Twintig slachtoffers van 9/11 zijn gereïncarneerd / Maandag 25 juni 2018

Twintig slachtoffers van 9/11 zijn gereïncarneerd
Maandag 25 juni 2018
(wakkeremensen) Dit is een zeer bijzonder en belangrijk artikel zoals de titel aan aangeeft. Wij willen u dit niet onthouden, echter zijn wij niet in de gelegenheid om het hele artikel te vertalen. U kunt het artikel vertalen door op de rechter muisknop te klikken en voor deze mogelijkheid te kiezen. Dit maakt het goed leesbaar.
Veel kinderen herinneren zich hoe ze stierven in de WTC-torens tijdens hun vorige leven en zijn nu gereïncarneerd om bij hun huidige familie te wonen. Ouders aarzelen om video’s te maken of te schrijven onder hun echte namen, omdat zowel de huidige als de vorige levensfamilie worden beïnvloed. Veel namen zijn dus gewoon pseudoniemen of ID’s. In sommige gevallen zijn beide families zich van elkaar bewust.

Molly Curnutte, Cade’s 9/11 zaak. Molly zegt dat haar 3 jaar oude zoon Cade wakker begon te worden en schreeuwde over vliegtuigen die in gebouwen vlogen en die tot zijn dood leidde. Cade herinnerde zich de volledige naam van zijn vroegere zelf, de heer Robert Pattison, die op de verdieping 110 op de noordelijke toren werkte. Hij was een veteraan van de Amerikaanse luchtmacht. Op de dag van de aanslag van 11 september werd de toegang tot het trappenhuis geblokkeerd door een naar beneden gevallen plafond.
Lees verder op: