Het Burgerinitiatief

13-01-2015 Uitzending ´De Wereld Draait Door´ http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/332030

Het Burgerinitiatief

Geld is van ons allemaal, en dient door de overheid gecreëerd te worden

(George van Houts – De Verleiders – tekstschrijver)

Ongelijkheid neemt toe. Private banken hebben het privilege om geld te creëren en vragen rente over het gecreëerde geld. Overheden hebben tekorten aan geld en verhalen dat op de burgers door bezuinigingen. Ecologische problemen worden niet aangepakt door geldgebrek.
De oorzaak van de ellende waar we nu in zitten is gelegen in de manier waarop geld gecreëerd wordt: door private banken. Banken zijn commerciële ondernemingen die uit zijn op korte termijn winstbejag. Dat is hoogst ongezond voor onze samenleving.

Toch kan het anders en aanzienlijk beter. En snel ook! Door één ‘overnight’ actie gaat het roer definitief om. Daar wordt u als burger beter van. Per omgaande.
Wat gaat u ervan merken nadat de verandering een feit is:
1.      Belastingverlaging en/of burgerdividend
2.      Stabiele prijzen (geen verhogingen meer)
3.      100% Gegarandeerd en waardevast spaargeld en pensioen
4.      Eerlijker verdeling van de welvaart
5.      Een milieu aanpak waar onze kleinkinderen ons heel dankbaar voor zullen zijn

Nu vraagt u zich natuurlijk af wie dat allemaal gaat regelen. Wel, van de bankensector hoeven we niets te verwachten. Die gaan echt hun kip met gouden eieren niet slachten. Het zal dus van de politiek moeten komen. En, zelfs al hebben politici grote voordelen bij een veranderd monetair systeem, tot nu toe ziet het er niet naar uit dat ze het ook zullen gaan doen. We zullen hen dus een handje moeten helpen. Vandaar dit initiatief waarin wij het Nederlandse parlement oproepen de problematiek rondom geldschepping daadkrachtig aan te pakken. Daar hebben we uw steun voor nodig.