De Voorspelling over de Regenboog Strijders / door: Gerald Sinclair /23 November 2018

De Voorspelling over de Regenboog Strijders
door: Gerald Sinclair /23 November 2018

(Gerald Sinclair) Hoewel er veel Native American Prophecies zijn, zijn sommige ervan veel populairder dan andere. Deze heeft veel aandacht gekregen omdat het lijkt uit te komen.
Een van de meest algemeen bekeken versies van deze profetie is gedeeld door Dr. Lelanie Fuller Anderson die bekend staat als The Cherokee Lady. Ze heeft heel wat boeken over de Indiase kruidengeneeskunde geschreven en veel met dromen gedaan. Haar versie van deze profetie die ze verteld, werd door haar grootmoeder aan haar doorgegeven toen ze nog heel jong was.
De voorspelling gaat volgens Anderson als volgt:
“DE STRIJDERS VAN DE REGENBOOG”
Er was een oude dame, uit de “Cree”-stam, genaamd “Ogen van Vuur”, die op een dag voorspelde dat vanwege de hebzucht van de witte man of Yo-ne-gis er een tijd zou komen dat de vissen zou sterven in de beken, de vogels zouden uit de lucht vallen, de wateren zouden zwart worden en de bomen zouden niet langer zijn, de mensheid zoals wij die kennen, alles zou ophouden te bestaan.

Er zou een tijd komen dat de ‘bewaarders van de legende, verhalen, cultuurrituelen en mythen, en alle oude tribale gebruiken’ nodig zouden zijn om ons weer gezond te maken. Ze zouden de sleutel zijn tot overleven van de mensheid, zij waren de “DE STRIJDERS VAN DE REGENBOOG”.
Er zou een dag van ontwaken komen dat alle volkeren van alle stammen een Nieuwe Wereld van Rechtvaardigheid, Vrede, Vrijheid en erkenning van de Grote Spirit zouden vormen.
De “STRIJDERS VAN DE REGENBOOG” zou deze boodschappen verspreiden en alle mensen van de Aarde of “Elohi” onderwijzen. Ze zouden hen leren hoe ze volgens de “Weg van de Grote Spirit”(God) moeten leven. Ze zouden vertellen hoe de wereld van vandaag zich heeft afgekeerd van de Grote Spirit en daarom is onze Aarde “ziek”.
“DE STRIJDERS VAN DE REGENBOOG” zouden de mensen laten zien dat dit “Oude Wezen” (de Grote Spirit), vol is van liefde en begrip, en hen leren hoe ze de “Aarde of Elohi” weer mooi kunnen maken. Deze Strijders zouden de mensen principes of regels geven om te volgen om hun pad goed te maken met de wereld. Deze principes zouden die van de oude Stammen zijn. De “STRIJDERS VAN DE REGENBOOG” zouden de mensen de oude gewoonten van eenheid, liefde en begrip leren. Ze zouden leren over harmonie tussen mensen in alle vier de hoeken van de Aarde.
Net als de Oude Stammen, zouden ze de mensen leren bidden tot de Grote Spirit met liefde die stroomt als de prachtige bergbeek en stroomt langs het pad naar de oceaan van het leven. Nogmaals, ze zouden vreugde kunnen voelen in eenzaamheid en in raden. Ze zouden vrij zijn van onbeduidende jaloezie en de hele mensheid liefhebben als hun Broeders en Zusters, ongeacht kleur, ras of religie. Ze zouden geluk in hun harten voelen en één worden met het hele menselijke ras. Hun harten zouden puur zijn en warmte, begrip en respect uitstralen voor de hele mensheid, de natuur en de grote Spirit. Ze zouden hun gedachten, harten, zielen en daden opnieuw vullen met de zuiverste gedachten. Ze zouden de schoonheid van de Meester van het leven zoeken – de Grote Spirit! Ze zouden kracht en schoonheid vinden in het gebed en de eenzaamheid van het leven.
Hun kinderen zouden weer vrij kunnen rennen en genieten van de schatten van de natuur en Moeder Aarde. Vrij van de angst voor gifstoffen en vernietiging, bewerkstelligd door de Yo-ne-gi en zijn praktijken van hebzucht. De rivieren zouden weer helder worden, de bossen weer overvloedig en mooi, de dieren en vogels zouden worden aangevuld. De krachten van planten en dieren zouden opnieuw worden gerespecteerd en het behoud van al het moois zou een manier van leven worden.
De armen, zieken en behoeftige zouden verzorgd worden door hun broeders en zusters van de Aarde. Deze praktijken zouden opnieuw een deel van hun dagelijks leven worden. De leiders van het volk zouden op de oude manier worden gekozen – niet door hun politieke partij, of die het luidst konden spreken, het meest opscheppen, of door hun naam te roepen of door het gooien met modder, maar door degenen wiens acties het luidst spraken. Degenen die hun liefde, wijsheid en moed toonden en zij die lieten zien dat ze voor het welzijn van allen konden en wilden werken, zouden als leiders of chefs worden gekozen. Ze zouden worden gekozen op basis van hun ‘kwaliteit’ en niet op basis van het bedrag dat ze hadden gekregen. Net als de bedachtzame en toegewijde ‘Oude Hoofdmannen’, zouden ze de mensen met liefde begrijpen en zien dat hun jongeren werden opgevoed met de liefde en wijsheid van hun omgeving.
De taken van deze “DE KRIJGERS VAN DE REGENBOOG” zijn talrijk en geweldig. Er zullen angstaanjagende bergen van onwetendheid zijn om te overwinnen en zij zullen vooroordelen en haat vinden. Ze moeten toegewijd zijn, onwrikbaar in hun kracht en sterk van hart. Ze zullen bereidwillige harten en geesten vinden die hen zullen volgen op deze weg van terugkomst van “Moeder Aarde” naar schoonheid en overvloed – nog een keer.
De dag zal komen, het is niet ver weg. De dag dat we zullen zien hoe we ons eigenlijke bestaan ​​te danken hebben aan de mensen van alle stammen “DE KRIJGERS VAN DE REGENBOOG” die hun cultuur en erfgoed hebben behouden. Degenen die de rituelen, verhalen, legendes en mythen levend hebben gehouden. Het zal met deze kennis zijn, de kennis die ze hebben bewaard, dat we opnieuw zullen terugkeren naar “harmonie” met de Natuur, Moeder Aarde en de mensheid. Het zal met deze kennis zijn dat we onze “Sleutel tot onze Overleving” zullen vinden.
Dit is het verhaal van het, en dit is mijn reden om de cultuur, het erfgoed en de kennis van mijn voorouders te beschermen. Ik weet dat de dag dat “Ogen van Vuur” spreken van – het zal komen! Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen voorbereid zijn om deze taak te aanvaarden. De taak om een ​​van de …..
“STRIJDERS VAN DE REGENBOOG.” te zijn.
Veel verschillende soorten indianen lijken sterk verbonden te zijn met de regenboog zelf en hoewel dit een Cree-profetie is, zijn er ook profetieën die lijken op de Hopi, Zuni en meer. Of je nu gelooft dat deze profetie waar is of niet, je zou moeten kunnen toegeven dat het een heel diepe boodschap bevat. In een wereld vol hebzucht en geweld kunnen we wel wat genezing gebruiken.
Onze levens zoals we ze kennen, kunnen niet doorgaan zoals ze zijn. We kunnen elkaar niet blijven kwetsen op de manier zoals we dat doen en we moeten veranderingen aanbrengen. Het valt niet te ontkennen dat, wat vind je van deze interessante kleine profetie? Ik denk dat het vrij goed voor zichzelf spreekt.
Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien