Invloed van de sterren / Door Peter Sattva

Invloed van de sterren 
Door Peter Sattva

In het volgende, nogal controversiële verhaal, is gebruik gemaakt van historische details, die gewoonlijk worden gezien als nogal flauw en nietszeggend maar, tegenover het ‘conventionele nieuws’ gezet, kan het wel degelijk een instrument zijn om mensen, die de ‘mean stream media’ nog serieus nemen, wakker te maken.

De links verwijzen naar online staande officiële documenten en verklaringen.
Als allereerste: De basis van de Covid-19 hype; de Corman Drosten-papers, waar deze hele test-waanzin mee begon, zijn FAKE! 22 wetenschappers hebben, in een peer review, de PCR-test gefileerd en daarmee is de basis van deze pandemie weg!

“Professor Dr.” Christian Drosten blijkt een nep wetenschapperUniversiteit Frankfurt heeft toe gegeven dat er een valse verklaring is afgelegd over zijn doctoraat…
Dik een eeuw nadat Pasteur zijn ( later bewezen vervalste) ‘virusverhaal’ lanceerde, komt de ‘virustheorie’ (want een virus is een theorie) op losse schroeven te staan.
Er is nog nooit een virus aangetoond, alleen maar theoretisch bewezen en via computermodellen ontworpen. Dat roept gelijk een vraag op; wat is virus dan wel en waarom lijkt het mensen te ziek te maken?

Het woord “griep” is afkomstig uit Italië. Deze onverklaarbare ziekte werd rond het jaar 1580 voor het eerst vermeld in de analen van de geschiedenis. Toen het fenomeen zich steeds weer voordeed, konden de toenmalige waarnemers concluderen, dat het zich op meerdere plekken tegelijk ‘manifesteerde’, soms zelfs op meerdere continenten. In een poging om dit onverklaarbare feit te begrijpen, onderzochten de Italiaanse wetenschappers de zonnevlekhistorie en vonden dat uitbraken altijd samen vielen met pieken in de activiteit van de zon, zogenaamde zonnevlammen.

Ze ontdekten dat wanneer het oppervlak van de zon (CORONA) het meest actief was, zich massale uitbarstingen voordeden, die zich als spectaculaire vertoningen van de Aurora Borealis manifesteerden. Die vielen samen met sterke magnetische effecten van de zon, die de aarde op die momenten met een ongewone intensiteit raakten en op het noordelijk halfrond is dat te zien als Noorderlicht. Het effect dat dit elektromagnetisme op mensen had, werd “Influenza delle stelle” genoemd. (invloed van de sterren) Later verbastert naar INFLUENZA. In het begin van 1600 ontdekten men in Europa dat de oorzaak van de ziekte, die nu bekend staat als ‘de griep’, het gevolg was van ongewoon sterke magnetische golven die het menselijk lichaam, op nog steeds onbekende manier beïnvloedden. Deze natuurlijke verklaring van Influenza/’griep’ was in 1700 en 1800 algemeen bekend en werd als een natuurlijk fenomeen alom geaccepteerd. Een minder bekend feit is, dat Hertz in 1888 een zogeheten resonator bouwde, een apparaat dat kunstmatige elektromagnetische golven produceerde en uitzond.

Hertz kreeg daarna een mysterieuze infectieziekte en overleed op 1 januari 1894 op 36-jarige leeftijd. Op 12 december 1901 bewees Marconi dat het mogelijk was om radiosignalen over lange afstand te verzenden. Het lukte hem om draadloos morsesignalen over de Atlantische Oceaan te sturen, over een afstand van 3200 kilometer tussen Cornwall en Newfoundland. Begin 1900 werd radiotelegrafie, zoals men het draadloos versturen van berichten noemden, een ingeburgerd verschijnsel en kon het over zeer grote afstand worden gebruikt. Dat was toen vooral een zege voor de scheepvaart, die tot dan toe verstoken was van walcommunicatiemiddelen. Radiosignalen werden steeds meer gebruikt en ook de Friese ingenieur Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda begon op de avond van 6 november 1919 zijn eerste radiouitzending in Nederland en elektriciteit begon de wereld te veroveren.

