De NATUUR van de FOTONEN GORDEL

De NATUUR van de FOTONEN GORDEL

De Fotonengordel en het Pleiadisch Systeem van de Zeven Zonnen/Zonnestelsels met zijn
Grote Centrale Zon, Alcyone,die zich uitstrekt tot ons eigen Zonnestelsel

Korte Achtergrondinformatie over de Fotonen Gordel:

Deze informatie wordt ons gegeven door een Hoge Pleiadische Bron, Satya, Astroloog, Bewaarder van de Archieven voor de Pleiaden en de Centrale Pleiadische Bibliotheek van Alcyone. Alcyone is niet alleen de Centrale Ster van het Pleiadisch Sterrenbeeld, maar functioneert ook als de Grote Centrale Ster binnen dit kwadrant van het Melkwegstelsel voor ons eigen Zonnestelsel.

” Jullie Zon draait als de Achtste [externe] Ster van de Pleiadische Zonsspiraal [de Pleiadische “Zeven Zusters”], en de Pleiaden draaien zelf spiralen binnen de Melkweg terwijl de hele Melkweg op zijn as draait.Je Zonnestelsel reist door de Fotonengordel als de Aarde de tijdperken van de Leeuw en de Waterman voorgaat, en dan baan je je door de “Galactische Nacht” tijdens alle andere Dierenriem-polariteiten van de Grote Tijdperken – Kreeft / Steenbok, Tweelingen / Boogschutter, Stier / Steenbok, Ram / Weegschaal, en Vissen / Maagd.  Op dit moment gaan jullie de Fotonen Gordel binnen, terwijl jullie het Tijdperk van vissen verlaten en het Tijdperk van de Waterman binnengaan.

“Foton Gordels zijn 7e -dimensionale ” Donuts van Licht” die afkomstig zijn van de verticale as van het Galactisch Centrum. Ze draaien rond en rond door het Galactisch Centrum in de duisternis van de Galactische Nacht. Galactische Centra [een centrale Galaxy vortex die verschijnt als een “Zwart Gat”] zijn van 9e -dimensionale pure duisternis, en toch, als zij op hun assen draaien, schiet de verbazingwekkende kracht van hun vortexen uit 9e -dimensionale Galactische Synchronisatiestralen. Deze Synchronisatiestralen draaien uit de Galactische Centra, Zwarte Gaten, die worden getorpedeerd door de Galactische axiale spin. Deze balken, gordels, assen, en horizontale vlakken met Zwarte Gaten draaikolken in hun centra zijn 8e dimensie organisatorische systemen van intelligentie. In het Melkwegstelsel maakt deze 8e Dimensie schittering deel uit van het Licht dat behoort tot de Galactische Federatie, die het Melkwegstelsel in vorm houdt door middel van de ” informatiesnelweg ” Foton Gordel/Banden. Alle sterren die permanent binnen de verschillende Fotonengordels bestaan, genereren spiralen die andere sterren vasthouden, en deze speciale “Fotonensterren”, zoals Alcyone, functioneren dan als “Bibliotheken” van de Galactische Federatie.

” Jullie zon is verbonden met de Pleiaden door middel van een spiraal van Sterrenlicht dat uitstraalt vanuit Alcyone. Sterrenlicht is 5-dimensionaal Licht dat door de Sterren van de Plejaden naar buiten gaat – vanuit Alcyone, via de Pleiadische Sterren van Merope, Maya, Elektra, Taygeta, Coele, en tenslotte via Atlas naar jullie Zon. Zo houdt Atlas in jullie legendes de Aarde op zijn schouders in de ruimte. Elke Pleiadische Ster, behalve Alcyone, die zich voor eeuwig in de Fotonengordel bevindt, reist door de 7e Dimensionale Fotonengordel voor 2000 jaar aardse tijd. Elke Ster in het systeem reist dan door de Galactische Nacht voor verschillende lengtes van de Aardse tijd.

“De Sterren in de buurt van Alcyone, zoals Merope en Maya, zitten meer tijd in de Fotonengordel dan in de Galactische Nacht. Jullie zonnestelsel brengt de meeste tijd door in de Galactische Nacht – 11.000 jaar in het donker en 2000 jaar in het licht.

“Zie jullie eigen Zonnestelsel als een schijf met de Zon in het midden en alle Planeten die er omheen draaien. Die schijf is verdeeld in twaalf zones, de Twaalf Grote Tijden van de Dierenriem. Als de Planeten door deze zones bewegen, kun je in deze zones met astronomische efemeriden bepalen waar een Planeet zich ten opzichte van de Zon bevindt. Voorlopig is het genoeg om te weten dat de Aarde voor het eerst gedeeltelijk de Fotonengordel is binnengegaan tijdens de lente-equinox van 1987 en er steeds verder naartoe is gegaan – elk jaar een week meer aan elke kant van dat ingangspunt. De grens van het Fotonische Licht duikt op dit moment over de disk van jullie Zonnestelsel. De aarde was eerst in de Fotonengordel van 16 tot 23 maart 1987, toen voor drie weken in 1988. De fotonische plak in de Zonneschijf neemt elk jaar met twee weken toe, en precies de helft van jullie Zonnestelsel wordt ondergedompeld als de Fotonengordel jullie Zon bereikt bij de Winterzonnewende 1998. Uiteindelijk zal de hele baan van de Aarde enige tijd na de Winterzonnewende van 2012 in deze vloedgolf van licht overspoeld worden. Uiteindelijk zal het hele Zonnestelsel volledig in de Fotonengordel zijn. In de komende 2000 jaar zal het er helemaal doorheen reizen.”

Satya, gechanneld door Barbara Hand Clow, in “The Pleiadian Agenda”, gepubliceerd in 1996 door Bear & Company, Santa Fe, NM, USA.

De Natuur van “Licht”:

Licht bestaat in eenheden die Fotonen worden genoemd. De fotonen hebben geen dichtheid, geen lading en reizen met een snelheid van 186.000 mijl per seconde. Met deze snelheid van reizen, bewegen Fotonen van Licht zich voorbij de grenzen van “tijd”. Daarom is een primair component van Licht in feite tijdloos. Aangezien jullie fysieke vorm talloze Fotonen heeft, zijn jullie van nature een “Wezens van Licht” dat verborgen is in een Aards omhulsel. Elk atoom in jullie lichaam dient als een zon met talloze planeten die er omheen draaien. Als je op deze manier aan jezelf denkt, is het geen grote vertrouwenssprong om te beseffen dat je uit ontelbare Fotonen bestaat. Zo is een groot deel van de vorm die jullie dragen al samengesteld uit “Licht”.

De Natuur van de FOTONEN GORDEL:

Washta van de Regionale Raad van de Galactische Federatie van Licht op de Planeet Sirius B van het Sirius Sterrenstelsel:

” Jullie zonnestelsel staat op het punt om een uitgestrekt gebied van Licht binnen te gaan, genaamd de Fotonengordel. Deze Fotonengordel – een enorme lichtmassa – zal het voertuig zijn voor jullie herstel naar het volledige bewustzijn en voor de volledige transformatie van jullie DNA en Chakra-systemen. Deze ongelooflijke veranderingen zullen niet alleen jullie zelf, maar ook jullie Planeet en jullie Zonnestelsel voor altijd veranderen. Dit komt omdat de Fotonengordel jullie Zonnestelsel naar een hogere dimensie zal verplaatsen, waardoor jullie Planeet, zich binnen het Zonnestelsel, uiteindelijk naar een nieuwe positie in de ruimte dichter bij het Sirius Sterrenstelsel kan bewegen.

De Fotonengordel, is een enorm ringvormig object dat bestaat uit ” Fotonen Licht ” deeltjes. Voor degenen die niet weten wat een ” Fotonen Licht” deeltje is, moet je je realiseren dat het het resultaat is van een botsing tussen een anti-elektron (positron) en een elektron. Deze botsing, die plaatsvindt in een fractie van een seconde, zorgt ervoor dat de twee deeltjes elkaar vernietigen.

De resulterende massa van deze botsing wordt volledig omgezet in energie die zich registreert als Fotonen of Lichtdeeltjes. In het eerste kwart van deze eeuw stelde een Engelse natuurkundige, Paul Derac, dat er voor elk afzonderlijk deeltje een soortgelijk antideeltje zou moeten bestaan.

In 1932 ontdekte Dr. Carl David Anderson, die in 1936 een Nobelprijs won, het eerste van deze antideeltjes – het positron of het positieve elektron. In de jaren vijftig van de vorige eeuw waren zowel antiprotonen als anti-neutronen ontdekt door jullie wetenschappers.

De Fotonengordel werd in eerste instantie ontdekt toen in het begin van de 18e eeuw door de beroemde Britse astronoom Sir Edmund Halley een reeks onderzoeken begon naar het Pleiadeïsche Zonnestelsel. Halley is beroemd om de ontdekking van Comet Halley die Newton’s Wetten van de Planetaire Beweging leek te bewijzen. Halley ontdekte dat ten minste drie van de sterren van de Pleiadische Sterren Groep niet in dezelfde posities staan als vastgelegd in de klassieke tijd door verschillende Griekse Astronomen. Het verschil in positie was in de tijd van Halley zo groot geworden dat het onmogelijk was om te zeggen of de Grieken of Halley zich vergist hadden. Halley concludeerde daarom dat de Pleiaden zich bewogen binnen een voorgeschreven bewegingssysteem dat is afgeleid van een externe bron van invloed.

Dit concept werd later, een eeuw later, met enkele scherpzinnige observaties van Frederick Bessel, juist bevonden. Hij ontdekte dat alle Sterren/Zonnen in de Pleiaden een juiste beweging hadden van ongeveer 5,5 boogseconden per eeuw. Paul Otto Hesse bestudeerde ook de Pleiaden en ontdekte dat er onder een absolute rechte hoek (90 graden) ten opzichte van de beweging van de Sterren in de Pleiaden een Fotonengordel in de vorm van een torroïde of enorme donut was met een dikte van ongeveer 2.000 zonnejaren of 759.864 miljard mijl. Aangezien de resultaten van de waarnemingen van Bessel en Hessen over de Pleiaden correct zijn, voltooit jullie Aarde nu een cyclus van 24.000 tot 26.000 jaar met deze Fotonengordel.

Nu de Aarde deze Fotonengordel gaat betreden, moeten jullie weten wat dit betekent voor de Menselijke beschaving van de Aarde. Veel van jullie Astrologen en veel van jullie Wetenschappers en Historici geloven dat het nieuwe millennium het begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid markeert. Voor de Astrologen op Aarde is dit Nieuwe Tijdperk het Tijdperk van Waterman, een tijd voor grote veranderingen in jullie wetenschap, technologie en bewustzijn.

De Fotonengordel kan worden onderverdeeld in drie secties. Je komt eerst binnen via wat de Null Zone wordt genoemd. Deze procedure zal ongeveer 5 tot 6 dagen in beslag nemen, inclusief ongeveer drie dagen totale duisternis. Na deze actie zullen jullie het hoofdgedeelte van de Gordel zelf betreden en een nieuwe vorm van intens daglicht ervaren. Deze reis duurt normaal gesproken ongeveer 2000 jaar en eindigt wanneer jullie zonnestelsel aan het andere uiteinde van de gordel door de Nul-Zone gaat voor eenzelfde periode van 5 tot 6 dagen.

Rondom de Fotonengordel bevindt zich de enorme barrière van de Null Zone. Als jullie naar de Null Zone zouden kunnen kijken, dan zouden jullie zien dat er echt een gebied van ongelooflijke energiecompressie in zit. Het is een plek waar magnetische velden zo aan elkaar zijn geregen dat het onmogelijk is voor elk type van 3e dimensionaal magnetisch veld om er doorheen te gaan zonder te worden veranderd. Dit feit betekent dat het magnetisch veld van de Aarde en jullie Zon moet worden omgezet in een nieuw type interdimensionaal magnetisme. Jullie zouden dus een verandering moeten verwachten in de elektrische, magnetische en gravitatievelden van de Aarde.

