Boodschap van de Akasha Kronieken

Boodschap van de Akasha Kronieken
9 april 2020 / Via Ufuk Ugur,

Oog van de storm is het kantelpunt/ascensie

Ufuk Ugur vraagt:

Er is veel angst, verwarring, de aarde is tot stilstand gekomen, niemand ziet een richting waarin we met zijn allen gaan. Heeft u een lifeline?

De Bewaarders van de Akasha Kronieken antwoordden:

Lieve Mensheid,

Welkom in uw Zelfrealisatie ook wel Ascentie genaamd of de Nieuwe Aarde.

Hebt u niet genoeg geleden? Gestreden? Gehuild? Gedeeld? Verloren? Liefgehad? Gehaat? Gehoopt? Gewacht? Gebeden? Gemediteerd? Gereisd? Geofferd? Gewerkt? Honger geleden? Etcetera

U bent gearriveerd in het moment van Absolute Stilte/ Het Veld van Oneindige/ Onvoorwaardelijke Liefde en Compassie, in het Oog van de storm.

De storm is er om u te helpen los te laten…. Alles en Iedereen……. want U bent er……

U bent aangekomen in het moment van Absolute Stilte zijnde tevens het Veld van Onvoorwaardelijke en Oneindige Liefde & Compassie/ Uw Kosmisch Hart(niet afgescheiden) tevens verbonden met het Kosmisch Hart van uw Aarde. U bent – al dan niet bewust- uit uw rol gestapt.

Uw Hart heeft zich afgekeerd van het spel van Dualiteit; daarom ziet u geen weg (richting) en geen tijd. Er is geen weg (methode) naar Uw Hart, U BENT UW HART. U hoeft u alleen maar te laten dragen door Uw Hart, Uw Hart heeft op u gewacht evenals de Aarde in Onvoorwaardelijke Liefde, tot u uitgespeeld was….

De wereld is niet buiten u maar in u. U bent geen dader evenmin slachtoffer, Er is geen nemen evenmin geven, U bent in het Veld van Oneindigheid gearriveerd. Evenals de Aarde, daarom hoeft u haar niet de exploiteren, alles waarover Zij beschikt daar beschikt(e) u al over. U kon alleen niet ontvangen, want ontvangen is een kwaliteit van ZIJN niet van geven of nemen. U ALLEN hebt het Kantelpunt bereikt het punt dat de Dualiteit in de 3e Dimensie tot een einde is gekomen.

Oordeel niet over de donkere kant, ook zij hebben hun rol gespeeld zoals u dat ook te zijner tijd hebt gespeeld. Het doet er dus niet toe dat zij op het Kantelpunt aan de ‘verkeerde’ kant staan. Dit IS immers een Vrije Wil wereld. U MOCHT SPELEN, doet het er dan toe welke rol? Als u die rol ook ooit hebt gespeeld?  Laat elkaar los, het Spel is tot een einde gekomen, op het moment dat u dat in uw hart wilt aanvaarden, omdat u uitgespeeld bent…Hoeft u ALLEEN MAAR TE ZIJN.

Wij de Bewaarders van de Akasha Kronieken stellen de Akasha Kronieken, uw Kronieken aan elk van u ter hand. Het heeft ons nooit toebehoort, wij hebben deze tijdelijk beheert onder andere tezamen met de ziel thans op uw Aarde Ufuk Ugur geheten.

In Onvoorwaardelijke Liefde gegeven boodschap.

P.S.: let op ik (Ufuk) spreek niet over de dood maar over de Transitie naar de Nieuwe Aarde /5e Dimensie dat niet buiten u te vinden is, maar in. U allen bent er al maar kan tijd nodig hebben om dit gegeven te verwerken/ in overgave door uw Hart te laten dragen. Die ’tijd’ is er, Het betreft Kosmische Tijd. Er is oneindig veel tijd. U hebt de tijd willen beheersen, als het merendeel van u De Tijd loslaat geeft zij u de Tijd zoals de Aarde zich ook altijd heeft willen geven. Uw dieren vergezelden u en gaven  u al onvoorwaardelijke liefde dat u -al dan niet bewust-grotendeels bereikte. In diepe liefde -ook- voor de dieren sluit ook ik hierbij af.

Ufuk Ugur

9 april 2020

ufuk-coachingandhealing@hotmail.com

www.facebook.com/Life coaching and healing