Een Persoonlijk Boodschap Van Mij / Via Ron Head / VERANDER DE WERELD! “BESLIS OF WE MOETEN VERSCHIJNEN!”

Een Persoonlijk Boodschap Van Mij

Via Ron Head – 24 April 2021

Een vriend en mentor die ik vertrouw, iemand die in een bewuste ruimte is om de waarheid hiervan naar mijn mening te kunnen onderscheiden, heeft dit zojuist naar mij gemaild.

In mijn eigen onderscheidingsvermogen, zou het verkeerd van mij zijn om het verder niet te verspreiden. De tekst staat hieronder, geef het uw eerlijke aandacht. Geef het door als u dat kunt en wilt. Dank u.

VERANDER DE WERELD!

“BESLIS OF WE MOETEN VERSCHIJNEN!”

Wie deze vertaalde boodschap aan jullie doorgaf is irrelevant, en moet anoniem blijven in jullie gedachten. Het is wat jullie met deze boodschap zullen doen wat er toe doet!

Ieder van jullie wenst haar/zijn vrije wil uit te oefenen en geluk te ervaren.

Dit zijn eigenschappen die ons werden getoond en waartoe wij nu toegang hebben. Jullie vrije wil hangt af van de kennis die jullie hebben van jullie eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt.

Zoals alle bewuste rassen in dit stadium van vooruitgang, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze indruk maakt je zeker van je lot. Toch staan jullie aan de vooravond van grote omwentelingen waar slechts een minderheid zich bewust van is.

Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te veranderen zonder dat jullie daarvoor kiezen. Beschouw deze boodschap als een wereldwijd referendum! En jullie antwoord als een stembiljet!

Wie zijn wij?

Noch jullie wetenschappers, noch jullie religieuze vertegenwoordigers spreken unaniem over de onverklaarbare hemelse gebeurtenissen waar de mensheid al duizenden jaren getuige van is. Om de waarheid te kennen, moet men die onder ogen zien zonder het filter van zijn overtuigingen, hoe respectabel die ook mogen zijn.

Meer lezen >>>