Daarom, wanneer de Fotonengordel volledig gemanifesteerd is, zal het geen enkel elektrisch apparaat toestaan om te functioneren. Een dergelijke ontwikkeling zal betekenen dat noch de batterijen, noch de elektrische circuits zullen werken terwijl de Aarde in de Fotonengordel zit. Jullie zullen een nieuwe vorm van energie nodig hebben – ” Fotonenenergie ” – om jullie oude en binnenkort veranderde elektrische apparaten te laten werken. Door het betreden van de Fotonengordel zullen jullie de voormalige elektromagnetische velden van de aarde verliezen, omdat ze nu teniet worden gedaan.

Dit betekent dat wanneer jullie de Fotonengordel volledig binnenkomen, jullie niet in staat zullen zijn om bestaande elektrische apparatuur te gebruiken zonder dat de Galactische Federatie voorziet in “converters/omzetters”.

Daarom moeten jullie je beginnen voor te bereiden op deze grote verandering in jullie leven als er nieuwe vormen van gravitatie en elektrische velden ontstaan. Jullie zullen natuurlijk de volledige hulp van de Galactische Federatie hebben om je hieraan aan te passen. Wat voor jullie een verlies lijkt, zal eigenlijk een voordeel zijn dat het mogelijk maakt om Fotonenergie velden te veranderen op het subatomaire niveau en de basis-energiedrivers van jullie Zonnestelsel te worden. Aangezien alle atomen en moleculen worden veranderd, zullen jullie Aardmensen enorm worden aangepast in jullie eigen natuur. Jullie zullen iets heel anders worden – opwindend verbeterd – dan wat jullie nu zijn.

Laten we daarom het hele scenario van de Fotonengordel ervaring doornemen en een idee krijgen van wat je kunt ervaren als je niet al zonder waarschuwing in een volledige staat van “Stasis” (opgeschorte animatie) bent gebracht. Dat zou het gevolg zijn van de behoefte van de Galactische Federatie om een laatste onaangekondigde “Pulling of the Plug” te maken op de Mensheid van de Aarde om te voorkomen dat de chaos die zou kunnen ontstaan door een voorafgaande aankondiging paniek en ontwrichting veroorzaakt onder de minder geïnformeerde mensen. Ten eerste, jullie Planeet zou een groot veld van duisternis ervaren als hij de Nul-Zone nadert. Plotseling zou het schemerniveau van de duisternis dan worden vervangen door volledige duisternis. Het zal zijn alsof de hele Planeet in een ongelooflijk grote kast is gegooid en de deur achter jullie is gesloten. De zon zal uit het zicht verdwenen zijn en jullie zullen de sterren aan de pikzwarte hemel niet meer kunnen zien. De dag zal plotseling in de nacht zijn veranderd omdat de compressie van de Zon en het Sterrenlicht van de Null Zone de Zon en zelfs de sterren zal doen verdwijnen.

Jullie zouden dan door de totale duisternis weten dat jullie nu de Nul-Zone zijn binnengegaan en het transformatieproces zijn begonnen. Als jullie de schok van deze totale duisternis beginnen te accepteren, zullen jullie merken dat er iets anders is gebeurd. Niet alleen zijn jullie in het donker, maar geen van jullie elektrische apparaten zal nog werken. Zodra de pompen stoppen en de watertanks leeg zijn, zal het water niet meer lopen en zullen de toiletten niet meer doorspoelen. Lichten kunnen niet aan. De auto’s zullen niet starten. Daarom bevinden jullie je nu in een hele nieuwe wereld. Ondanks deze ongelooflijke moeilijkheden is er iets met jullie lichamen gebeurd, iets prachtigs.

Als de ineenstorting van de elektrische en magnetische velden van de Planeet zich voordoet, zullen ook alle atomen op Aarde veranderd kunnen worden. De atomen in jullie lichaam zullen worden veranderd om een nieuw lichaam te vormen – een lichaam dat semi-Etherisch [4D] is en gebaseerd op Kristallijne in plaats van Koolstofcellen en -moleculen – en de “Sluier van Bewustzijn” die tot nu toe jullie bewustzijn van de Hogere Dimensionale Werelden om jullie heen heeft beperkt, zal zijn verwijderd.

