ADAMU SPREEKT: Coronavirus – Tijd om te Kiezen / Gepresenteerd door Arn “Zingdad” Allingham © Arn Allingham, 9 okt 2020

ADAMU SPREEKT: 
Coronavirus – Tijd om te Kiezen 
Gepresenteerd door Arn “Zingdad” Allingham 
© Arn Allingham, 9 okt 2020
Groeten aan jullie, mijn vrienden. Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Pleiadische beschaving, en ik spreek tot jullie, zoals altijd, via mijn vertrouwde vriend en schrijver, Zingdad.

Zoals altijd zou ik graag met jullie willen praten over jullie ontwaken, de verheffing van jullie bewustzijn, jullie verlichting. En waar ik met jullie over ga praten zijn de gerelateerde onderwerpen van jullie verkiezingen en het Coronavirus en dan ga ik jullie uitnodigen voor een interactie waar we echt kunnen beginnen te praten over ontwaken en ascensie. 

Dus … verkiezingen. Dit is normaal gesproken geen onderwerp dat ik met jullie zou willen bespreken. Wij, als het Pleiadische collectief, zijn normaal gesproken niet bijzonder geïnteresseerd in het politieke theater dat hier op planeet Aarde plaatsvindt, omdat je normaal gesproken een verzameling keuzes voorgeschoteld krijgt die altijd slechts een front zijn voor de mondiale elite, de duistere kliek, de Illuminati … hoe we ze ook noemen. Welnu, vanaf nu merk ik dat ik ervoor kies om ze de “Delete”, de “Dark Elite” te noemen, bezig om gewist te worden uit deze positie van de facto leiderschap van de planeet. Bezig met het verliezen van die status. Daarom is het “Delete (verwijderen)”.

De verkiezingen nu, in de Verenigde Staten, zijn interessant omdat dit meer is dan het gebruikelijke politieke theater. Dit is eigenlijk een strijd, een lakmoesproef zou je kunnen zeggen, in de strijd tussen twee bewustzijnsniveaus. Aan de ene kant hebben we de “Delete” en hun diepe verlangen om de verhoging van het bewustzijn een halt toe te roepen. Om de mensheid te verbieden om van de derde dichtheid naar ver boven de vierde te stijgen. De vierde dichtheid van bewustzijn is de dichtheid van andere verantwoordelijkheid. Bij de vierde bewustzijnsdichtheid ben je bereid een ander op een voetstuk te plaatsen en te zeggen: “Je leidt me, je leert me, je vertelt me wat ik moet doen.” En de “Delete” biedt je idolen aan om op die sokkels te plaatsen, in de vorm van al hun handige gereedschappen. In de vorm van pers, de gezagsdragers die op het nieuws verschijnen. In de vorm van hun politici – en ze doen er alles aan om politici in bezit te hebben, ze op verschillende manieren te kopen, ze te controleren, ze te manipuleren. Entertainment … ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat entertainment binnen hun agenda past en dat de sterren die je aanbidt, jouw entertainment-sterren, ook agenten zijn onder hun controle. Ook hun bezit. En het gaat dieper dan dat. Ze werken al geruime tijd om ervoor te zorgen dat ze de controle hebben over opvoeders, wetenschappers, en zoals altijd, pastoors en pausen, religieuze autoriteiten, waar ze maar kunnen, ze streven ernaar om eigenaar te worden en te bezitten en te controleren, door middel van een netwerk van manipulatie en controle, iedereen die kan worden gezien als iemand die een autoriteit zou zijn.

