Komende vijf jaar geen commerciële schaliegasboringen in Nederland., 14 juli 2015

Komende vijf jaar geen commerciële schaliegasboringen in Nederland.

14 juli 2015

(Schaliegasvrij Nederland) Zojuist bekend geworden: de komende vijf jaar zullen er geen commerciële boringen naar schaliegas plaatsvinden, heeft minister Kamp bekend gemaakt. Volgens Kamp kan de vraag of het zinvol is schaliegas als optie nader te onderzoeken, pas eind van dit jaar worden beantwoord. Dan komt een nieuwe visie op de toekomst van het energiebeleid in Nederland uit.

Als blijkt dat schaliegas mogelijk een rol zou kunnen spelen in de energietoekomst van Nederland, zal er eerst wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden, waarbij het wel mogelijk is dat er onder toezicht van de overheid wel proefboringen plaatsvinden. Maar dat zal niet noodzakelijk tot schaliegaswinning leiden.
Bron: Schaliegasvrij Nederland