De Ouderen Roepen Op Tot Wereldwijde Consistentie In Het Verdedigen Van Mensenrechten En Het Beëindigen Van Staatsgeweld / door: Kathleen Mary Willis

De Ouderen Roepen Op Tot Wereldwijde Consistentie In Het Verdedigen Van Mensenrechten En Het Beëindigen Van Staatsgeweld

Doorgeven door: Kathleen Mary Willis – November 9, 2022

De Ouderen zijn solidair met de Iraanse protesten en eisen wereldwijd een einde aan het staatsgeweld.

Verklaring:

De Ouderen roepen vandaag op tot wereldwijde consistentie bij de handhaving van de mensenrechten, waaronder het recht van vrouwen op zelfexpressie en lichamelijke autonomie, en de vrijheid van meningsuiting en vergadering, en dringen er bij alle staten op aan hun verplichtingen krachtens het nationale en internationale recht na te komen.

Wij eisen dat er een einde komt aan alle vormen van staatsgeweld en dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.

VN-instellingen en -mechanismen die in het leven zijn geroepen om rechten te verdedigen, moeten in staat worden gesteld hun mandaat te vervullen, en de internationale gemeenschap moet haar inspanningen verdubbelen om mensenrechtenverdedigers wereldwijd te beschermen.

De Ouderen betuigen met name hun steun aan degenen die in Iran protesteren voor vrijheid van het repressieve bewind van de Islamitische Republiek.

Wij betuigen onze solidariteit met de moedige Iraanse vrouwen, jongeren en vele andere geledingen van de samenleving die opkomen voor hun fundamentele mensenrechten tegenover de gewelddadige repressie door de veiligheidstroepen, na de dood in gevangenschap van de 22-jarige Koerdische vrouw Mahsa Amini.

De Iraanse staat schendt schaamteloos zijn eigen grondwettelijke bescherming en internationale verplichtingen inzake mensenrechten.

De Ouderen geloven dat er nu een overweldigende reden is voor de oprichting door de VN-Mensenrechtenraad van een internationaal onderzoeksmechanisme om ernstige misbruiken te onderzoeken die zijn gepleegd tijdens de onderdrukking van de huidige en vroegere massaprotesten in Iran.

Consistentie in het verantwoordelijk houden van staten voor schendingen van rechten, ongeacht hun politieke ideologie, geopolitieke allianties of economische kracht, is van vitaal belang in de strijd tegen straffeloosheid.

Mary Robinson, voorzitter van The Elders en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, zei:

“De protesten van moedige jonge vrouwen in Iran hebben een bredere golf van verzet in de Iraanse samenleving ontketend tegen een regime dat als repressief en niet-representatief wordt beschouwd.

“Hun stemmen laten de wereld zien dat vrouwenrechten en mensenrechten werkelijk universele waarden zijn, en geen ‘westerse constructies’ zoals sommigen onoprecht beweren.

“We moeten een einde maken aan staatsgeweld en collectieve straffen in al hun vormen, of die nu worden gepleegd door de Israëlische staat tegen de Palestijnen, door China tegen het Oeigoerse volk, of door Iran tegen zijn burgers.”

Over de Ouderen

De Ouderen zijn onafhankelijke leiders die hun collectieve ervaring en invloed aanwenden voor vrede, gerechtigheid en mensenrechten wereldwijd. De groep werd in 2007 opgericht door Nelson Mandela.

De Ouderen zijn Ban Ki-moon (vice-voorzitter), Gro Harlem Brundtland, Elbegdorj Tsakhia, Zeid Raad Al Hussein, Hina Jilani, Ellen Johnson Sirleaf, Ricardo Lagos, Graça Machel (vice-voorzitter), Juan Manuel Santos, Mary Robinson (voorzitter) en Ernesto Zedillo.

Martti Ahtisaari, Lakhdar Brahimi, Fernando Henrique Cardoso en Jimmy Carter zijn emeritus-oudsten.

Desmond Tutu (1931-2021) en Kofi Annan (1938-2018) waren stichtende leden van De Ouderen en waren voorzitter van respectievelijk 2007 tot 2013 en 2013 tot 2018. Ela Bhatt (1933 – 2022) was tot 2016 stichtend lid van The Elders.

Via Kathleen Mary Willis

Vertaling: wakkeremensen.org