De Kosmische Stralen De Derde Straal: De Goddelijke Liefde 18 januari 2014

De Kosmische Stralen
De Derde Straal: De Goddelijke Liefde
Geplaatst 18 januari 2014

Informatie doorgegeven in de jaren 70 door El Morya via Mark Prophet

Kleur: rose
Dag: maandag
Chakra: hart
Edelstenen: robijn, granaat, rozekwarts en rozerode bergkristal

Chohan: Serapis Bey
Retraiteverblijf: Luxor, Egypte

Aartsengel & Archeia: Chamuël & Charity
Hun retraiteverblijf: St. Louis, Missouri, USA
Elohim: Heros en Amora
Hun retraiteverblijf: Lake Winnipeg, Canada


Eigenschappen van God: die door de aanroepingen van deze Vlam worden vermeerderd liefde, creativiteit, schoonheid, alomtegenwoordigheid, mededogen, naastenliefde, verlangen om Gods werktuig te zijn door de Liefde van de Heilige Geest.


Meesters die op de Derde Straal dienen

Serapis Bey

Chohan van de Vierde Straal der Zuiverheid. Eens was hij Hogepriester op het continent Atlantis. Voordat dit zonk ging hij daar weg, vergezeld van verschillende trouwe volgelingen (monniken en priesters) en vestigde zich in wat nu Luxor in Egypte wordt genoemd. Hij nam kostbare geschriften, boeken en leringen met zich mee, en als aller belangrijkste De Hemelvaartsvlam.


Venus Kumara

Zij is de tweelingziel van Lord Sanat Kumara van Venus. In 1978 daalde zij af naar de aarde om hier haar tegenwoordigheid te ankeren ten einde de Goddelijke liefde op de planeet te vermeerderen voor het binnen gaan in het Nieuwe Tijdperk. Wij kunnen haar onder andere vragen om de Schoonheid van God en om ons te leren het Schijnsel van de Goddelijke Liefde door ons heen te laten schijnen.

Sanat Kumara

In de bijbel bekend als de Oude van Dagen. Twee en een half miljoen jaren geleden kwam hij naar de aarde toen hier niemand in staat bleek de Levensvlam in stand te houden (de Drievoudige Vlam in het Hart) Ook bezat toen niemand een zenuwstelsel dat in staat was het bewustzijn van God zelf en het Christusbewustzijn te vermeerderen. Door Kosmische raden was besloten de aarde te vernietigen , omdat er geen Licht meer aanwezig was. Dus vroeg Sanat Kumara om dispensatie om naar de aarde te mogen vertrekken. Hij stichtte zijn focus van de Drievoudige Vlam op een eiland in de Gobi-zee, op de plaats waar nu de Gobi-woestijn zich bevindt. Veel Lichtdragers van Venus en engelen volgden hem, om hem bij zijn missie redding de aarde bij te staan. Deze beminde Zonen en Dochters van God worden in de Bijbel aangeduid als de 144.000. Het is de hoogste tijd dat deze 144.000 uitverkorenen zullen opstaan en de aarde zullen gaan regeren, teneinde het Nieuwe Tijdperk te gaan beginnen.

De Maha Chohan

wat betekent de Grote Heer. Hij bekleedt momenteel het ambt van vertegenwoordiger van de Heilige Geest en is dan ook onze Grote Vertrooster. Hij is de tweelingziel van Pallas Athene, die lid is van de Karmische Raad.

Als vertegenwoordiger van de Heilige Geest is de Maha Chohan het hoofd van de Zeven Meesters der Zeven Stralen. Zijn laatste incarnatie was in de 11e eeuw, als schaapherder in India. Hij was ook Homerus, de Griekse Dichter die in de 8e eeuw v. Chr. de Ilias en de Odyssee heeft geschreven. Daarbij is het opvallend met hoeveel liefde en kennis van zaken hij over Pallas Athene vertelt. Vermoedelijk was hij zijn grote band met haar wel enigszins bewust.

Meesterschap op de Derde Straal

Het is erg belangrijk om ons te realiseren dat onze opvattingen over liefde en medelijden niet dezelfde zijn als het Goddelijk Idee van Liefde en Medelijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan menselijke sympathie, bezitterige liefde en medelijden in plaats van mededogen..

Zoals Paulus in de Bijbel zegt: Degene die God liefheeft kastijdt Hij (Hebr. 12-6) Zo zullen wij bijvoorbeeld een kind terechtwijzen, omdat wij van dit kind houden. Het is ook zo dat op een zeker moment alleen discipline of een soort straf nodig is om indruk te maken op een kind. Zo is ook onze Vader/Moeder God betrokken bij de ontwikkeling van een ziel.

Hij wenst dat wij ernaar streven onze vrees, wraakgevoelens, gevoelens van onbekwaamheid en eigenliefde te overwinnen. Hij staat toe dat ons karma op ons neerkomt in hoeveelheden die wij aankunnen, maar die wel van ons vraagt dat wij moeite doen om ze te overwinnen en hierdoor hogerop te komen. Als wij het moeilijk hebben in ons leven dan is de klagende vraag niet: Waarom moet mij dat juist nu overkomen, dan beschuldigen wij het lot en zijn hier ontstemd over.

