Crimea (Krim) piramides. Mysterieus Crimea: Goh piramiden als voorbeeld van oude architectuur

Crimea (Krim) piramides. Mysterieus Crimea: Goh piramiden als voorbeeld van oude architectuur

Het piramidefenomeen staat al vele decennia in het middelpunt van de belangstelling van de wetenschappelijke wereldgemeenschap. Redenen voor de bouw van Egyptische graftombes op het Gizeh-plateau, kegelvormige gebouwen in Mexico, Tibet, Bermuda, de oorsprong van de beelden op Paaseiland en de Stonehenge-stenen in het Verenigd Koninkrijk. Al deze vondsten zetten ons aan het denken over het bestaan van vroegere beschavingen op aarde en over de Opperste Rede die de wereld bestuurt. Het is opmerkelijk dat de bouwtijd van Chinese gebouwen 15-20 duizend jaar hoger ligt dan de ouderdom van egyptian pyramids.

Ontdekking van de ondergrondse piramiden van de Krim

Tijdens de werkzaamheden op het eiland door een groep wetenschappers onder leiding van Dr. Vitaly Anatolyevich Gokh op basis van octrooi nr. 13408-A in 1996, bij het verrichten van onderzoek volgens de methode van de geohydrodiagnostiek, werd een onverwachte ontdekking gedaan bij het verkrijgen van monsters van thermaal water en mijnwerkers. Ondergronds werd op het traject Sevastopol – Foros een keten van zeven piramiden aangetroffen. De rij gebouwen strekt zich uit van het noordwesten naar het zuidoosten, van Kaap Khersones tot Kaap Sarych. De gebouwen bevinden zich duidelijk langs de kustlijn. De datum van hun bouw is ongeveer dezelfde als die van de Tibetaanse.

De piramiden van het Krim-schiereiland liggen in het verlengde van de stenen van Stonehenge in Engeland en de gebouwen van Tibet. Zij bevinden zich in een geografisch gebied, waar zich verschillende dynastieke cultusbegraafplaatsen bevinden die enkele duizenden jaren geleden voor rituelen werden gebruikt.

De vlakken van de piramiden zijn georiënteerd op de kardinale punten, zoals andere bouwwerken met een soortgelijke vorm in Egypte, China en andere landen. In de tegenovergestelde richting langs de oriëntatiepunten van de kaart staan de piramiden van Tibet, en aan de andere kant de kegelvormige graftombes van Paaseiland.

Geheimen van de Krim piramiden: Sfinx

Na het verkrijgen van toestemming van de autoriteiten voor archeologische studies, werd vastgesteld dat de hoogte van de piramiden van Sevastopol 45-52 m bedraagt. De pieken zijn gelijk aan het oppervlak van kalksteenblokken en zijn niet zichtbaar bij visuele inspectie.

Bij de analyse van de gegevens die werden verkregen tijdens het elektromagnetisch onderzoek van het object, kon de aanwezigheid van een rond lichaam op ondergrondse structuren worden vastgesteld. Bij nader onderzoek werd duidelijk dat de vorm ervan een herhaling is van de figuur van de sfix, identiek aan die in Egypte staat.

Waar zijn de Krim piramiden op de kaart

In wetenschappelijke kringen wordt gediscussieerd over verschillende versies van de oorsprong van de Krimpiramiden. Sommigen stellen zelfs de hypothese voorop dat ze in werkelijkheid niet bestaan, en dat het om een mislukte ontdekking van onderzoekers of om fictie gaat. Tot op heden is er geen officiële bevestiging van één van de theorieën. Het onderzoek is om onbekende redenen stopgezet.

