Poort focus en de vormeloze Rijken. / Sandra Walter / 1 Juni, 2017

Poort focus en de vormeloze Rijken.

Sandra Walter / 1 Juni, 2017

Zegeningen Geliefde Licht Stam  ~

Gisteren openden Poortwachters voor de 3-9 juni Poort, de Poort.  Dit laat gemakkelijker toegang zijn voor de Kosmische Sterrenpoorten als je je met hen wilt verbinden. Wat ik aanraad om hun positieve effect op het DNA dat kristallijn resoneert geeft. Vasten voor een paar dagen om te reinigen zal het lichaam helpen door de instroom te stabiliseren en te integreren, omdat deze DNA erbij hoort.

Dit is een actief territorium omdat de Solaris meer gestimuleerd wordt door de intergalactische paden, die Gaia’s kern beïnvloeden en onze eigen hart centra. We nemen het Poort bij Poort, en begrijpen dat de stoffelijke manifestatie een weerspiegeling is van wat er al gebeurt in de hogere tijdslijn.

De Lyrans (Lyranen), de prachtige wezens die het eerst mijn verhaal vertegenwoordigden van Poort bewaren, bezochten me deze morgen en herinnerden me aan de mogelijkheden tijdens welke zich tijdens die Poorten  laten zien. DNA her kalibrering is een focus in juni; de Nieuwe Template van het Zelf heeft dat nodig http://www.sandrawalter.com/events-with-sandra/, maar ook de tijdslijn resonantie. Een gratis basische DNA oproep is beschikbaar in de free tools sectie.

De vorige week zag ik twee-strengen DNA dit rijk verlaten. Ik merk dat  deze visie interessant is, daar de tijdslijn splijting als reusachtige DNA sporen zich apart terug trekken in december. Nu de visie van het oude DNA dat vertrekt; dit voelt verbonden aan de voorbereidingen van juni en juli. De oude twee strengen DNA zijn niet toepasbaar bij hogere staten van bewustzijn, daar het Ascentie proces focus op meer complex DNA ligt.

Uitwisseling met het Vormeloze in de Schepper Staat

Terwijl de tijdslijn splijt en de kosmische drempel zich aan meer Lichtwerkers toont, zijn we getuige van het Universum dat zichzelf in verbinding ontbindt met een nieuwe uitdrukking. Of dit een effect is van Eenheid Bewustzijn of het internet, de onthullingen van december van de Tijdslijn splijting en de erbij horende activiteit van de Zon (Poortbewaarders hadden tegelijk visioenen van de ZON die explodeerde/uitbarst in januari) ze laten zich nu meer zien aan meer Wegwijzers.

Terwijl de kosmische drempel dichterbij komt, kunnen tijdslijn verdelingen zich misschien laten zien als verdelende DNA, trein sporen, bomen, wegen, torus loopings, spiralen, parallelle planeten of sterrenpoorten in onze visioenen. Ondanks het archetype, demonstreren deze visioenen wat er zich nu, direct hier zich ontvouwt.

Complexiteit en kennelijke chaos nemen toe als oude tijdslijnen dichtbij hun uitsterven zijn. De meeste Lichtwerkers hebben eenvoud omarmd, halen buitengewone afleidingen weg van het Acsentie proces. De noodzaak voor dit wordt duidelijk; we zijn hier om te dienen, ervaren, en scheppen brand nieuwe werkelijkheden. Het Nieuwe scheppen kan een grote orde zijn in dichtheid specifiek in de tijdslijn splijting. Vereenvoudiging schept vrede, stabiliteit en evenwicht, en laat het Nieuwe toe om zich te versmelten.

Belichaming heeft voortdurend bewustzijn nodig een verbinding met het nul-punt, wat toegang geeft naar de vormeloze rijken van hoger bewustzijn.

De bedoeling van dit soort Ascentie op Gaia heeft Universele reacties, die velen van jullie ervaren als een samengaan met vormeloze rijken van zuiverder Licht in lange meditaties. De Sterrenpoort paden geven toegang aan ons verenigd bewustzijn als we deze collectieve zero-punt afwijking naderen.

De hogere vormeloze rijken van licht waar de Ascentie en kosmische her-schrijving al is beleefd communiceren, communiceren met ons als we de tijd-ruimte laten ineenstorten om het Nieuwe te scheppen. Het her-bepaalt onze intellectuele opmerkingen van de Hogere toekomst met het Zelf in elkaar overgaande lagere Zelf. Deze rijken kunnen niet beschreven worden om de vibratie te verlagen, noch passen ze bij onze getallen stelsels (5D, 12D, enz) die we gebruikt hebben om de grootheid van ons eigen zijn te begrijpen.

De activiteit om uit te wisselen met die rijken is een verder bewijs van de frequentie complexheid. De voornaamste tijdslijn dynamieken worden toegetreden, en onthullen onze Schepper-Zelven die deelnemen aan de rijken van het Universele Opgestegen Zelf. Deze Poorten openen de paden van bewustzijn, sommige herontdekt, sommigen verder langs het traject, verenigingen in het Zero-Punt Nu; Het is een ervaring dat ondersteund wordt door de hogere tijdslijn vergroting, intern en van buiten resonantie ondersteunt onze ervaring.

Vereniging in juni

  • Onze juni en juli Poorten bereiden het pad voor voor de collectieve ervaring van de augustus her-schrijving. IK BEN schept een video om enige helderheid te brengen over de tijdslijn splijting en de overblijvende Poorten van 2017.

Onze Unity Meditations gaan door een veld  te vergroten  van zuiver bewustzijn. Kom met ons meedoen elke ZONdag om 8:11 am, 11:11 am en om 5:11 pm PDT om je licht erbij te voegen, om onvoorwaardelijke ondersteuning te verkrijgen om te helpen met het doen instromen van vrede in het collectieve bewustzijn.

Daar de tijdslijn splijt en de augustus eclips ons hoofd thema wordt op Quantum Conversations with Lauren Galey, is die op maandag 5 juni om 3pmPT. Gratis registratie voor de life gebeurtenis beschikbaar op http://www.sandrawalter.com/events-with-sandra/

De Oregon kust reis heeft dat vertegenwoordigd. Dit is voorbereidend werk voor de augustus eclips, inclusie het Pacifistische platework. Poortbewaarders & Gridwerkers: Zie de Nieuwsbrief voor details over hoe je me daar kunt bereiken.

In Love, Light and Service,

Sandra

Bron:  http://www.sandrawalter.com/gateway-opening-and-the-formless-realms/

vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl