de God van de Puurheid (Witte Straal) Er komt echter zonkracht vrij door de werking van haar Vlam, die een blauw effect heeft: de Blauwe Vlammen uit het Zwaard en de Cirkel.

Aartsengel Michael.

Hij was de eerste van de zeven Aartsengelen om het oordeel van de Almachtige God over de mensheid ten uitvoer te brengen, na de aankondiging in 1975, dat dit zou beginnen. ( dit zal tot en met het jaar 2000 doorgaan)

Hij was aanvoerder in de strijd waarin Lucifer, Satan, Beëlzebub en de rest van de gevallen engelen uit de Hemel werden geworpen, zoals in de Openbaringen van Johannes is beschreven.

Hierbij viel een kwart van de toenmalige engelen. Aartsengel Michael beweegt zich regelmatig met zijn legioenen vanuit Banff over de planeet en het universum om het astrale gebied met alle uitwerkingen van dien te zuiveren in ons en de wereld om ons heen, als we hem aanroepen.

Werking van de Blauwe Straal:

Wij ervaren de werking van de Blauwe Straal eerst als een soort doorbraak. Het is de Eerste Straal en daarom de sleutel of opening voor het begrip en Meesterschap van alle Stralen. Het is de Wil van God. Als wij deze vereren en niet onze eigen wil doen, zullen we bemerken dat er een verandering in ons plaatsvindt en dat Zijn Goddelijke Identiteit ons menselijk ego komt vervangen. Hierdoor leren wij te leven in overeenstemming met Zijn Wil en dus met ons Goddelijk Doel.

Dus eerst moeten wij ons leren disciplineren. In het begin lijkt deze discipline rigide en streng, maar zelfs El Morya heeft gevraagd om een bijna militaire discipline in onze dagelijkse gewoonten. Dit heeft echter niets te maken met de discipline van de robots.

Het is een blije zelf gewilde discipline van de Heilige Geest: Niet mechanisch maar met een verhoogde waakzaamheid. Men is dan in een voortdurende beweging en leert te luisteren naar de stem in ons (Het Christus Zelf), die de leiding neemt.

El Morya is dus een strenge maar rechtvaardige Meester. Toch ervaren wij hem niet als streng, maar als een begrijpende en liefdevolle oudere broer of vriend.

De Blauwe Straal is ook de eerste pluim van de Drievoudige Vlam in het hart. De werking is dusdanig dat deze ook de ander pluimen inhoudt, dat wil zeggen als je in overeenstemming leeft met Gods Wil, je automatisch ook Gods Wijsheid en Gods Liefde tot uiting brengt. Omdat de Blauwe Straal volmaaktheid vraagt van degenen die Gods Wil navolgen, geeft deze hen ook absolute bescherming tegen alles wat minder is dan Het Gods Bewustzijn. In het begin lijkt de werking hard en streng, maar dit intense vuur is het noodzakelijke snoeien van het menselijke ego om het gereed te maken voor een reine, zuivere kelk, ten einde de Gave van de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Verder is de strengheid het resultaat van het voortdurend waakzaam zijn, teneinde de energiestroom zodanig te leiden als Christus dat zou doen.

Informatie in de jaren 40 doorgegeven door Djwhal Khul via Alice Bailey

Eerste Straal van Gods Wil en Kracht