De ‘uitleg’ van griep symptomen, door natuurlijke elektromagnetische oorzaken, bleef in stand, tot de wereldwijde catastrofe ‘De Spaanse Griep’, toesloeg

Daarna kwamen er steeds meer aanwijzingen dat griep ook optrad en gerelateerd kon worden aan de kunstmatige elektromagnetische straling, die door de explosieve groei van telegraafcommunicatie, radio en het gelijktijdig aanleggen van wisselstroomnetwerken over de hele wereld, toenam. Er ontstonden op influenza lijkende ziekten en de gerapporteerde klachten waren vaak zeer ernstig voor de betrokken personen; lusteloosheid, verlies van energie, depressie, koorts, hoofdpijn en nog veel meer. De Spaanse griep verspreidde zich zo snel, dat het tempo van ‘besmettingen’, door de overdracht van mens op mens, niet te verklaren was. Het was de tweede golf van de Spaanse Griep, die tientallen miljoenen mensen over de hele wereld doodde en een Amerikaanse Geneesheer-Directeur de opdracht deed geven tot een reeks onderzoeken naar de aard van deze rampzalige besmetting.

Een reeks experimenten werd uitgevoerd met behulp van 100 gezonde vrijwilligers van de Amerikaanse marine. Onder meer door hen in, nauw gecontroleerd, contact te brengen met patiënten die aan de ziekte leden. Een aantal tests werd herhaaldelijk uitgevoerd. Er werd zelfs bloed van zieke mensen afgenomen en in vrijwilligers geïnjecteerd. Patiënten spuwden in kommen en de niet-geïnfecteerde moesten daar uit drinken. Patiënten niesten en hoesten in elkaars gezicht maar, tot grote verbazing van iedereen, werd GEEN ENKELE VAN DE VRIJWILLIGERS ZIEK! INFLUENZA WAS DUS NIET BESMETTELIJK !

Conclusie: ‘Influenza’ wordt niet van één persoon naar een ander overgebracht.

Veel wetenschappers en denkers van toen, zoals Rudolf Steiner, verklaarden de gelijktijdige ‘besmetting’ wereldwijd, het gevolg van de grootschalige, gelijktijdige blootstelling aan nieuwe radiogolven en de elektromagnetische frequenties van het stroomnet dat toen, voor het eerst, gelijktijdig, over de hele wereld, werd uitgerold! Maar aangezien een verhaal, dat elektromagnetisme als doodsoorzaak van 50 miljoen mensen aanwees, geen goed verhaal was voor de financiële leiders, moest dat besef worden weggehouden van het publiek en niet worden doorverteld. De industrie had een ander verhaal nodig en dat verhaal kwam via Louis Pasteur op een presenteerblaadje! Met zijn valse ‘virus’-verhaal en de virustheorie, had men de ideale ‘bliksemafleider’ voor elektrosmog gevonden. Dat was Wetenschapsfraude.

Als het publiek had geweten dat elektrische installaties en de elektromagnetische straling daarvan, mensen ziek kon maken en zelfs zou kunnen doden, had de industrialisatie van de 20e eeuw nooit kunnen plaatsvinden.

Dat risico zouden mensen niet nemen. Alle toekomstplannen voor ontwikkeling, industrialisatie en bedrijfswinsten waren gekoppeld aan elektriciteit. Sinds Louis Pasteur, gelooft de meerderheid van de mensen nog steeds, dat ziekte van buiten het lichaam komt, via virussen, ofwel via de vergeten boosdoeners; bacteriën.

Het feit dat sommigen minder kwetsbaar waren voor de griep, maakte het in 1920 mogelijk dat de invloedrijke Sigmund Freud als spreekbuis werd gebruikt, om te verklaren dat alle beweringen van “elektrische kwalen” puur psychologisch waren. Het waren ziekten van de verbeelding, hypnotisch zelf-geïnduceerd … ze hadden geen basis in de fysieke werkelijkheid. Virussen werden de verwerkelijking van de natte droom van de moderne farmaceutische maffia, want als je een ‘vijand’ kan aanwijzen, ergens daarbuiten, kan je hem tot in het oneindige ‘bestrijden’!

Maar ondanks alle theorieën over virussen volgen nieuwe (virus) epidemieën nog steeds de oude influenza patronen van vroeger. Als een nieuwe elektromagnetische bron verschijnt, past ons lichaam zich aan en produceert daardoor schadelijke/giftige afvalstoffen, die ons lichaam ziek maken: Influenza.

Via exosomen worden die weer afgevoerd en precies die exosomen ziet de farmacie als de ‘besmetting’. Elektromagnetische straling blijkt veelvuldig de oorzaak van ‘virusziekten’ en exosomen heten nu virussen. De ‘vorm’ van exosomen is afhankelijk van de frequentie van de elektromagnetische straling, dus als de frequentie muteert, muteert het ‘virus’ mee. Griepgolven muteren mee met nieuwe frequenties.

Wie is zich ervan bewust dat ‘de brandhaarden’ van het ‘corona-virus’ gelijktijdig optraden met het inschakelen van 5G en op dezelfde plekken? Toeval?
Aangezien 5G een nieuwe frequentie is, zijn de exosomen ‘gemuteerd’ tot Covid!

De door elektromagnetisme geactiveerde bloedplaatjes,stoten zowel exosomen als vesikels uit, die ontstaan aan het plasmamembraan. Deze laatsten hebben dezelfde proteïne-samenstelling als het plasmamembraan van geactiveerde bloedplaatjes en zijn in staat om coagulatie te bevorderen. Bloedstolling is een bekend fenomeen bij ioniserende straling, maar exosomen hebben hoogstwaarschijnlijk geen directe functie in de coagulatie (Denzer et al., 2000). Ze bezitten wel, zoals vele exosomen, tetraspaninen zoals CD63 (De Gassart et al., 2008). Deze zouden (adhesieve, costimulatorische), oftewel een signaalfunctie hebben. Men denkt dat de exosomen een signaalfunctie uitvoeren in de directe omgeving van de bloedplaatjes. Verder zouden ze een rol hebben in signaaltransductie tussen bloedplaatjes en neutrofielen (Denzer et al., 2000). Als die signaaltransductie buiten ons lichaam in stand zou blijven, zou dat bij ‘overdracht’ tot ‘besmetting’ kunnen leiden.

De Nieuwe Duitse Geneeskunde beweert al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw: dat er nog nooit een virus uit menselijk weefsel is geïsoleerd of gezuiverd, terwijl dat gelijktijdig makkelijk gaat met virussen die op algen worden aangetroffen. NDG zegt dat het ‘virusmodel’ voor ziekte bij mensen, fictieve onzin is. Dé reden waarop de Corman Drosten-papers ‘gesneuveld’ zijn. Ze zijn gebaseerd op een computermodel van een zogenaamd corona-virus, omdat er geen echt virus was!

Na het lezen van twee publicaties van NDG over dit onderwerp is het onmogelijk om het daar niet mee eens te zijn.
‘Stralingsziekten’ (zoals griep) lijken sommige individuen zwaar te treffen en andere nauwelijks. Ook tijdens de Spaanse griep was opmerkelijk dat de ergste symptomen zich eerst voordeden bij jonge, gezonde mensen, tussen ongeveer 20 en 35 jaar.

Zij stierven vaak niet, maar leden wel het meest. Ditzelfde fenomeen werd ook opgemerkt tijdens de recente periode van de COVID-griep. Jongvolwassenen werden ernstig ziek. Zij waren het bijvoorbeeld die hun smaak- en reukzin verloren en met koorts in bed lagen.

Uit het begin van de jaren 1920 is er een verslag van een arts bekend, die zich publiekelijk, in een krantencolumn afvroeg, of zijn advies aan patiënten om “zichzelf gezond te houden”, misschien wel een slecht advies is, gezien het feit dat gezond zijn je het meest kwetsbaar lijkt te maken voor extreem lijden tijdens deze ziekte.

Heeft iemand trouwens opgemerkt dat ook tijdens deze ‘corona-pandemie’, één persoon in een gezin zwaar ziek kon zijn, terwijl een broer, zus, of een ouder in hetzelfde huis, de ziekte helemaal niet kreeg? Daartegenover handelen we nu collectief alsof de nabijheid van onze buurman ons in levensgevaar zou kunnen brengen, met de instandhouding van mondkapjes en1,5 mtr. Er is geen discussie over de goede intenties van de mensen zelf, maar zelfs als ‘virus’ besmetting realiteit was, dan is deze strategie voor de aanpak van de ziekte dom. Waarom is er geen debat mogelijk en toegestaan over de mogelijkheid dat deze recente pandemie ontstaan is door de nieuwe elektromagnetische velden van 5G?

We weten allemaal dat de frequenties en intensiteit, die vanaf de nieuwe masten worden uitgezonden, computergestuurd zijn en dat we kunnen worden afgeluisterd en gevolgd op frequenties, die onze machthebbers ons ‘dwingen’ te gebruiken.

De telefoonmaatschappijen hebben hun onderzoek naar de effecten van gebruikte en uitgezonden signalen afgerond, maar ze weigeren de gegevens die ze uit die experimenten hebben gehaald, te delen.

Vele deskundigen, waaronder Barry Trower, hebben de gevaren van het nieuwe 5G systeem dat, terwijl je dit leest, nu om ons heen wordt opgebouwd, duidelijk gemaakt. Onze heersers streven een agenda na en ze zullen nu niet stoppen.

Er komt iets vreselijks aan, tenzij we allemaal wakker worden! De recente golf gaf veel slachtoffers door ‘Hypoxia’, mensen kwamen massaal aan de beademing te liggen, omdat de hemoglobine van hun lichaam de zuurstof die ze inademden niet meer kon absorberen.

Waarom niet, HIEROM

Peter Sattva