Krim piramiden: video

Een groep wetenschappers, onder leiding van V. A. Gokh, die de methode van geohydrodiagnostiek toepasten, terwijl zij de geologische structuur van het Krim-schiereiland bestudeerden, samen met het vaststellen van de waterbalans van zoet water, de aanwezigheid van thermaal water, alsmede van koolwaterstoffen en mineralen, deed een sensationele ontdekking. Bij toeval stuitten de wetenschappers op microgolfstraling (UHF), waarvan de bron op mysterieuze wijze nabij het aardoppervlak was gelokaliseerd. Op het gedeelte van de zuidkust van de Krim van Sevastopol tot Foros werden zeven piramiden ontdekt, waarvan de ouderdom ongeveer gelijk is aan die van de piramiden van Tibet. Zij bevinden zich op dezelfde lijn van het noordwesten naar het zuidoosten in de zone van Sevastopol, van Kaap Chersonesus tot Kaap Sarych langs de kustlijn. Het bleek dat Stonehenge op dezelfde lijn ligt. In de tegenovergestelde richting – de piramiden van Tibet, en dan de verzonken piramiden van Paaseiland. De hoogte van de piramiden van Sevastopol, gebouwd van kalkstenen blokken, is 45-52 meter, en hun toppen liggen bijna op het niveau van het aardoppervlak.

De ingang, gegraven door archeologen, ziet eruit als een gewone kuil, gezwart met  steenkool gruis. Bij vertrek bedekken ze hem met planken en graszoden – tegen toeschouwers en nieuwsgierigen. Ondertussen, in de laatste maand met een beetje, begon de piramide vreemde activiteit te vertonen, net Goh’s groep probeerde binnen te geraken.

Na vijftien meter afdaling, rusten de benen tegen een richel van ongeveer een meter breed. Dit is de eerste trede van de piramide. Het oppervlak van de vloer en de schuine wand is verrassend glad, vooral gezien de eerbiedwaardige leeftijd.

Tien meter lager, op een hoogte van 25 meter, hebben archeologen een ongewone structuur in de muur ontdekt – zoiets als een ovaal voorwerp dat naar buiten steekt. Ze probeerden twee dagen om het eruit te halen en braken het uiteindelijk. En ze gingen bijna dood – het ovaal bleek hol te zijn en bevatte een enorme hoeveelheid samengeperst kooldioxide of iets wat daar op leek. De wanden van het object waren bedekt met ongewone aangroeisels die kwarts, kooldioxide, houtskool en as bevatten. Wetenschappers troffen ook koperoxide aan.

Structuurdiagram van de piramide met de Sfinx in de omgeving van de stad Sevastopol volgens de wetenschappers van de Goh-groep (alleen de bovenste piramide is afgebeeld)

Later ontdekten zij dat dergelijke holten met gelijke tussenpozen in de muren waren aangebracht in een strikte volgorde die leek op een kristalraster. Aan de buitenkant was de koepel bekleed met een samenstelling van gips en eiwit. De koepel werd ingebed in gipsbeton met eekhoorntjesbrood. Afmetingen van de koepel: hoogte – 40 cm, diameter van de basis – 55 cm. Aan de rand van de piramide (putgedeelte) werden nog vier identieke koepels van kleinere afmetingen (2,5 maal) gevonden. Analyse toonde aan dat deze koepels met kooldioxide gevulde kwartsoscillatoren zijn.

Opgravingen en studies van piramiden zijn aan de gang. Eiwit dient als testfilter – het gaat in resonantie en laat alleen frequenties door die overeenkomen met subtiele zaken.

De experimenten en het overleg met collega’s gaven uiteindelijk aanleiding tot de bewering dat koperoxide werd gebruikt als antisepticum: kalksteen bedekt met een dergelijke samenstelling wordt onkwetsbaar voor zijn eeuwige vijand – de schimmel. Overigens is het vermeldenswaard dat de wereldberoemde Egyptische piramiden van dergelijk materiaal zijn gebouwd.

Maar het geval dwong de aandacht te vestigen op de structuur van het materiaal, en het bleek dat de cyclopische structuur is opgebouwd uit … reusachtige transistors. Of beter gezegd, structuren die sterk lijken op halfgeleiders. Maar in het algemeen blijkt dat de hele piramide een ongelooflijke omvang en complexiteit heeft van een microschakeling, of, juister gezegd, een mega-schakeling! Waarom ze nodig konden zijn en welke krachten ze manipuleerde, het is zelfs griezelig om te denken.

Na verschillende proefputten te hebben geslagen, stuitten geofysici op een piramide. Toen zij vervolgens langs de zuidkust van de Krim waren gereden, vonden zij op dezelfde wijze nog zeven piramiden op het traject van Sevastopol tot Kaap Sarytsj (het zuidelijkste punt van de Krim), gelegen op een strikte rechte lijn en gelijk georiënteerd in de ruimte langs de noordwestelijke vector. De bovenste leeftijdsgrens van de structuur werd vrijwel onmiddellijk vastgesteld. Vlak boven de piramide bevond zich namelijk een oude eenvoudige structuur, die archeologen beschouwden als de graanschuur van een oud volk dat minstens 5 duizend jaar geleden leefde. Wanneer de piramiden werkelijk werden gebouwd, is moeilijk voor te stellen. Het is interessant dat Vitaly Goh ze zelf behandelt alsof ze nog leven. Hoewel, als je wat feiten kent, is het moeilijk om het niet met hem eens te zijn.

Tijdens de opgravingen vestigde Vitaly Goh de aandacht op de hoge geesten, de vreugde die de mensen overviel bij het afdalen langs het gegraven gat naar de piramide. Binnenin de figuur werd deze sensatie versterkt. Mensen die in de bolvormige holte kwamen, vertelden dat zij letterlijk “baadden” in de stromen van energie.

Een merkwaardig detail, er was een werknemer in de groep die aan een ernstige hartziekte leed en niet kon leven zonder een handvol pillen per dag. Maar het was voor hem genoeg om één keer naar beneden te gaan om zich beter te voelen. En na twee weken regelmatig binnen te zijn geweest, gaf hij de medicijnen helemaal op. – Het is een feit. Elk van de jongens had oude zweren. Dus, iedereen had een verbetering of een volledige genezing, zegt Goh.

De volgende dag na de afdaling ontdekte een van ons tot zijn verbazing dat de wrat die zijn hiel van kindsbeen af had gekweld, spoorloos verdwenen was. Maar zodra de wetenschappers in de muur begonnen te hameren om rechtstreeks naar binnen te kunnen breken, begonnen er vreemde dingen te gebeuren.

Allereerst nam de straling zo sterk toe dat de films in camera’s begonnen op te lichten, zelfs de eenvoudigste apparaten zoals een kompas raakten bovenin buiten werking, en binnenin waren de nieuwe batterijen van zaklantaarns in letterlijk enkele minuten leeg, aldus de wetenschapper, maar bovenal de mensen. Het braken begon, onverklaarbare, vergeef me, diarree. Mijn hoofd deed regelmatig pijn. Mensen liepen als in een droom: ze struikelden over vlakke grond, alles viel uit hun handen. We moesten stoppen met werken. Na twee weken werd alles weer normaal – de piramide begon weer te helen. Wetenschappers geloven dat een of andere bescherming werkte.

De locatie van de piramiden op de aardbol – Natuurlijk leeft het niet, maar als dit een soort installatie is, dan moest het wel bestuurd worden door een systeem zoals onze computer. Simpel gezegd, het heeft kunstmatige intelligentie, gezien de complexiteit van het hele object, en het staat ons niet toe naar binnen te gaan, waar zich nog complexere apparatuur kan bevinden, die nog steeds straling uitzendt. En, tussen haakjes, verklaart hun ondergrondse locatie – elementaire bescherming tegen straling.

En hier komen we bij een andere sensatie. Nadat zij enkele ruimtelijke en andere kenmerken van de Krim-piramiden op de kaart van de geofysische straling van de Aarde hadden aangebracht, suggereerden wetenschappers dat soortgelijke objecten in andere delen van de planeet bestaan. Drie landen werden berekend – Engeland, Mauritanië en Australië – en zelfs geschatte coördinaten. Er werden berichten naar toe gestuurd via het Internet. En enkele dagen geleden werd het nieuws ontvangen dat de overeenkomstige stralingsbron, die overeenkomt met de kenmerken van die op de Krim, daar is gevonden. De opgravingen zullen zeer binnenkort beginnen. We zullen niet zeggen om welk land het precies gaat. Wetenschappers hebben gevraagd dit niet bekend te maken totdat de tweede piramide is opgegraven.

