Nieuwe Wereld Orde: Een Plan Voor De Mensheid, Deel 1. Huidige Gebeurtenissen. / by itstimefortruth , 17 januari 2018

Nieuwe Wereld Orde: Een Plan Voor De Mensheid, Deel 1.
Huidige Gebeurtenissen.
by  itstimefortruth , 17 januari 2018
 

(itstimefortruth)  Alomtegenwoordige mediapropaganda en desinformatie, oorlogen en regionale conflicten, mondiale economische ontwikkelingen, maatschappelijke problemen, zoals raciale spanningen, misdaad, ziekte en armoede in binnen- en buitenland zijn een groot aantal schijnbaar niet-gerelateerde kwesties en gebeurtenissen die plaatsvinden in de wereld.
Bij het onderzoeken van de onderliggende oorzaken, worden de motiverende krachten achter veel van deze gebeurtenissen en menselijke condities, bijbedoelingen en verborgen agenda’s ontdekt, die allemaal kunnen worden gekoppeld aan één verenigende factor, het plan om een ​​nieuwe te creëren Wereldorde of Een Wereld Regering.

Het doel van dit plan, geïnitieerd door een kleine groep invloedrijke en krachtige individuen, gewoonlijk de ‘Global Elite’ of ‘cabal’ genoemd, is om de hele wereld te verenigen onder één regering, een politiemacht en een nieuwe mondiale taal. 


Gezien de omvang van de pijn en het lijden, conflicten en onenigheid die in de wereld bestaat, zou het, als een Een Wereld Regering, zoals deze Nieuwe Wereld Orde al deze problemen zou oplossen, geen slecht idee zijn.

Helaas zijn de welwillende bedoelingen, getoond aan het publiek door organisaties die dit plan uitvoeren, slechts een dekmantel voor een sinistere agenda. 


De verhaallijn van de film “Hunger Games” komt dicht bij het beschrijven van de beoogde uitkomst van de NWO. In dit scenario regeert een gemene groep oligarchen over een populatie van micro gechipte-slaven zonder persoonlijke rechten of vrijheid, een moderne en extreme versie van het middeleeuwse feodale systeem.

De implementatie van de OWG wordt wereldwijd uitgevoerd, via een complex web van organisaties, denktanks en NGO’s. In de Verenigde Staten is de Council of Foreign Relations, opgericht in 1921, de belangrijkste organisatie die voor dit doel is opgericht.

De oprichters van het CFR waren internationale bankiers en ook afstammelingen van Europese vorsten, wier families eeuwenlang Europese landen regeerden.

Tegen 1921 hadden deze invloedrijke personen de controle over de Federal Reserve – die in tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht een private bank is – internationale financiën  hadden een lange reikwijdte tot de politiek in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Het CFR beweert dat het “een onafhankelijke, onpartijdige lidmaatschapsorganisatie, denktank en uitgever is” en dat het “geen institutionele posities inneemt op matige beleidsgebieden”. 


Dit is het publieke gezicht van de CFR, in werkelijkheid kan niets minder waar zijn dan wat de CFR feitelijk dicteert.

James Warburg, de zoon van een van de oprichters van CFR, zei openlijk tegen de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen in 1950: 

het CFR heeft duizenden leden, velen hebben een machtige positie in media, onderwijs, bedrijven, religie en in het leger.

Sinds 1940 zijn bijna allen van hen staatssecretarissen, secretarissen van de schatkist, meerdere presidenten, vice-presidenten, nationale veiligheids- en buitenlandse beleidsadviseurs en CIA-directeuren CFR-leden.

Top level CFR-leden zijn de schaduwregering. Alle presidenten zijn hun poppetjes geweest en werden door hen gekozen, behalve JFK, die werd vermoord omdat hij probeerde dit kwaad te ontmaskeren.

Hillary Clinton was hun gekozen kandidaat voor de verkiezing van 2016. Dit zei ze in haar toespraak op het nieuwe hoofdkantoor van CFR:

” Ik ben heel blij om hier in dit nieuwe hoofdkantoor te zijn  … het is goed om een ​​voorpost van de raad hier in de straat van het ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben … dus dit betekent dat ik niet zo ver hoef te gaan om te horen wat we moeten doen en hoe we moeten nadenken over de toekomst. “ 

Om een ​​Een Wereld Regering te creëren, moeten alle landen gedomineerd worden. De elite koos de Verenigde Staten als hun uitvalsbasis en bouwde het machtige Amerikaanse militair-industriële complex om dit doel te bereiken. 

Het gebruik van pure kracht en flagrante agressie is sinds de Tweede Wereldoorlog hun modus operandi geweest. Ze hebben ongeveer 1000 Amerikaanse militaire bases over de hele wereld gebouwd.

Onder de dekmantel van “het verspreiden van democratie”, of “het beschermen van mensenrechten”, heeft de diepe staat zijn hegemonie over andere landen met geweld opgelegd. Als een land niet bereid was om met de mondiale bullebak de bal te spelen, zou er plotseling een “dictator” worden gevonden die moest worden uitgeschakeld en een marionettenregering moest worden geïnstalleerd. 

Landen die niet tot onderwerping kunnen worden gedwongen, zoals Rusland of Iran, worden in de media belasterd. The Deep State kan de macht niet delen met een andere regering om zijn doel te bereiken.

Door de staat gesponsorde terreur of ‘valse vlaggen’ zijn een andere methode die door de overheid wordt gebruikt, zoals de Amerikaanse diep state. Valse vlaggen zijn geënsceneerde evenementen, ontworpen om een ​​reactie van het publiek op te roepen om steun te krijgen voor een bepaalde agenda.

Een klassiek voorbeeld van een internationale valse vlag is dat nazi-agenten de Reichstag (Duits overheidsgebouw) in brand staken en de schuld daarvan aan Polen gaven, wat een rechtvaardiging vormde voor de invasie van Polen en het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Een meer recent voorbeeld is toen Bashar al Assad, de president van Syrië, ervan beschuldigd werd chemische wapens te gebruiken voor zijn burgers. De chemicaliën werden gebruikt door jihadistische terroristen, gefinancierd door westerse mogendheden. Het doel van deze valse vlag was om een ​​voorwendsel te zijn voor militaire interventie in Syrië om een ​​regimeverandering teweeg te brengen.

Valse vlaggen, zoals “terroristische dreiging”, dienen ook als rechtvaardiging voor het verkrijgen van publieke financiering en voor het vaststellen van wetten die de eigen regering meer controle over de bevolking geven. Wanneer mensen bang zijn voor hun voortbestaan, zijn ze bereid om hun persoonlijke vrijheid voor deze “bescherming” door de staat op te geven. 

Pogingen om globale controle op te leggen door economieën te manipuleren, was een andere uitstekende manier van handelen. Om een ​​Een Wereld Regering te creëren, moeten ze een einde maken aan nationalisme en nationale soevereiniteit. Opzettelijke destabilisatie van lokale economieën dient dit doel. 

De laatste 20 jaar, heeft het publiek veel gehoord over globalisme en vrijhandel. Globalisme klinkt heel modern, het moet goed zijn voor ons en iedereen profiteert van vrijhandel, toch?

Niets is verder van de waarheid verwijderd. Globalisme en vrije handel betekenen overzeese banen en verhogen tegelijkertijd de winst van internationale bankiers en geven meer macht aan transnationale bedrijven. 

In de afgelopen 20 jaar zijn in de Verenigde Staten 55 000 fabrieken gesloten, met een permanent verlies van 6 miljoen banen. 

Detroit had in 1960 290.000 banen in de industrie, vandaag heeft het er nog 27.000, meer dan 90% verlies. 50% van de scholen is gesloten en 35% van de bewoners leeft onder de armoedegrens. 

“Vrijhandel” is allesbehalve gratis. 

Het ware doel van globalisme en vrije handel is om economieën te verzwakken en landen te destabiliseren. De ineenstorting van nationale economieën zou dan de oprichting van een Centrale Wereldbank noodzakelijk maken, de afhankelijkheid daarvan zou leiden tot verlies van nationale soevereiniteit.

 Dit is te zien in de Europese Unie, waar de gemeenschappelijke munteenheid, de euro, wordt gebruikt om de macht over te dragen van lokale overheden naar Brussel, het hoofdkwartier, waar ongekozen, anonieme bureaucraten regels maken die de rest van Europa moet volgen.

Hoewel de EU wordt gepresenteerd als een economische unie, ontworpen om de lidstaten ten goede te komen, is de oprichting van de EU een stap in de richting van een wereldregering, omdat deze de nationale democratieën overstemt met het doel de nationale identiteit te elimineren, terwijl ze tegelijkertijd de internationale financiën ten goede komt.

Ongecontroleerde immigratie is een ander schema dat de agenda van de Nieuwe Wereldorde dient.

  
Een grote toestroom van immigranten kan een belasting vormen voor de lokale economieën, en de landen destabiliseren door sociale conflicten te creëren. De toevluchtsoordcrisis die de afgelopen jaren in Europa is ontstaan, is ontworpen om de Europese cultuur te vernietigen. 

De meeste vluchtelingen in de geschiedenis zijn altijd vrouwen en kinderen geweest, omdat mannen meestal bleven om te vechten in het gewapende conflict. Onder de vluchtelingen die Europa binnenstromen, is er een ongebruikelijk hoog percentage jonge en gezonde alleenstaanden geweest. 

Veel van deze mannen zijn militanten die zijn betaald om Europese landen te betreden en handelingen van binnenlands terrorisme plegen.

Europeanen begroetten hen met bloemen en teddyberen toen ze uit de trein stapten, maar kort daarna keerde zij zich tegen hun gastheren.

Vrouwen worden lastig gevallen door groepen jonge immigrantenmannen in een aantal eens veilige Europese steden, de gewelddadige misdaad neemt toe en er zijn nu “No Go Zones”, buurten waar mensen niet kunnen binnenkomen, uit vrees voor hun veiligheid.

De Syrische oorlog, die in de eerste plaats de vluchtelingencrisis veroorzaakte, werd op gang gebracht door de CIA. De daaropvolgende jaren van vernietiging in Syrië door ISIS die de vluchtelingenstroom naar Europa veroorzaakte, had gemakkelijk kunnen worden voorkomen als de diep state van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten gestopt waren met de financiering van ISIS, hun huursoldaten.

Veel wetgevers willen ook naar de Verenigde Staten de immigratie niet beperken, ze hebben dezelfde beweegredenen. Deze politici promoten bewust of onbewust de globalistische agenda.

Ze zullen iedereen racist noemen, die immigratie wil reguleren. Ze verstoppen zich achter de rookgordijn van racisme, terwijl ze mediapropaganda gebruiken om de publieke opinie in hun voordeel te manipuleren.

Het reguleren van immigratie, het doorlichten van immigranten om hun intenties te achterhalen, of het plaatsen van quota’s in specifieke landen, is allesbehalve racistisch, ze maken standaard deel uit van het immigratieproces in elk land en zijn ook altijd in de Verenigde Staten toegepast, onder de administraties van beide partijen.

Het woord globalisme wordt tegenwoordig gebruikt, omdat het meer goedaardig klinkt dan de Nieuwe Wereld Orde of Een Wereld Regering. Het tegenovergestelde van globalisme is nationalisme.

De globalisten laten het verhaal rondgaan dat nationalisten blanke superracisten zijn. Als je van je land houdt, ben je tegen immigratie en ben je een racist.

Dit is pure propaganda en hersenspoeling om de waarden van de Nieuwe Wereldorde te promoten. De twee sluiten elkaar niet uit, het is heel goed mogelijk om van je land te houden en diversiteit te waarderen. Maar patriottisme is het niet eens met de globalistische denkwijze. Nogmaals, hun doel is het elimineren van nationale identiteit en soevereiniteit.

Toevluchtssteden in de Verenigde Staten weigeren criminelen te achtervolgen, verstoppen zich in hun steden. Of ze zich daarvan bewust zijn of niet, ze voeren een agenda uit, rechtstreeks uit het speelboek van NWO.

Wanneer gekozen functionarissen beweren de democratie te beschermen, maar beleidslijnen instellen om immigranten zonder papieren te huisvesten, die misdaden hebben gepleegd, in plaats van burgers te beschermen, worden ze pionnen in de strijd van de globalist en brengen ze zelf de democratie in gevaar.

De chemicaliën en toxines die aan levensmiddelen worden toegevoegd, vormen een ander belangrijk onderdeel van de geheime truc van de NWO. Deze chemicaliën verwoesten de gezondheid van mensen, brengen de bevolking in gevaar voor een groot aantal ziekten en laten ze een langzame dood sterven.

De CEO’s van de grootste voedselproductiebedrijven, fastfoodketens, chemische bedrijven en farmaceutische bedrijven zijn huidige of voormalige leden van de Council of Foreign Relations of andere NWO-organisaties.

Ze hebben volledige controle over wat er in de voedselvoorziening terechtkomt. 

Deze schadelijke stoffen die met voedsel, water, lucht en in vaccins in het lichaam worden opgenomen, hebben zulke verstrekkende gevolgen voor de menselijke biologie dat het gebruik ervan niet alleen door ‘collectieve hebzucht’ kan worden verklaard, hoewel geld en winst een grote rol spelen  erin.

Het uiteindelijke doel is dat Eugenics, door de ontwikkeling van de biotechnologie, heimelijk het menselijke DNA manipuleert.

Het Nationaal Instituut van Science is de meest prominente wetenschappelijke organisatie. Het zijn zeer bekostigde microbiologische wetenschappers die in de jaren 1970 de proliferatie van genetische manipulatie promootte.

Veel van de NIC-leden waren en zijn momenteel betrokken bij de Council of Foreign Relations.

In 1982 keurde de corrupte FDA de eerste farmaceutica goed, vervaardigd door GE-technologie. In 1992 werden GE-tomaten goedgekeurd door het ministerie van Landbouw en in 1995 keurde de EPA de eerste insecticide producerende maïs goed. [7]

David Suzuki, Geneticus : – “Mensen maken deel uit van een groot experiment”.

De GMO producten zijn goedgekeurd zonder voldoende waarborgen en testen. In 1989 ontstond er een uitbraak van eosinophilia-myalgia syndorme (EMS) bij gebruikers van een genetisch gemanipuleerd supplement, genaamd l-tryptofaan. EMS is een zeer slopende ziekte die anders zeldzaam is, de geschatte dodentol was 5000, van wie velen jaren hebben geleden.

Mijn bedoeling was om in deze post de verbanden te benadrukken tussen de huidige politieke, economische en sociale gebeurtenissen en de globalistische agenda.

Deel 2. Het netwerk van NWO-organisaties – Binnenkort beschikbaar!

vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl