“Ik Heb Jou Onvoorwaardelijk Lief”. / Martien / 21 september 2016

“Ik Heb Jou Onvoorwaardelijk Lief”.
Martien / 21 september 2016

Dit is het volgende onderwerp wat ik graag met jullie wil delen, echter begrijp wel dat dit mijn eigen mening is, dus de kans is aanwezig dat je het niet eens bent met mijn visie op dit onderwerp en dat is ook precies de bedoeling.

Onvoorwaardelijke Liefde is geen gemakkelijk onderwerp, net zomin als het uitvoeren ervan, dat ondervind ikzelf en vele anderen met mij.

Ik weet dat er een Almacht is, je mag Het noemen zoals je wilt, God, Jahweh, Jehova, Allah, enz…. het doet er niet toe, het is allemaal een en dezelfde Almacht. Ik noem die Almacht God, of Vader Moeder God, omdat God zowel mannelijk als vrouwelijk is. Ja, ik zal een beetje over God moeten praten, ondanks dat sommige mensen daar moeite mee zullen hebben, omdat God Het begin is van alles, dus ook van dit onderwerp en tegelijkertijd de eindconclusie.

Als we het over Onvoorwaardelijk Liefde hebben, dan hebben we het over God, De Ene Die alleen Liefde is, en dat is God. God is Onvoorwaardelijk Liefde en niets anders, iets anders is er niet. God is de Schepper van Alles Wat Is, alles is door De Schepper gecreëerd, Het Universum, mensen, dieren, planten en bomen, alles wat er op Aarde en ver daarbuiten bestaat. Alles is gecreëerd door middel van onvoorwaardelijk Liefde, en daardoor IS alles onvoorwaardelijke Liefde.

Ieder mens is van nature Onvoorwaardelijke Liefde, dit is een eigenschap, of eigenlijk een geschenk van God dat iedereen met zich meegekregen heeft, en is de reden waarom iedereen, diep in hun hart ernaar verlangt om gelieft/bemind te worden. In feite zijn wij allemaal een manifestatie van God, naar de gelijkenis van God. Wat niet wil zeggen dat wij er uit zien als God, want God is een energie, maar dat wij dezelfde eigenschappen bezitten als God, ook wij kunnen creëren/scheppen, zoals wij ook onze eigen toekomst kunnen creëren en nog veel meer. Wat je om je heen ziet is God in verschillende vormen.

Om terug te keren naar het onderwerp, er zijn twee soorten van liefde, de Liefde van de Schepper, Onvoorwaardelijke Liefde en Voorwaardelijke Liefde, de laatst genoemde versie van liefde wordt voornamelijk door de mens hier op Aarde gebruikt. De reden hiervan is onder andere, dat de religies mensen een andere god hebben voorgesteld, een god die straft met hel en verdoemenis als je niet doet wat hij van je verlangt. Zij hebben de mensheid dit opgelegd om hun macht over het volk te kunnen behouden, er is de mensen nooit verteld dat er maar een God is, een God van Onvoorwaardelijke Liefde.

Deze conditionering heeft er o.a. toe geleid dat mensen het niet zo nauw nemen met liefde, temeer daar zij geen kennis hebben van wat echte Liefde is, en wat het werkelijk betekent, dat is hen nooit geleerd. Wel is hen geleerd dat gewone mensen zelf geen verbinding kunnen maken met God, wat de afscheiding van God in stand houdt. Echter kunnen wij onmogelijk afgescheiden zijn van God, omdat God altijd binnenin ons is.

De Onvoorwaardelijke Liefde van God is niet kwalificeerbaar, het is niet een beetje liefde, of liefde waar je voorwaarden aan kunt stellen.

God stelt geen voorwaarden aan ons en zal ons nooit oordelen of veroordelen voor wat we wel of niet doen, of gedaan hebben, daaraan herken je de Onvoorwaardelijk Liefde van God, God is Liefde.

“De Vader en Ik houden Onvoorwaardelijk van jullie, als je Mij volgt zul je leren Onvoorwaardelijk van de wereld te houden”
Jezus.

Het is de afgescheidenheid van elkaar, en de manier waarop onze huidige wereld werkt en gemanipuleerd wordt door de heersende klasse, dat ervoor gezorgd heeft dat wij zelf voorwaarden stellen aan degene die wij lief zeggen te hebben, en eigenlijk werkt het zo met alle dingen, overal zitten voorwaarden, regels en verplichtingen aan vast.

Het belangrijkste in het leven van ieder mens is dat men leert onvoorwaardelijk van zichzelf te houden, gewoon zoals je bent, volmaakt, en te leven op de manier waarop het leven zich voordoet van moment tot moment, dat is Onvoorwaardelijk Liefde voor jezelf. Dit is echter alleen mogelijk als je de volmaaktheid in jezelf wilt zien. En dan zie je ook de volmaaktheid in ieder ander mens in deze wereld.