De opgravingen en het onderzoek van de piramiden zijn aan de gang. Kunt u zich voorstellen wat dit betekent? Er was een planetaire beschaving in de wereld, waar we niets van wisten, – zegt Vitaly Goh. – Dit is een algemene revolutie in het wereldbeeld. Bovendien waren deze wezens in staat om ongelooflijke krachten te beheersen. Mijn gok is dat deze piramides gebruikt konden worden om vrije energie op te wekken, bijvoorbeeld uit een vacuüm. Er is een theorie dat puur vacuüm een vorm van energie is. Misschien bestreden ze met behulp van piramiden aardbevingen en vulkanen, of misschien beheersten ze het weer en controleerden ze de ecologie op wereldschaal. Wie zal het zeggen? Maar het belangrijkste valt niet te ontkennen: de mensheid staat aan de vooravond van een nieuwe ontwikkelingssprong – we hebben de sleutel tot de kennis van een beschaving die ongelooflijk was in haar intellectuele kracht, en die overigens in volledige harmonie met de natuur leefde. Dit blijkt uit de principes van de piramidebouw. Dat wil zeggen, dit zijn mensen uit die gouden eeuw, waarover elk volk op aarde legenden heeft …

Tot op heden heeft het aantal piramiden – door de mens gemaakte generatoren van harmonie, ontdekt op het Krim-schiereiland, reeds 37 bereikt. GPS: 44 ° 29’55 “N 33 ° 38’52 “E

Het Krim land bevat talrijke geheimen en mysteries. Een van hen, die wetenschappers pas onlangs hebben benaderd, is de piramiden van de Krim. Wetenschappers begrijpen nog niet precies wat zij hebben gevonden. Het is alleen duidelijk dat het hier ongetwijfeld om een sensationele vondst gaat. Het auteurschap van deze ontdekking berust bij de leden van de onderzoeksgroep van Sevastopol in het Comité voor de bescherming van monumenten onder de Raad van Ministers van de Krim, waar zij hun vondst bekendmaakten. Het lijkt een sensatie – er is een piramide gevonden op de Krim, maar helaas werd hun bericht alleen in aanmerking genomen. Dit verhaal vindt zijn oorsprong in het feit dat enkele jaren geleden een groep geologen op zoek was naar geschikte plaatsen in de omgeving van Sevastopol voor het boren van artesische putten. De groep stond onder leiding van kandidaat voor technische wetenschappen, universitair hoofddocent Vitaly Anatolyevich Gokh, gepensioneerd kapitein van de 1e rang, expert in technische wetenschappen en ondergrondse onderzoeken, en tevens voormalig docent aan de Hogere Ingenieursschool in Sevastopol.

Op een dag registreerde het ontvangtoestel een microgolfveld binnen een straal van 100 meter. Dit zette geologen aan het denken over de aanwezigheid van een of ander ongewoon voorwerp daar. Wetenschappers begonnen met de hand een gat te graven en stuitten op een diepte van 9,5 meter op iets dat sterk leek op een van de vlakken van de piramide, een zeer sterke koepel, hol van binnen, met een binnenoppervlak van gesmolten kwarts en een gips-silicaatlaag aan de buitenkant.

Iets dieper, rechts en links, werden nog vier soortgelijke structuren ontdekt, maar kleiner van omvang. Wetenschappers hebben zich ervan vergewist dat voor de bouw van deze faciliteiten een verscheidenheid aan bouwmaterialen werd gebruikt. Onbekende oude meesters versterkten grote, strak in elkaar passende kalksteenblokken met eierdooiers en -witten, klei en kopersulfaatplamuur. De onderzoekers slaagden erin een gat in de muur te maken en dieper in het object te gaan. Zij zonken 38 meter onder het aardoppervlak.

Na verwerking van de verkregen gegevens werd duidelijk dat het gevonden object de vorm heeft van een geometrisch regelmatige piramide met puntige uitsteeksels aan de randen. De hoogte van deze piramide is 45 meter, de lengte van de zijde van het grondvlak is 72 meter. De verhouding van deze waarden is 1: 1,6, wat de norm is voor alle tot nu toe geopende piramiden en overeenkomt met de “gulden snede” van de piramide van Cheops. Verder waren wetenschappers al doelbewust op zoek naar andere piramiden in de nabijgelegen gebieden voor de aanwezigheid van een krachtige bron van microgolfstraling. De geschatte afmetingen van de piramideblokken: lengte – van 2 tot 2,5 meter, hoogte – 1,5 meter. Wetenschappers hebben ontdekt dat materialen als gips, lood en vloeibaar glas werden gebruikt om de gezichten van de piramiden te versieren. Een beetje uitweiding, ik zou uw aandacht willen vestigen op het feit dat de Krim niet alleen een vakantieoord is, maar ook de meest interessante plaats voor liefhebbers van oude geheimen. En hier kan men, anders dan in vele landen van de wereld, onderzoek doen met het hele gezin, ook met kinderen. Natuurlijk moet u voor wandelingen naar antieke plaatsen de juiste uitrusting voorbereiden. In dit geval kunt u veilig naar de piramiden van de Krim gaan.

