Pandemie van eenheidsbewustzijn / Micha Beuger

Pandemie van eenheidsbewustzijn
Door Micha Beuger / 2020-08-08


Hoe komt het, dat er zoveel uiteenlopende opvattingen bestaan over hoe onze wereld in elkaar zit en werkt? En dat aanhangers van tegenstrijdige visies beweren, bewijs op bewijs te ontvangen, dat hun visie de juiste is? Complotdenkers kunnen erop wachten, dat ze bevestiging krijgen. Zelfs van welhaast onmogelijke samenzweringen. Is het nu eenmaal zo, dat het geheel van verschijnselen in ons bestaan, vatbaar is voor verschillende interpretaties? Of creëren we een en ander zelf? Net als in sommige dromen. Of betreft het een combinatie van mechanismen? Als we zoveel vrijheid hebben, kunnen we evengoed alles inrichten, zoals dat het beste bij ons past en werkt. Dit verder vrijblijvende artikel is gebaseerd op geverifieerde ervaringen van tientallen jaren.

Zoek en je zult vinden – Vraag en je zult ontvangen

Beoefen je astrologie – Westers, Chinees of Maya – dan werk je met orde vanuit posities van hemellichamen. Numerologie, geometrie, enneagram, bioritmiek, gelaatsmorfologie en kaarten bieden eveneens nuttige structuur. Ook hulpmiddelen zoals gebed, meditatie, affirmatie, visualisatie, regressie, yoga en kristallen hebben meerwaarde. Prima als zoiets je ding is. Zeker als je ervan moet leven. Maar het kan ook afleiden, beperken en afhankelijk maken. Kan trouwens iets, dat geen geld, moeite of strijd kost, wel voldoende waarde hebben?

Dualiteit
Beeldend kunstenaars weten, dat je structuur kunt aanbrengen zonder wit of zwart. Bijvoorbeeld middels kleuren. Er zijn mensen, die ervaring hebben met werelden, waar dualiteit minder uitgesproken is dan op onze huidige Aarde. Strijd tussen licht en duisternis verschaft weliswaar meer diepgang en diversiteit, maar zeker geen duurzame creatie. Zogenaamde duistere machten zijn helemaal niet zo machtig, maar dat lijken ze soms zelf onvoldoende te beseffen. Duisternis bevat ingebouwde zelfvernietigingsmechanismen. Duistere creaties bestaan per definitie slechts tijdelijk. Een oorlog kun je niet winnen. Een oorlog kent slechts verliezers. Winnaar is de partij die het minst heeft verloren. Overlijd je aan kanker, dan sterven eveneens al jouw kankercellen. Een dergelijk scenario vind je vaak ook bij infecties. Dualiteit leidt altijd tot verlies van energie, omdat stromingen slecht op elkaar zijn afgestemd en elkaar tegenwerken. Eendracht maakt macht, maar groepsvorming met radicalisering verergert de ravage. Toch heeft dualiteit nuttige functies, zij het tijdelijk. Dus is het zinloos, boeken te verbieden of standbeelden te slopen. Dualiteit is cultureel erfgoed. Als we beseffen, dat het thans slechts verhalen betreft, kunnen we ze pijnloos koesteren. Dualiteit werkt dankzij waanideeën. Zoals dat er schaarste zou bestaan aan geld, materie, energie of aan wat dan ook. Duisteren zijn deels de weg kwijtgeraakt. Eens zullen ze herontdekken, dat we dankzij overvloed eerder te veel hebben. Controverse tussen dualiteit en eenheid speelt behalve in onze materiële wereld ook in bijvoorbeeld het hiernamaals.

Eenheid
Eenheidsbewustzijn is afstemming op het Grote Geheel. Oftewel de Bron. Oftewel de Universele Creator. Oftewel God. Soms ben je dan juist niet afgestemd op jouw omgeving, op een officiële religie of ideologie of wat voor systeem ook. Ook niet op een specifieke godheid, aartsengel, meester of andere persoon. Zelfs niet op eigen hogere zelven. Maar de energie stroomt moeiteloos, overvloedig en gelijkgericht door je heen. Het voelt herkenbaar als thuiskomen. En je hoeft er niets extra voor te doen. Zoals je niet voor elke ademhaling eerst een verzoekschrift hoeft in te dienen. Het is nog simpeler dan het omzetten van een schakelaar. Of het bepalen van richting met behulp van een kompas. Eenheidsbewustzijn is de natuurlijke toestand van wat wij in wezen zijn, maar waarvan wij tijdelijk zijn afgedwaald. In ons huidige tijdperk vangen steeds meer mensen glimpen hiervan op en kunnen ze die steeds langer vasthouden. Hoe sneller dit alles zich verspreidt, hoe eerder onze wereld de transitie voltooit van extreme dualiteit naar harmonie. Deze dageraad is al vele jaren aan de gang. Zodra het eenmaal dag wordt, dan duurt die dag tenminste duizend jaar. Dit is een natuurverschijnsel, dat verder reikt dan onze Aarde. Een proces dat door niets kan worden gestopt.

Resonanties
We hebben wél invloed op hoe snel en in hoeverre dit eenheidsbewustzijn zich manifesteert in onze materiële wereld. Als meer mensen – met opzet of per ongeluk – afgestemd zijn op die Eenheid, dan treden versterkende resonanties op. En wel grotendeels buitenzintuiglijk. En daarmee onafhankelijk van ruimte en tijd. Zoals bij ongeplande ontmoetingen. Vaak tussen tot dan toe onbekenden. Die resonantie ontstaat spontaan en wordt door alle betrokkenen gevoeld. Meestal wordt er weinig of niets gezegd en gedaan, maar er gebeurt veel. Dit zijn voorproefjes van de Nieuwe Wereld. Alle deelnemers hebben weinig of geen macht over elkaar, maar wel veel invloed. In vrijheid en gelijkwaardigheid. Allen stralen waardering naar zichzelf en de ander – zoals die op dat moment is en handelt. En hoeven verder niets.

Oude     Wereld    werkt volgens   Voor wat hoort wat        oftewel    Voorwaardelijke Liefde
Nieuwe Wereld    werkt volgens   Overvloed en Vrijheid   oftewel    Onvoorwaardelijke Liefde

Kettingreacties
Bij voorwaardelijke liefde geef je de gever iets terug. Daarmee wordt energie afgesloten en neemt die niet toe. Onvoorwaardelijke liefde ontstaat in overvloed van binnenuit bij jezelf. En straalt naar buiten toe naar die ander. Die straalt door naar weer anderen, zodat kettingreacties ontstaan en de energie wereldwijd toeneemt. Het is bijna zoals bij besmetting met een virus. Zo kan een pandemie van eenheidsbewustzijn ontstaan.

Heelheid
Elk moment, waarin je op eenheidsbewustzijn bent afgestemd, heelt je totale wezen. Waaronder jouw fysieke lichaam. Je immuunsysteem werkt dan ideaal. Het bestrijdt geen andere levensvormen, maar leeft daar harmonisch mee samen. Zogenaamde wonderbaarlijke genezingen treden op. Zoals regeneratie van door artrose verloren gewrichtskraakbeen. Volgens onze officiële medische wetenschap is dat vrijwel onmogelijk, maar die visie wordt waarschijnlijk bijgesteld.

Overgangstijd
Het moet uiteraard wel jouw ding zijn om te werken met gratis resonanties van eenheidsbewustzijn. Soms lukt dat voor geen meter en ben je weer helemaal terug bij af. Dat hoort er voorlopig gewoon allemaal bij. Mensen bij wie resonantie ver weg is. Misschien lukt dat volgend moment wel. Bovendien, niets hoeft, veel kan. Lichaamsdelen, die maar niet helen en regulier ingrijpen behoeven. Volgende keer geneest dat wellicht vanzelf. Maar uiteindelijk is eenheidsbewustzijn een gemeenschappelijk beleefde werkelijkheid.

Micha Beuger

Bron: https://www.buitenaards.net/actueel.html#61

Dit artikel mag vrijelijk – geheel of gedeeltelijk – worden verspreid.

Beste remedie tegen nachtmerrie?
Ontwaken in daglicht

Je bent vrij om jezelf voor de voeten te lopen
Dan stap ik wel anderhalve meter opzij

Ik hoef geen fundering
Ik woon in ruimteschepen

Ik speel niet mee in de zoveelste verlenging van de eindstrijd
Hoogste tijd voor vreedzame spelen

Zo snel mogelijk de stekkers uit de Oude Wereld
Zo veel mogelijk stroom naar de Nieuwe Wereld