Volmaaktheid vraagt niet om voorwaardelijke liefde, maar om Onvoorwaardelijk Liefde, dus als je tot het inzicht komt dat je zelf volmaakt bent en dus dat alle mensen volmaakt zijn, kun je niets anders dan de keuze maken om Onvoorwaardelijk van iedereen te houden, wie zij ook zijn, wat zij ook doen of gedaan hebben in hun leven, want dat doet er voor jou niet toe, het is aan hen om dit op te lossen, niet aan jou. Jouw onvoorwaardelijke liefde voor hen kan daar alleen maar verandering in brengen. Door onderscheid te maken, in wie je wel of niet Onvoorwaardelijk Lief hebt, stel je bewust of onbewust voorwaarden en verval je weer in oordelen en veroordelen, de vraag is of God dit bedoeld met Onvoorwaardelijke Liefde.

Natuurlijk, is het ook niet gemakkelijk, als je dagelijks gebombardeerd wordt met beelden van oorlogen en haatzaaierij en onrecht wat anderen wordt aangedaan. Mensen worden tegen elkaar opgezet en worden erin meegetrokken precies zoals de bedoeling is. Het is in het belang van de heersende klasse dat het bewustzijn van de mensheid laag gehouden wordt, teneinde de macht te kunnen behouden.

Steeds meer mensen doorzien deze spelletjes, en kiezen er voor zich niet meer te laten beïnvloeden door dit soort berichtgevingen en zetten de TV vaker uit. Vanzelfsprekend mag iedereen daar zelf een bewuste keuze in maken.

Voorwaardelijk Liefde is gekwalificeerde liefde, dat is makkelijk want je kunt er voorwaarden aan verbinden, net zoals je voorwaarden verbind aan een abonnement b.v. Daardoor kun je jouw wil opleggen aan anderen, doen ze niet wat jij wilt dat ze doen, dan schuif je ze gewoon aan de kant. Voorwaarden zijn een manier om macht uit te oefenen over degene die om een liefdevolle relatie vragen. Zolang je alleen bereid bent om onder bepaalde voorwaarden liefde te geven of lief te hebben, heeft die liefde weinig of geen enkele waarde.

Kijk naar de wereld van voorwaardelijke liefde, en je ziet: oorlog, haat, hongersnood, familieruzies van soms wel een leven lang, angst, ziekte, oordelen, vooroordelen, en nog veel meer van dit soort dingen. Terwijl er daarvoor geen plaats is in een wereld van Onvoorwaardelijke Liefde, maar er alleen plaats is voor Liefde, Vrede, Harmonie, Acceptatie, Verdraagzaamheid, Voorspoed voor iedereen, geluk, gezondheid enz… En dat is de manier van leven die voor ons bedoeld is te zijn.

Kijk nu eens naar de wereld met ogen van onvoorwaardelijke liefde, kijk naar de mensen, nee, kijk niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant, zie de liefde die mensen uitstralen of nog dieper, de liefde die in hun harten opgesloten zit, je kunt het zien als je goed kijkt. Zie de volmaaktheid van elke persoon precies zoals jij die van jezelf ziet. Merk op hoeveel moeite mensen doen om gelukkig te kunnen zijn, om hun liefde te delen en er ook naar verlangen er liefde terug te ontvangen. Niet iedereen is al zover dat ze echte Liefde kunnen geven, en anderen hebben problemen met het ontvangen van Liefde.

Mensen weten dat er meer is dan wat hen door o.a. de media wordt voorgehouden, je kunt het aan iedereen merken. Het zijn de kunstmatig gecreëerde bizarre omstandigheden die er voor zorgen dat de mensheid in de huidige situatie zit, maar gelukkig komen er steeds meer volkeren tegen in opstand.

Het zijn niet alleen de mensen die je nu observeert, of die je kent, maar het zijn alle mensen van deze wereld, die hunkeren naar echte Liefde, Onvoorwaardelijk. Het maakt niet uit wie dat zijn, regeringsleiders, fabrikanten, directeuren, gewone mensen, misdadigers, zwervers, of iemand die bruin, geel, rood of wit is. Wij zijn allemaal EEN, zonder onderscheid, zonder uitzondering, of iemand nu een Rus, Turk, Chinees is of uit welk land dan ook komt, kortom iedereen verlangt naar dit ene ding dat hen gelukkig maakt, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE = VREDE, VERDRAAGZAAMHEID, ACCEPTATIE, COMPASSIE, ENZ….

Echter begint die verandering bij je zelf. Belangrijk is hoe je vanaf dit moment naar anderen kijkt en of je bij hen naar binnen durf te kijken en je hen kunt accepteren zoals zij zijn, ondanks al hun gebreken en tekortkomingen. Dat is aan hen zelf om daar aan te werken, en niet jouw probleem. Maak het ook niet tot jouw probleem, maar accepteer dat zij zo zijn en houd onvoorwaardelijk van hen, wat er ook gebeurt of voorvalt.

Onvoorwaardelijke Liefde heeft niets te maken met wat een ander doet, het gaat erom dat wij eindelijk durven te erkennen dat wij allemaal hetzelfde zijn, en dat alleen de karakters van elkaar verschillen. We reageren vaak te snel op dingen die anderen doen of zeggen, zonder er bij stil te staan dat wij diezelfde dingen ook doen. Wij zijn allemaal spiegels voor elkaar, wat de een doet, doet de ander ook, maar misschien op een ander moment of andere wijze. Wij zijn allemaal EEN, allemaal manifestaties van die Ene Vader Moeder God.

Natuurlijk mag je boos worden op iemand, maar dat heeft niets te maken met houden van. Maar eerder met het elkaar niet begrijpen of verkeerd begrijpen. Samen om de tafel gaan zitten om het op te lossen is altijd beter dan elkaar negeren. Want negeren betekend dat het ego heeft bepaald dat een van de twee gelijk heeft en dat zo wil houden. En zo beginnen ruzies, zelfs oorlogen en veranderd er dus niets.

Conclusie
Vanzelfsprekend is het ieders vrije wil om zich de Onvoorwaardelijke Liefde van De Schepper eigen te maken, misschien zie je het nu nog niet als iets wat wereldveranderend is, of ben je nog niet zover. Iedereen creëert zijn/haar eigen toekomst, en hoe die eruit zal zien bepaal je zelf. Het is de conditionering die er toe heeft geleid dat de mensheid zo is afgegleden in de dualiteit, en een wereld gecreëerd heeft van niet-liefde, een wereld van ieder voor zich. Wij zijn er allemaal getuigen van dat zo’n wereld niet werkt en nooit zal werken. Wij leven in de overtuiging dat we overal voorwaarden aan moeten stellen, zelfs als we liefde willen geven aan een ander, is dit in essentie gebaseerd op angst – het kan ook een gewoonte zijn omdat we niet beter weten – de angst dat we geen liefde terug ontvangen.

Vergeven is ook iets waar veel mensen de neus voor ophalen, dit heeft alles te maken met het Ego, waar we een andere keer op terug zullen komen, echter vergeven begint ook bij jezelf en is ook een van de stappen die leiden naar het Onvoorwaardelijke Lief hebben, net zoals verdraagzaamheid en acceptatie. Als je God zou vragen jouw te vergeven, zal hij je vragen eerst jezelf te vergeven.

Dit onderwerp omvat veel meer dan dat ik in deze column kan verwoorden, echter kan het wellicht voor anderen dienen als een aanreiking, om veranderingen in gang te zetten ten behoeve van hun eigen leven, dat van anderen en een betere wereld.

Vergeet niet, Jij bent God, jij bent Onvoorwaardelijke Liefde, volmaakt en uniek, je bent het alleen vergeten, alles is binnenin jouw aanwezig, en nu is het moment daar om deze glorieuze eigenschappen, die binnenin op je wachten, naar boven te brengen en een nieuw leven te beginnen.

Wat jullie ooit gehoord of gelezen hebben wat tegengesteld is aan dit, is jullie voorgehouden zijnde de waarheid. Echter er is maar een waarheid en dat is Liefde = God, en jullie zijn Liefde met alle eigenschappen van God. Wat God Schept is altijd volmaakt, kun jij je een God van Liefde voorstellen die onvolmaakt is in zijn creatie, die mensen en dieren en een natuur schept die onvolmaakt zijn?

Kijk wat wij elkaar aandoen, alleen al door voorwaarden te stellen aan Liefde.

Niemand heeft ooit gezegd dat het gemakkelijk zal zijn om veranderingen toe te passen op jezelf, echter, vergeet niet dat je er nooit alleen voorstaat, jouw gidsen en engelen staan te popelen om je te helpen, als je er om vraagt. En lukt het niet zoals jij dat wilt, laat de moed dan niet zakken maar zet door, neem er de tijd voor, en begin gewoon opnieuw, het gaat allemaal om je eigen geluk en dat van anderen, zoals dat bedoeld is te zijn.

Zie het als een mogelijkheid om je reis naar Huis, die al je leven lang duurt, te verkorten, dan zal ook de overgang naar de Nieuwe Wereld een stuk soepeler verlopen, en zeker als je leert te leven in Onvoorwaardelijk Liefde, en jezelf in iedereen, ook je vijanden, als gelijk aan hen, als EEN met God.

Op dit moment ben ik van mening dat er voldoende gezegd is over dit onderwerp, ik dank mijzelf en mijn Hogere Zelf dat ik deze kennis mag delen met jullie. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan iets belangrijks waar wij allemaal diep in ons hart naar verlangen.

Onvoorwaardelijk Liefde

Bedankt voor het lezen, Martien

Wakkeremensen.blogspot.nl

Namasté
“Ik eer de plek in jou waar het hele universum samenkomt. Ik eer de plek in jou waar liefde, waarheid, licht en vrede heerst. Wanneer jij in die plek bent in jezelf en ik in die plek in mijzelf, dan zijn we één.”