Een medewerker van de groep wetenschappers Viktor Taran stelde voor om de zoektocht voort te zetten, en al gauw werden er nog zes piramiden gevonden, gelegen op één rechte lijn van Kaap Sarytsj naar het meer dan 40 kilometer lange noordwestelijke deel van de Kamysjovajabaai. Het bleek dat zij zich in een bepaalde volgorde bevinden: de eerste piramide bevindt zich op de bodem van de zee bij Foros, de tweede in de regio Balaklava, de derde in de buurt van Kaap Fiolent, de vierde bevindt zich onder de grond bij het station Sevastopol-Tovarnaya, en de piramide die wetenschappers het eerst vonden, bevindt zich in de buurt van de snelweg Kamyshovoy. Twee andere piramiden bevinden zich op enkele kilometers van deze plaats.

Wetenschappers zijn van mening dat al deze piramiden deel uitmaken van een systeem van piramiden en megalithische objecten dat verenigd is voor onze planeet. Deze conclusie valt samen met de conclusies van professor Muldashev over het bestaan van een wereldwijd netwerk van sacrale centra met aan het hoofd de berg Kailash, die een reusachtige piramide is… De piramiden van de Krim liggen op de verbindingslijn tussen de piramiden in de Tibetaanse bergen, het Engelse Stonehenge en de verzonken piramiden bij Paaseiland. In de zomer van 2001 werden ze bestudeerd door wetenschappers uit verschillende landen, die het erover eens waren dat de gevonden structuren uniek zijn. De ondergrondse piramiden van de Krim werden gescand met de modernste apparatuur, waardoor nieuwe objecten werden ontdekt. Als gevolg daarvan zijn tot op heden 37 megalithische structuren ontdekt. Men heeft ontdekt dat 28 daarvan een enorme ruit vormen, in het midden waarvan zich, in het dorp Krasny Mak, een centrale piramide van 56 meter bevindt. Zeven andere piramiden vormen een kleine binnenste bijkomende ruit in de regio Jalta, eveneens met een piramide in het midden. Toen medewerkers van de groep piramiden van de Krim een vergelijking maakten met de drie Grote Egyptische piramiden in Gizeh, bleek dat de bouwers van de oude Egyptische en Krim-piramiden bijna dezelfde materialen gebruikten. Daartoe brachten de onderzoekers uit Egypte een schilfer van een blok van een van deze piramiden mee. De nummulietkalksteen van de Egyptische piramiden bleek identiek te zijn aan die welke in de massieven van de Krim-uitlopers wordt gedolven. De blokken van de Egyptische piramiden bleken echter veel groter te zijn – hun lengte reikte tot 20 meter.

Het is interessant dat piramiden in staat zijn de gezondheid op verschillende manieren te beïnvloeden en, als ik het zo mag zeggen, karakter te tonen. Wetenschappers die in de piramide afdaalden en daar gedurende enkele weken werkten, merkten een merkbare verbetering van hun gezondheid op. Maar wanneer deze voorwerpen werden beschadigd, bijvoorbeeld wanneer de onderzoekers in de muur begonnen te hameren om binnen te geraken, begonnen zich bovennatuurlijke verschijnselen voor te doen: films in de apparaten lichtten op, zelfs eenvoudige apparaten (kompas) vielen uit, zaklantaarnbatterijen waren in enkele minuten leeg. Mensen begonnen over te geven en hadden regelmatig hoofdpijn. Maar na het stopzetten van de werkzaamheden, na een paar weken, werd alles weer normaal.

Wetenschappers hebben een logische veronderstelling gemaakt: de piramiden van de Krim werden door oude mensen gebruikt om enkele belangrijke processen te controleren. Het lood dat bij de bouw van deze objecten werd gebruikt, is in staat goed in resonantie te treden, en aluminiumoxide vermengd met klei vormt een uitstekende halfgeleider die energie in frequentie kan omzetten. Gezien deze kenmerken kunnen we zeggen dat de bouwers van deze piramiden hoogstwaarschijnlijk tot een oude hoogontwikkelde beschaving behoorden, vergelijkbaar met Lemurië of het verloren gegane Atlantis.

Volgens een andere gissing van de onderzoekers worden via deze piramiden vanuit de ruimte de reacties van synthese en verval in de kern van de aarde rechtstreeks gecontroleerd met behulp van speciale energieën die kenmerkend zijn voor subtiele materie. De diamantkristallen van de buitenste schil van de kern verzamelen op hun beurt hoogfrequente energie en werken als lasers; op een stuursignaal uit de ruimte geven zij deze energie aan de piramiden. En de piramiden zenden de energie verder de ruimte in. Rekening houdend met het feit dat eiwit aanwezig is in de laag die de piramiden bedekt, wordt alleen dat signaal geselecteerd in de structurele elementen van de structuur dat dicht bij het energieveld van eiwitwezens ligt, in de eerste plaats – bij de energie-aura van een persoon. De piramiden verschillen in hun eigenschappen en functies: een groep piramiden ontvangt alleen energie uit de Kosmos, de andere groep van deze structuren straalt energie uit naar de ruimte.

Ondergrondse piramiden op de Krim

Ondergrondse piramiden in de Krim bevinden zich op een diepte van 5 tot 10 meter, onder een laag van sedimentgesteenten, kiezelstenen en slib. Volgens de onderzoekers is deze laag ontstaan als gevolg van een grote overstroming die in grote gebieden zwarte grond heeft uitgesleten, waardoor de piramiden bedekt werden met een laag alluviale afzettingen. Dergelijke cataclysmen op deze plaatsen deden zich voor van het 12e tot het 3e millennium v. Chr. en vallen hoogstwaarschijnlijk in de tijd samen met de zondvloed.

Er is echter een andere chronologie van de ontdekte antieke vindplaatsen. Victor Nadikta, senior onderzoeker van de historische en archeologische afdeling van het Simferopol Museum of Local Lore, meent dat deze voorwerpen werden opgericht door de handen van oude Griekse kolonisten die zich in de 6e-5e eeuw v. Chr. op het Krim-schiereiland vestigden. De oude Grieken bouwden piramiden met de top naar beneden en gebruikten ze als reusachtige thermosflessen of condensors van vocht. Daartoe groeven zij een trechtervormig gat in de grond van ongeveer twee meter diep en bekleedden de wanden met stenen. En aan de oppervlakte van de aarde werden muren tot 10 meter hoog opgetrokken uit stenen blokken. Tot de avond condenseerde vocht op de stenen muren van de piramide. Verderop in de nacht stroomde het langs de wanden van het bouwwerk in een onderaards gat, het waterpeil steeg steeds hoger, en de bewoners van die plaatsen kregen vers water. Dergelijke piramiden bevinden zich vooral in het westen van de Krim, waar men altijd problemen met water heeft gehad. Er was een lage grondwaterspiegel en de bodem was nogal rotsachtig. Deze bouwwerken werden op de Krim gebouwd tot in de 16e eeuw. Deze versie heeft echter vele zwakke punten. Ten eerste, waarom was voor het verkrijgen van zoet water zo’n nauwkeurige oriëntatie van de piramiden vereist, en ook zo’n zorgvuldige houding ten opzichte van de nauwkeurigheid van de vervaardiging? Ten tweede, waarom werd bij de constructie zo’n samenstelling gebruikt, die het object volstrekt niet willekeurige elektromagnetische eigenschappen geeft?

