Vloot Commando: Innerlijke Visie / door: Beth Stormont

Vloot Commando: Innerlijke Visie

Gechanneld door: Beth Stormont – 12 Januari 2021

Dierbare Mensen, onze harten gaan uit naar de velen van jullie die de resultaten ervaren van wat een ongekende nachtmerrie lijkt te zijn in de gebeurtenissen in het Capitool in Washington D.C.

Degenen onder jullie die de realiteit voorbij de uiterlijke gebeurtenissen van de dag kennen, hebben het geluk niet verstrikt te raken in die uiterlijke gebeurtenissen… en reageren daarom niet met de 3D-emoties die door de massa’s van de mensheid worden ervaren en geuit. De innerlijke visie van jullie Hoger Bewustzijn stelt jullie in staat om te weten dat dit kwaad zich moest uitspelen zoals het schijnbaar realistisch gebeurt.

Wat de meeste Amerikanen zich niet realiseren is dat het kwaad van het hele overheidssysteem zich moet openbaren in het daadwerkelijk ervaren van een periode… van genoeg tijd om ze op heterdaad te betrappen in een poging om – op een voor de hand liggende manier aan het publiek – de kwade bedoelingen achter hun heerschappij uit te voeren. Dit is de meest genadige manier om de realiteit van hun kwaad aan de mensheid te onthullen… aan een mensheid die blindelings misleid is door uiterlijke schijn in plaats van door innerlijke waarheid.

Wees alstublieft niet bezorgd over deze uiterlijke gebeurtenissen van de dag. Ook dit zal voorbijgaan, op de meest toevallige manier en in de tijd. Alles is bekend en op zijn plaats voor het zich ontvouwen van gebeurtenissen… alles behalve de reacties en verwoordingen van de mensheid. Dat is altijd het onbekende. Zoals u weet, moeten we dat aspect van het helpen van de mensheid eren… de bekende ‘eerste richtlijn van niet-inmenging tenzij er om hulp wordt gevraagd’, waaraan we altijd graag voldoen.

Voor degenen die het weten, houdt je alstublieft vast aan jouw hogere kennis van de waarheid van deze gebeurtenissen. Als de gelegenheid zich voordoet om die kennis te laten zien aan anderen die open lijken te staan voor de waarheid, voel je dan vrij om die kennis te delen op een manier die voor jou logisch lijkt. Anders hou anders alstublieft jullie bewustzijn boven dat van de massa’s, zodat de trillingen kunnen blijven stijgen door jullie geavanceerde kennis, licht en liefde.

Wij eren jullie Lichtwerkers en Wegwijzers die de weg leiden naar de realiteit van het Hoger Bewustzijn en de Nieuwe Aarde! Hoewel misschien langzaam – en met duidelijk verwachte weerstand – zullen degenen die uiteindelijk het rijk van de Nieuwe Aarde zullen binnengaan inderdaad klaar zijn voor de reis.

Wij danken jullie en zegenen jullie aanwezigheid op deze prachtige reis naar wat voor de meesten van jullie nog een onbekende is. Maar binnenkort zal het volledig bekend zijn… en jullie zullen je inderdaad verheugen!

Namaste

Bron

Vertaling: Martien