De noodzaak van een Spirituele Samenleving! / Door Marlon Wong-Sioe

De noodzaak van een Spirituele Samenleving!

Door Marlon Wong-Sioe

Onlangs had ik een kort gesprekje over de titel van mijn boek Een Spirituele Samenleving. Indien het woord spiritualiteit een zekere mate van weerstand bij je oproept, raad ik zeker aan verder te lezen! De persoon met wie ik sprak vroeg zich af of de titel van mijn boek de inhoud dekte. ‘Jij bent namelijk geen zweverig persoon’ was één van de opmerkingen. Hoewel mijn boek ook Een liefdevolle samenleving of Een vreedzame samenleving had kunnen heten, heb ik gekozen voor het woord ‘spiritueel’ omdat het verwijst naar een hogere of diepere laag van het bestaan. Een laag waar we als mensheid noodzakelijkerwijs meer mee in contact dienen te komen, willen we een beetje op een relaxte en prettige manier met elkaar samenleven. Een laag die je misschien wel eens hebt gevoeld tijdens een heerlijk lange wandeling over het strand of door het bos. Hier is in mijn boek veel aandacht voor. Er is aandacht voor het ervaren van een liefdevolle basis voor de samenleving waarin plaats is voor ieders uniciteit. Zonder een vreedzame liefdevolle basis is er geen plaats voor het harmonieus samengaan van verschillende perspectieven want mensen ‘slaan elkaar dan alleen maar de kop in’. Alleen een samenleving die een liefdevolle vreedzame basis heeft is echt werkzaam en duurzaam!

Een humane samenleving

Bij woorden als ‘liefdevolle-‘ of ‘vreedzame samenleving’ zullen veel mensen misschien denken aan een humane samenleving waarin ontkend wordt dat er meer is dan het fysieke. Het woord spiritualiteit impliceert bijna dat er meer is dan het fysieke en omdat mijn boek zeker veronderstelt dat er meer is dan het fysieke is de titel Een spirituele samenleving meer passend dan bijvoorbeeld Een liefdevolle samenleving. Liefde heeft namelijk een transcendent aspect. Dat wil zeggen een aspect dat het ‘alledaagse’ overstijgt.

In sommige opzichten is mijn boek ook heel humanistisch te noemen. Onder humanisme wordt onder andere verstaan: “levensbeschouwing waarin centraal staan het recht op vrijheid, menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, zelf verantwoordelijkheid nemen en met elkaar de dialoog aangaan op basis van rede.” (Bron: juridischwoordenboek.be) Dit alles is zeker in harmonie met mijn boek. Er wordt in Een Spirituele Samenleving echter ook veel aandacht besteed aan de niet fysiek tastbare waarde die een werkelijke stevige basis vormt voor menswaardig handelen ongeacht de omstandigheden. In feite is het naar mijn idee de enige echte stevige basis voor menswaardig handelen die gevonden kan worden. Waarom? Laten we dat eens nader bekijken!