Bevrijding – waarvan eigenlijk ? / Door Micha Beuger

Bevrijding  –  waarvan eigenlijk ?
2020-05-05  – Door Micha Beuger“LICHT-Gevend”
Waarvan werden we in 1945 bevrijd? Van de Duitse bezetting. Dat was wel voor mijn tijd want ik ben van 1947. Oorlog is een kwestie van pure dualiteit. Met winnaars en verliezers. Ik heb meer met andere soorten bevrijding. Die rond 1989 heb ik bewust meegemaakt. Compleet met de val van de Berlijnse Muur. En met bevrijding van grenzen. En van strijd en van vijanddenken. Zodat Duitsers en Nederlanders in vrijheid en vriendschap met elkaar kunnen omgaan. Ik heb mijn steentje bijgedragen aan de eindstrijd tussen licht en duisternis. Momenteel geniet ik van militair pensioen. Niet dat ik ooit in dienst ben geweest. Wel heb ik strijd gevoerd. Bijvoorbeeld als klokkenluider. Maar genoeg is genoeg. Ook in deze periode laat ik mij niet passief met de stroom meevoeren. Ik ga actief om met onze huidige onzekerheden. Ik verlang het meest naar definitieve bevrijding van desinformatie. En die bevrijding is onvermijdelijk.

Aarde wordt weer een lichtwereld
Licht strijdt niet. Licht straalt. Energie met informatie die creëert en onderhoudt. En die samenwerking mogelijk maakt. Waar te weinig licht is, worden materie en bewustzijn aan zichzelf overgelaten, zodat die vroeger of later uiteenvallen. Bij radioactieve elementen splitsen atomen. In biologische systemen desintegreren moleculen tot verderf en dood. Levenloze voorwerpen roesten of vergaan geleidelijk tot stof. Materie op zichzelf is kortom verre van stabiel. Volgens Genesis en andere scheppingsverhalen begon onze huidige mensheid in wat ik hier noem een lichtwereld. Alle materiële vormen werden continu geregenereerd vanuit dat licht. In een wereld van overvloed en moeiteloosheid. Maar al spoedig verviel de mens in een schemertoestand. En moest gaan worstelen met de materie. En werd sterfelijk. Het ecosysteem degenereerde zodat levensvormen elkaar op leven en dood gingen bestrijden. Aarde is nog niet bevrijd. Een wereld is pas vrij als alle bewoners veilig en vrij zijn. Ik ken trouwens geen wereld met meer duisternis dan de Aarde. Maar ik ken ook geen wereld met meer diversiteit. Die duisternis heeft volgens mij een functie. Maar genoeg is genoeg.