Jullie zullen niet langer in de voormalige beperkte 3e dimensie leven. Jullie zullen nu Menselijke Wezens zijn die in de Realiteit van het “Hogere Galactische Licht” leven. Jullie zullen nu fysieke en psychische gaven hebben die jullie al sinds de tijd dat jullie Mensen de Lyraanse Constellatie voor het eerst verlieten hadden moeten hebben om jullie kennis en voogdij over deze Melkweg te verspreiden. Jullie zullen zijn begonnen met het proces van “thuiskomen” naar de 4e en 5e Dimensie.

De volgende verandering die jullie zullen voelen is de groeiende kou die wordt veroorzaakt door de volledige afwezigheid van de Zon. Dit zal gebeuren omdat de Zon een verandering zal ondergaan in zijn interdimensionale polariteit die zal voorkomen dat de hitte van de Zon het oppervlak van de Planeet Aarde bereikt.

Op dit punt zijn veel van de Menselijke en andere levende wezens die van plan zijn om bij de nieuwe Planeet Aarde te blijven – behalve de “Lichtwerkers” die eerder naar de Moederschepen zijn gebracht voor training en toekomstige dienstbaarheid op Aarde – misschien wel in een “Stasis” modus (“opgeschorte animatie” – voor meer informatie over “Stasis”, zie hieronder).

Tegen de derde dag van verandering zullen jullie echter een dageraadachtig schijnsel rond jullie Planeet beginnen te zien. Jullie zullen dan het begin hebben van het ” Fotonen effect “. Dit Fotonen effect is erg belangrijk omdat het jullie de mogelijkheid geeft om een nieuwe energiebron te hebben. Deze nieuwe energiebron zal het einde van de afhankelijkheid van jullie Planeet van fossiele brandstoffen mogelijk maken. Het zal ook de mogelijkheid voor ruimtevaart mogelijk maken, omdat de Fotonen aandrijving technologie het energiesysteem is voor alle Sterrenschepen die door de Galactische Federatie worden geëxploiteerd.

Tegen de derde en vierde dag zullen jullie dan de tijd hebben bereikt voor jullie eerste kennismaking met Fotonenenergie, hoe zwak die ook moge zijn.

Als de Vierde Dag snel ten einde loopt en de Vijfde Dag nu begint, zal het klimaat beginnen op te warmen en zal er weer helder licht komen”.

“Het Fotonen effect dat tegen het einde van de Derde Dag begon, zal nu in volle werking zijn. Jullie zullen daarna gebruik kunnen maken van Foton-straal kracht apparatuur die door de Galactische Federatie wordt geleverd. Elk levend ding zal nu worden verkwikt door de Fotonen die vanuit het hoofdgedeelte van de Fotonengordel binnenstromen. Jullie zullen een nieuw tijdperk zijn ingegaan met een nieuw 4D -5D lichaam. Jullie zullen nu klaar zijn voor de volgende fase waarin jullie paranormale vermogens zullen worden versterkt door het Foton effect. Deze Foton energieën zullen niet alleen jullie lichamen voorzien van een maximale efficiëntie van energiegebruik, maar ze zullen ook gebruikt worden om jullie huizen en jullie industrieën van energie te voorzien. Jullie zullen het Fotonen Tijdperk zijn binnengegaan!

Ruimtereizen zullen nu heel eenvoudig worden en een geprefereerde manier van transport. Als jullie eenmaal in de Fotonengordel gaan wonen, bevinden jullie je in een volwaardig ruimtetijdperk. Met de kracht die wordt geleverd door de straal energie van de Fotongordel, zullen de Sterren en andere Planeten binnenkort zo dichtbij lijken t5e zijn als een reis door de stad. Met deze nieuwe energie zal het net zo gemakkelijk zijn om naar Sirius, of een andere nabijgelegen ster, te reizen als nu om van Californië naar New York te reizen. Bovendien zullen jullie nu in jullie midden degenen hebben die jullie al lang de Buitenaardsen hebben genoemd, die jullie Oudere Broeders en Zusters en jullie Raadgevers en Gidsen zijn gedurende deze overgangsperiode”.

[Het bovenstaande is een uittreksel uit het boek “Je wordt een Galactisch mens” van Virginia Essene en Sheldon Nidle, uitgegeven in 1994 door de S.E.E. Publishing Company, Santa Clara, Californië.]

Vertaling: Martien