Ontwaken in het Licht door het erkennen en loslaten van het negatieve/duister binnenin jezelf. / 7 april 2017 /Martien

Ontwaken in het Licht door het erkennen en loslaten van het negatieve/duister binnenin jezelf.
7 april 2017 /Martien
Het ontwakingsproces van de mensheid is in volle gang, wij zijn allemaal getuigen van de veranderingen die nu in de wereld plaatsvinden, leugens die naar de oppervlakte komen, zaken die al vele jaren voortduren en het daglicht niet kunnen verdragen, komen naar de oppervlakte en worden aangepakt. Steeds meer mensen worden er zich bewust van dat bepaalde dingen niet zijn als ze lijken te zijn, gaan vragen stellen en verzetten zich steeds vaker tegen dingen die worden opgelegd van hoger hand, die hen in hun vrijheid beperken.

Natuurlijk zijn er ook nog mensen die alles wel goed vinden, zolang zij maar hun natje en droogje hebben. Zij zien waarschijnlijk alles als een “ver van mijn bed show” en maken zich blijkbaar absoluut niet druk om wat er om hen heen gebeurt. tenminste niet zolang het hen niet schaadt. Maar is dat wel zo? of is het angst?

Maar wat Betekent nu precies ontwaken?

Ontwaken betekent, wakker worden, bewust worden. Je bewust worden van de illusie, de wereld waarin je leeft. De illusie die onze wereld vormgeeft is een programma/spel gecreëerd door ons zelf, doordat wij onze macht hebben afgestaan aan een handjevol rijke elite. Deze elite, ook wel de Cabal genoemd, hebben maar een doel, en dat is het beheersen van mens en planeet Aarde, en daar hebben ze alles voor over. Illusie betekent: iets wat vals is voor echt aanzien, Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. De elite gebruikt manipulatie en mindcontrol om ons te doen geloven dat deze illusie de werkelijkheid is, men gebruikt deze methodes al ruim 13000 jaar, en  de laatste decennia gebruikt men vooral de media, TV, radio, computer technologie, telefoon enz.. voor manipulatie en mindcontrol.


Valse Vlag  aanvallen.

Operaties onder valse vlag zijn operaties die dusdanig zijn ontworpen dat het lijkt alsof ze worden uitgevoerd door andere entiteiten. Zij kunnen worden uitgevoerd door regeringen, ondernemingen en andere organisaties en zijn zowel geheim als clandestien. Een militaire operatie onder valse vlag mist de bescherming van het oorlogsrecht.(Wikipedia)

Het zijn juist dit soort van aanslagen die de mensheid voor een groot deel heeft doen ontwaken. Aanslagen als 911/Twintowers, Charlie Hebdo in Parijs, Boston hebben duidelijk aangetoond geen terroristische aanslagen te zijn maar aanslagen door regeringen zelf georganiseerd. Het vermoorden van het eigen volk om toestemming te verkrijgen van het volk om andere landen binnen te vallen, om welke reden dan ook. Angst zaaien, verdeel en heers spelletjes, zijn de manieren waarop de elite mensen aan zich probeert te binden, afhankelijk te maken.

Als je dit durft te onderzoeken kom je er gauw genoeg achter dat alles een leugen is en alleen maar om de absolute macht gaat.

Vanaf dat moment kijk je met heel andere ogen naar de dingen die gebeuren, en geloof je niet alles meer wat je wordt voorgeschoteld op de TV of door andere media.

Dat zijn de momenten waarop je je bewust wordt en ontwaakt van wat er werkelijk speelt in de wereld.

Wij mogen in waarheid erkennen dat wij zelf hebben toegestaan dat het zover is gekomen, niet alleen door het afgeven van onze macht, maar ook omdat wij het allemaal hebben laten gebeuren zonder ertegen te protesteren.

Als het waar is dat degene die ons onderdrukken, in hun macht hebben, uit slechts 1% van de wereldbevolking bestaat, is het niet zo moeilijk ons er van bewust te worden dat wij met ruim 7 miljard mensen (99%)zijn en hen per direct zouden kunnen stoppen, echter moeten we dan de angst die het merendeel van de mensen voor de elite heeft loslaten, wetende dat juist diezelfde elite angst voor ons heeft. Dan kunnen we eindelijk alle oorlogen en andere mensonterende kwesties uitbannen en samen een nieuwe wereld creëren.

Wat is het belangrijkste om eerst te doen?

Natuurlijk zijn wij het niet eens met wat er in de wereld gebeurt, een mens is van nature vreedzaam en Liefde. De omstandigheden die men heeft gecreëerd om de mens te overheersen hebben gezorgd voor blokkades in het denksysteem en het bewustzijn van mensen. Het doel van de Elite om het bewustzijn van de mens zo laag mogelijk te houden heeft lang standgehouden, echter daar is nu verandering in gekomen, de Elite (cabal) verliest elke dag meer macht en het bewustzijn van de mensheid verhoogt zich nu in snel tempo.

Belangrijk is om niette vergeten binnenin onszelf te kijken, we leven namelijk ons hele leven al in een verdeelde wereld, afgescheiden van elkaar. Ons is geleerd te overleven al is het ook ten koste van anderen. Mensen vinden oorlogen, hongersnoden, rampen gevoelsmatig verschrikkelijk, echter zolang het niet in hun achtertuin gebeurt maken veel mensen zich niet al te druk over. Dit is niet zoals wij in essentie zijn, het systeem heeft ons in de loop der jaren zo gemaakt.

Negativiteit Loslaten

Tijdens het ontwaken kom je er misschien achter dat er in het verleden dingen zijn gebeurt, of dat je dingen hebt gedaan die je nu parten gaan spelen, oude dingen komen steeds vaker naar boven. Toch probeer je ze weer te negeren, je denkt, “dat gaat wel vanzelf weg”, maar zo werkt dat niet. Het zijn signalen van je onderbewustzijn, waar je deze dingen had opgeborgen, en die nu naar boven komen en opnieuw onder je aandacht gebracht worden. Het is nu de tijd om deze dingen onder ogen te komen, te erkennen en los te laten. Dat is ook een deel van jouw ontwakingsproces. Steeds wanneer je delen van deze dingen loslaat verhoog je je bewustzijn een beetje, puur door het erkennen van de dingen die je anders had kunnen doen in het verleden.

Ook al zie je deze dingen als negatief of het duistere verleden, ga ze niet uit de weg maar omarm ze en bedank ze dat je ervan hebt mogen leren, want het zijn ervaringen/lessen uit het verleden waarvan je nu pas begrijpt waarvoor ze hebben gediend. Vergeef jezelf de dingen die naar boven komen en die jij misschien ziet als niet goed of slecht. Het zijn ervaringen die op jouw pad gekomen zijn en waarvoor je zelf gekozen hebt.

Maak plaats binnenin jezelf, door het negatieve uit het verleden te verwijderen/los te laten en om het Licht binnen te laten stromen, en voel je hernieuwd geboren, als een goddelijk wezen met een menselijke ervaring hier op Aarde, want dat is wat je bent en anders niets. Dan ben je klaar om in eenheid met allen een nieuwe wereld te creëren van Liefde, Vrede, Harmonie en overvloed, want dat is wat je hier komt doen.

Utopia? Nee, deze wereld bestaat al, echter zien wij hem niet omdat onze vibratie/trilling en staat van bewustzijn momenteel nog niet hoog genoeg is om hem waar te nemen, en dat gebeurt wanneer we volledig ontwaakt zijn.

Dus is er nog veel werk te doen door ons allen.

Ik hou van jullie,

Martien