En dus blokkeren ze je bewustzijn om boven de andere verantwoordelijkheid uit te stijgen en dan vertellen ze je aan wie je je verantwoordelijkheid, je autoriteit, moet geven. En jij doet het. En zo wordt je als lammeren naar de slachtbank geleid. Je wordt onderwezen en getraind en gecontroleerd en gemanipuleerd. En een aanzienlijk deel van de menselijke bevolking wordt nog steeds op deze manier gemanipuleerd en gecontroleerd. Hun bewustzijn wordt nog steeds vastgehouden op dat niveau, vierde dichtheid en lager, andere verantwoordelijkheid en lager. Maar het ontwaken dat plaatsvindt door een verscheidenheid aan agentschappen, sterrenzaden, lichtbrengers, wezens met een hoger bewustzijn die hier incarneren, iteratief (steeds weer en weer en weer), door de pijn van het verbrijzelen gaan en nu, op dit moment ontwaken, nu op dit moment nieuw licht in de menselijke noösfeer [de planetaire sfeer van de rede], die je helpt te ontwaken boven 4D, naar 5D en hoger, wat het bewustzijn van zelfverantwoordelijkheid is. En boven 6D is eenheidsbewustzijn. Maar al op het niveau van zelfverantwoordelijkheid kijk je naar je eigen autoriteit. Je kijkt naar je verbinding met het goddelijke dat je in jezelf vindt. En als je de verbinding met het goddelijke in jezelf vindt, is het zeer onwaarschijnlijk dat je anderen op voetstukken plaatst. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je gewoon volgt als een schaap. Je wordt gemotiveerd. Je weet wie je bent. Je weet wat voor jou waar is en als je deze pratende hoofden op televisie ziet, deze autoriteitsfiguren, luister je naar wat ze zeggen en begin je de leugens te doorzien. Je gaat breder zoeken naar je informatiebronnen. Je begint alternatieve informatiestromen te vinden en je hebt je eigen filter. Je zegt: “Dit is waar en dat is het niet. Ik ga hiermee akkoord en dat resoneert niet voor mij”. Zelfverantwoordelijkheid begint door te dringen.

En wat er op dit moment gebeurt in Amerika … Ik zeg dat het een lakmoesproef is van de strijd tussen deze twee soorten bewustzijn, omdat de andere verantwoordelijke het spel duidelijk speelt volgens de wensen van de “Delete”. Ze zijn bezig met allerlei smerige trucs. Bij alle soorten kiezersfraude. Maximale pijn en chaos creëren. Echt een verhaal promoten in je collectieve bewustzijn dat alles om zeep gaat en dat je weer achter de fanfare moet aanlopen. Je moet opnieuw beginnen met het volgen van het leiderschap dat je wordt aangeboden, dat de ‘Delete’ -ondersteunen, anders zal het leven volledig onhoudbaar worden.

Dit is dus wat er op dit moment aan de hand is en het is heel interessant om op te merken dat jullie zeker sterk lijken op weg te gaan naar de zelfverantwoordelijke tijdlijn. Als we merken dat steeds minder van jullie de pers geloven: zoiets als tweederde van alle respondenten van een recente enquête in de Verenigde Staten zei dat ze de pers grotendeels niet geloofwaardig vinden. Ongeveer een derde zei volkomen ongeloofwaardig. Dit soort indicaties zijn dus interessant. Het zal heel interessant zijn om te zien wat er werkelijk gebeurt met de verkiezingen, want nu, net als bij de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten, is het een test van bewustzijn, maar nu doet het er echt toe. Degenen onder jullie die zorgvuldig hebben toegekeken, degenen onder jullie die alternatieve mediabronnen hebben gebruikt, zullen weten dat de laatste vier jaar van het huidige voorzitterschap er werkelijk gingen om alles op orde te hebben, ter voorbereiding op een seismische verschuiving in het politieke landschap, in wat er in de Amerikaanse politiek is gebeurd, omdat er zoveel smerige zaken zijn geweest en dit alles zal naar de oppervlakte worden gebracht. Het zal voor velen een grote schok worden, voor degenen die gehecht zijn aan hun andere verantwoordelijke positie. We zien, wat er gaat komen is dat, als je binnen de zelfverantwoordelijke tijdlijn blijft, een grote schok voor de andere verantwoordelijken een kans is voor groots ontwaken en dat ze deze kunnen nemen of niet. Het zal interessant zijn.

Ik wil niet veel meer zeggen over de verkiezingen. Ze zijn belangrijk als je in Amerika bent; als je een Amerikaans staatsburger bent; als je kunt stemmen, maak dan je keuze op de juiste manier. Maar ik weet zeker dat je dat al doet. Dit is dus meer een update.

Wat op dit moment ook erg interessant is, is wat er gebeurt met de pandemie van het Corona-virus. Wat ik wil zeggen is dit, mijn vrienden. Allereerst is het Corona-virus een vervaardigd virus. Nogmaals, als je achter de schermen hebt gelezen, zal dit helemaal geen verrassing voor je zijn. Het is een vervaardigd virus. Het is gemaakt in een laboratorium en het is niet erg moeilijk te raden welk laboratorium dat was. Wat interessant is, is dat de productie van dit virus werd gefinancierd door de ‘Delete’ via hun agenten, hun tools, hun volgelingen, die betaalden voor de ontwikkeling van dit virus. Het doel van dit virus komt eigenlijk neer op één ding. Waarom zouden ze dit virus maken? Ze hebben altijd een aantal doelen die zullen dienen, maar het primaire doel was precies dit: de mensheid op Aarde luid laten bedelen om een vaccin. Dat is het allerbelangrijkste doel: jullie laten smeken om een vaccin. Waarom willen ze dat je om een vaccin smeekt? Ze willen, universeel, de hele planeet kunnen vaccineren. Waarom willen ze dat doen? Het vaccin dat ze in gedachten hebben, dat ze aan het ontwikkelen waren terwijl ze het virus ontwikkelden, is een hulpmiddel voor gentherapie. Nu, mijn vrienden, dit is niet iets dat lichtvaardig moet worden opgevat.

Gentherapie … de therapie is een eufemisme, de wijziging van je genetische code. Wat maakt jou tot mens? Je bent een eeuwig, onsterfelijk geestelijk wezen. Je bent in een menselijk lichaam. Je lichaam is zoals het is, dankzij je genetica. Dat is wat je menselijk maakt, en niet een andere fysieke vorm. Je bent een mens vanwege je genetica. Als ze je genetica kunnen beheersen, krijgen ze uitgebreide toegang tot controle over de hele mensheid. En wat ze willen doen – we hebben hier zojuist over gesproken – het afdekken van bewustzijn; je onder die drempel houden waar het bewustzijn ontwaakt tot zelfverantwoordelijkheid en, ja, het kan gedaan worden met genetische middelen. Jouw genetische code is veel meer dan jullie huidige wetenschap momenteel vertegenwoordigt. Dat wil zeggen dat de m

Het zijn echt controle-maniakken, de ‘Delete’. Ze willen totale controle. Ze willen je absoluut onder controle houden en een zeer krachtig hulpmiddel, dat ze bijna klaar zijn om daadwerkelijk te implementeren, is door je genoom te beheersen. En dit is het doel van het vaccin. Nu, wanneer het vaccin arriveert, zal het waarschijnlijk niet zo zijn, vrijwel zeker niet onmiddellijk, dat nare niveau van activiteit hebben. Hun plan is om je na het eerste vaccin te onthullen dat, oh, we hebben regelmatige boosters nodig omdat je immuniteit niet zo lang duurt tegen het Corona-virus en omdat het Corona-virus muteert en nu komt er een tweede vlaag over de Aarde en we moeten je opnieuw vaccineren. Het idee is om je te laten geloven bij elke ronde, elke vaccinatie, “this is it” (hiermee zijn we klaar), maar er zal altijd een booster zijn, twee, drie, vier per jaar voor elke mens op planeet Aarde, elk jaar, tot in de eeuwigheid. Dat is hun plan: totale controle. Een limiet op het bewustzijn plaatsen.

Waarom dit mislukt, is interessant. Allereerst mislukt het vanwege het ontwaken in de mensheid. Er is op dit moment zeker een voldoende percentage mensen dat weerstand zal bieden aan vaccinatie, alleen op een of ander instinctief, intuïtief niveau zeggen ze: “Dit lijkt niet juist”. En dus zal er voldoende geweigerd worden zodat hun plannen niet zullen werken. Maar om hierbij te helpen, heeft er een zeer interessante ontwikkeling plaatsgevonden. En om deze ontwikkeling te bespreken, moet ik een korte stap terug doen en vertellen wat wij, als de Pleiadische beschaving, doen wanneer we een viraal agens tegenkomen die een epidemie veroorzaakt, of mogelijk een pandemie kan veroorzaken onder onze beschaving. Wat doen we? Vaccineren wij? Wij niet. Wij zijn voorbij het punt gekomen waarop we geloven dat het nodig is om een tussenkomst in het fysieke lichaam te hebben. De lichamen zijn intelligent. Ze hebben een prachtig, intelligent immuunsysteem, net als het jouwe. Ons lichaam heeft dezelfde soort mechanismen. We zijn ook genetische wezens. We lijken in veel opzichten erg op jullie. Dus wat wij doen, zodra we een dergelijk problematisch virus ontdekken, is dat we het virus naar het laboratorium brengen en onze technologie, ons begrip van genetica, DNA, RNA enzovoort, is echt aanzienlijk vooruit op die van jullie. Ik wil me niet verkneukelen, jullie doen het heel goed, maar we hebben tienduizenden jaren van ononderbroken ontwikkeling gehad voordat jullie beschaving nog maar in de kinderschoenen stond. Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat we deze technieken echt onder de knie hebben.

En wat we doen is dat we het virus nemen en kijken naar zijn genetica en we veranderen de genetica van het virus en laten een gewijzigde soort vrij, die we een gedomesticeerde soort noemen. Weet je, als je naar de hond kijkt, en je vergelijkt een gedomesticeerde hond met een wilde wolf, honden versus wolven, wild versus gedomesticeerd. Welnu, een wilde virale stam verspreidt zich door de populatie en veroorzaakt ziekte. Een gedomesticeerde virale soort is veel, veel, veel besmettelijker, het is veel waarschijnlijker dat ze zich door de bevolking verspreidt – springt van persoon tot persoon en zich ongebreideld verspreidt, maar helemaal niet schadelijk is voor je gezondheid. Dat is een gedomesticeerde soort. Nu, als je daar even over nadenkt, zal de gedomesticeerde soort de wilde soort volledig verslaan omdat ze veel besmettelijker is, maar dat vind je niet erg, want als je ze opvangt, veroorzaakt het verwaarloosbare schade. Er is een immuunrespons. Van nature. Je lichaam herkent het, hier is een virus. Je lichaam weet wat virussen zijn. In jouw geval het Corona-virus. Het Coronavirus is een gemuteerd lid van een familie van virussen dat jullie lichaam zo goed kent. Je hebt verkoudheden die worden veroorzaakt door Corona-virussen. Ze zijn van dezelfde familie. Je lichaam weet wat een Coronavirus is. Dus als je immuunsysteem functioneert en als je nominaal gezond bent, en je hebt de wilde soort, dan komt het waarschijnlijk wel goed. Je zou ziek worden, je niet lekker voelen, maar je zou er wel overheen komen. Als je de gedomesticeerde soort krijgt, heb je misschien een dag of twee, drie in het uiterste geval, waarop het immuunsysteem van je lichaam reageert, ermee omgaat, zijn eigen antilichamen aanmaakt, zijn mooie, geniale ding doet dat het doet, wat een antwoord is op zo’n bedreiging. Dus dit is wat we doen en dit is waarom we eigenlijk, als we zo’n virale soort hebben, eigenlijk kleine flesjes rondgeven en we gewillig, wetens en willens, een paar dagen vrij nemen en onszelf besmetten met de gedomesticeerde soort en het leven gaat verder. Dus dat is een gedomesticeerde soort. Nu, bij sommigen, laten we het een wonderbaarlijke goddelijke tussenkomst noemen, lijkt er iets te zijn, wat in hoge mate een gedomesticeerde soort lijkt te zijn die momenteel de ronde doet op planeet Aarde. Dat betekent dat het Corona-virus niet langer een bedreiging is, maar steeds minder en minder een bedreigend.

Het wilde virus is er nog steeds en er zijn nog steeds veel mensen die met vreselijke gevolgen kampen, mensen die erg ziek zijn met allerlei dingen, en er is op dit moment nog steeds een krachtige politieke agenda om jullie vraag naar een vaccin te stimuleren . Er wordt jullie dus in het algemeen voorgelogen over de impact en het effect van het Coronavirus. Er wordt jullie verteld dat mensen die aan andere dingen overlijden, zijn overleden aan het Coronavirus. De test die gebruikt wordt – de PCR-test – is niet bedoeld om op deze manier gebruikt te worden – je krijgt valse positieven. Op alle mogelijke manieren worden jullie gemanipuleerd om het vaccin te blijven eisen. Het is niet langer nodig. Indien de vaccins werden geproduceerd door echt betrouwbare laboratoria, waarvan de bedoelingen absoluut de zuiverste waren, dan zou ik zeggen dat er misschien een reden is dat een heel klein deel van de bevolking, van wie we weten dat ze risico lopen, wordt gevaccineerd. De mensen die echte gezondheidsproblemen hebben, mensen die oud zijn, zwaarlijvig, mensen die worstelen met hart-, longen- en vaatproblemen, er moet een argument worden aangevoerd dat een ethisch vervaardigd vaccin kan worden gebruikt. Maar voor de rest van de bevolking, gezien alles wat er gaande is, gezien de medicijnen die beschikbaar zijn, als je die krijgt dat je niet te ziek wordt. Gezien dit alles, gegeven wat bekend is, als de medische broederschap en de zogenaamde Wereldgezondheidsorganisatie echt allemaal zouden opereren vanuit een plaats van integriteit en eerlijkheid en authenticiteit voor het grootste goed van de hele mensheid, dan zou er geen doordrukken zijn voor wereldwijde vaccinaties. Dus dat is dan mijn update over het onderwerp Coronavirus.

Mijn vrienden, er is zoveel aan de hand en we zijn in staat om dit gesprek te voeren en de dingen kunnen doorgaan zoals ze zijn, omdat de ‘Delete’ net zoveel problemen heeft als zij. Ze zijn een veelkoppig monster. In de mythologie was er een beest genaamd hydra, een wezen met veel hoofden. Dat is wat ze zijn: ze zijn een veelkoppig monster. Tot enige tijd, vrij recent, was er één hoofd dat de anderen aan zijn wil bond en dit monster controleerde en dus werkte het in overleg samen voor totale dominantie en controle over de planeet. Dat hoofd werd onthoofd. Als je daar meer over wilt weten, hebben we daarover gesproken. Het heette The Story of the Ancient Red Vampire. Kijk daar eens naar als je dat nog niet hebt gedaan. Maar als gevolg daarvan zijn er nu veel hoofden en spelen ze niet allemaal samen. Ze vormen tijdelijke allianties. Die allianties breken en verschuiven en ze vallen elkaar aan en er is een intern conflict en daarom blijven ze de bal kwijtspelen. Daarom was het bij de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten mogelijk dat een agent die hen niet van dienst was, een agent die niet van de ‘Delete’ was, de verkiezingen won. Daarom is het mogelijk dat het weer gaat gebeuren. Dat is de reden waarom Brexit kon gebeuren, en zo veel van deze moeilijkheden waar de ‘Delete’ mee worstelde, komen allemaal voort uit de onthoofding van hun vorige hoofd (leider).

Dus, mijn vrienden, wat ik tot slot wil zeggen is dat we live-evenementen zullen hebben. Ik zal binnenkort via Zingdad spreken op live-evenementen. Live, via internet, dus niet opgenomen zoals dit formaat is, maar persoonlijk met je spreken. Als je daar aan mee wilt doen, die gebeurtenissen zullen er, eindelijk, zijn om te praten over ontwaken en de verheffing van bewustzijn. Om over je transformatie te praten. Om te praten over het ontdekken van het goddelijke vanbinnen, om je te helpen dat te vinden; om je te helpen je eigen goddelijke licht in je wezen te brengen. Dus het bewustzijn verhogen van zelfverantwoordelijk naar Eenheidsbewustzijn. Dus wat we zullen doen, is dit op een aantal manieren aanpakken: samen mediteren en samen diepe gesprekken voeren over ontwaken. Het wordt echt tijd dat we het gesprek in die richting sturen.

Dus zoals altijd een vrij lange update van mij. Ik kijk uit naar onze gedeelde live-evenementen. Blijf ons volgen, Zingdad zal dat binnenkort aankondigen. Blijf tot dan sterk. Je doet het prachtig.

Ik hou van jullie allemaal met het hart van Eenheid. Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Pleïadische beschaving en ik ben, zoals altijd, naar jullie gekomen via mijn dierbare vriend en schrijver, Zingdad. Tot de volgende keer, tot ziens.

Bron

Vertaling: Agnes