Wij dienen ons echter af te vragen: Wat kan ik van deze situatie leren? Vraag dan aan God jou te zeggen wat je moet leren van een beproeving of test die je tegenkomt. Probeer dit met alle macht te leren en dan zal je al gauw ervaren dat het probleem zich oplost. De Wet van Karma is een uiting van Gods Liefde voor ons. In Zijn Oneindige Wijsheid weet Hij dat wij het geluk van het geestelijk leven niet zullen nastreven – het geluk waarin we ons eigenlijk zouden moeten bevinden – zonder een duwtje in de goede richting te krijgen. Het is al gemakkelijker om in de oude sleur door te gaan. Vaak zijn het slechts de pijn en de moeilijkheden die ons ertoe brengen om naar God te zoeken. Hij probeert dit op elke manier en als wij daar niet op in gaan, daalt ons karma als een les op ons neer. Al veel te lang hebben wij genoegen genomen met veel minder dan dat wat ons geboorterecht is. Als wij ons karma niet onder ogen zien en het niet omvormen, om hierdoor te leren, gaan wij door met het misbruiken van Gods energie en leren hierdoor nooit het volle geluk van onze Eenwording met Hem kennen.

Als we door het gebruik van decreten, en ons groter geworden Meesterschap op het Pad, per dag een voldoende hoeveelheid karma dragen en dit balanceren, mogen wij een gedeelte van het wereldkarma dragen. In Juli 1982 gaf The Godin der Vrijheid een dictaat waarin zij aankondigde dat sommige leerlingen op dat punt waren aangekomen, waarop zij werden uitgekozen een deel van het wereldkarma te dragen, voornamelijk dat van het Midden Oosten.

Hierdoor kon Moeder worden vrijgemaakt van het dragen van deze last, teneinde andere dingen te kunnen doen, die zij al zolang had willen doen. Namelijk het genezen en het vaker gaan onderwijzen en ook het dragen van meer karma van personen op zichzelf, waardoor deze in staat zouden worden gesteld eveneens het pad te gaan bewandelen.

Er zijn namelijk veel goede zielen van het Pad verwijderd gebleven omdat hun karma te groot voor hen was om in staat te zijn de Waarheid te herkennen en te begrijpen.

Ofschoon wij begrijpen dat God de mens tuchtigt, ligt het niet op onze weg om anderen te bekritiseren of te veroordelen onder het mom, hen de weg te wijzen. Wij moeten er goed voor zorgen het maagdelijke concept voor anderen te houden, zodat onze stralende opvatting over hen, hen omhoog trekt omdat we geloven dat zij dat kunnen. El Morya zegt dan ook : Wij zouden onze kinderen elke dag moeten zeggen; Jij kunt alles!

Verworven talenten hebben weinig te maken met leeftijd. Het is het talent en de wijsheid van de ziel die telt, alsmede hoe die ontvangen talenten door de ziel worden toegepast. De leerling op het Pad streeft ernaar niet te worden bedreigd door of zelfkritiek te hebben op degenen die hem omringen en die leidinggevende posities hebben. Als je een baas hebt die je niet erg mag, leer dan van hem het Meesterschap wat je dient te leren en dan zul je gauw in een ander situatie terecht komen.

Want Godsmeesterschap (vrij vertaald; Meesterschap zoals door God bedoeld) wordt vaak niet tot uiting gebracht door standen en rangen met macht hier op aarde.

Sommige zielen dragen veel karma voor de aarde in hun lichamen, of op een andere manier. Wij kunnen niet op het uiterlijk afgaan wat de redenen zijn waarom een ander zich in deze of gene situatie bevindt. Het helpt erg goed om ons, betreffende onszelf en anderen, te richten op verworven goede talenten en speciale goede eigenschappen en gewoonten waar wij of zij hard aan werken, dus laten we onze aandacht niet geven aan gebreken in onszelf en anderen. De genade van de decreten en van De Violette Vlam is zo groot, dat alles weldra in liefde zal worden opgelost.

informatie doorgegeven in de jaren 40 door Djwhal Khul via Alice Bailey

Derde Straal van Goddelijke Activiteit en Aanpassingsvermogen

Zittend Hoofd: Maha Chohan

Chohan:
Serapis Bey

Functie: Actieve Intelligentie

Vocatie: De Magiër

Kleur: Geel

Inspiratie: Aanpassingsvermogen, Ontwikkeling en Evolutie

Affirmatie: Purpose itself Am I ( IK BEN het Doel Op Zich)

Chakra: Keel

Straal 3 staat ook bekend als:

Bestuurder der Goden, De Vereniger van de Lagere Vier, De Bewaarder der Kronieken, De Heer van het Geheugen, De Interpretator van Dat Wat Zichtbaar is, De Heer van het Evenwicht, De Goddelijke Verdeler, De Driezijdige Driehoek, De Verlichter van de Lotus, De Voorloper van het Licht, De Dispenser der Tijd, De Heer der Ruimte, De Reflector van de Universele Geest.

Attributen

De kracht tot manifestatie te ontwikkelen, mentale illuminatie, synthese op het lichamelijke niveau, wetenschappelijk onderzoek en balans.

Vertaling © Lia Kluijtmans