Laten wij de piramiden van de Krim vergelijken met soortgelijke objecten: de oudste van de piramiden van Egypte is de piramide van farao Djoser, daterend uit de XXVIII eeuw v. Chr. e., heeft een hoogte van 60 meter. De beroemde piramide van Cheops in Gizeh, gebouwd in de XXVII eeuw v. Chr. heeft een hoogte van ongeveer 147 meter, de lengte van de zijde van de basis is 233 meter. De piramiden bevinden zich ook in andere delen van de wereld: Mexico, Guatemala, Honduras, China, Japan, Tibet.

De geheimen van de piramiden van de Krim worden ook in verband gebracht met de geheimen van het recente verleden. De zoektocht naar de Krim-piramiden begon al in 1926, en niet alleen gespecialiseerde archeologen, maar ook medewerkers van een geheim laboratorium voor neuro-energetica namen eraan deel. De expeditie werd toen niet met succes bekroond, vooral omdat de zoektocht naar de piramiden aan de oppervlakte van de aarde werd uitgevoerd, terwijl de bouwwerken zich onder de grond bevonden. De leiders van de Sovjetstaat hielden toezicht op de zoektocht: een geheime expeditie werd naar de Krim gestuurd op persoonlijke aanwijzing van de voorzitter van de Tsjeka Felix Dzerzjinski, en stond onder leiding van Alexander Barchenko, een neurofysioloog, hoofd van het geheime laboratorium voor neuro-energie van de Speciale Afdeling van de UGPH, die ook het erfgoed van oude culturen bestudeerde. Volgens deze wetenschapper bezaten oude beschavingen universele kennis, het geheim van atoomsplitsing, bronnen van latente energie en de mogelijkheden van psychotrope effecten op de mens. Voor hetzelfde doel werkte in 1942-1944 een groep Duitse esoterische wetenschappers van de Ahnenerbe organisatie op de Krim. Er is geen informatie over wat deze onderzoekers hebben gevonden. Hoogstwaarschijnlijk waren de resultaten van hun zoektochten minimaal. De Krim heeft geen geheimen prijsgegeven aan vertegenwoordigers van beide boze rijken. Men kan slechts gissen hoeveel geheimen er nog verborgen zijn in het land van het oude Taurica.

Wat is het geheim van de overlevingskansen van de mythe over de piramiden van Sevastopol en waar op het schiereiland moet men op zoek gaan naar echte megalithische bouwwerken uit de oudheid?

Al 15 jaar lang wordt de intrige rond de zogenaamde piramiden van Sevastopol in stand gehouden. In de massamedia van de fondsen vindt men nog steeds aantekeningen en verhalen over het verloop van de opgravingen van een mysterieus object in het gebied van de Kamyshovoy-weg in Sevastopol. Maar het ontkrachten van de mythe over het bestaan van ondergrondse piramiden bleek veel moeilijker dan het populariseren ervan …

Een gat in de grond in plaats van een piramide

Het onderwerp van de ondergrondse piramiden van Sevastopol wordt actief besproken, in de eerste plaats door kranten en TV-zenders, die allerlei sensaties op het gebied van paranormale verschijnselen, geheimen en mysteries beoordelen. Degenen die op excursie zijn geweest naar de piramiden van Sevastopol zijn verdeeld in twee kampen: sommigen beweren dat zij een bepaalde ingang hebben gezien in een oud, door mensenhanden gemaakt bouwwerk, anderen bedreigen de organisatoren van deze excursies met rechtsvervolging wegens bedrog en noemen hen ordinaire oplichters. De enthousiastelingen die de opgravingen hebben gefinancierd, hebben duidelijkheid gebracht. Nu is er op de plaats van de piramiden van Sevastopol slechts een enorme lege funderingskuil. Verrassend genoeg heeft het werk van de opgravers hun reputatie helemaal niet geschaad. Wat is het geheim van het voortbestaan van deze mythe?

Ten eerste, de autoriteit van de ontdekker. De sensationele ontdekking werd niet door iemand aangekondigd, maar door een gepensioneerde marineofficier Vitaly Goh. In het begin van de jaren ’90 ontwierp hij namelijk speciale instrumenten en patenteerde hij zijn eigen methode om het inwendige van de aarde te bestuderen – de methode van de geohydrodiagnostiek. Met zijn hulp begon hij met succes ondergrondse waterbronnen te ontdekken. Zozeer zelfs dat hij een opdracht kreeg van het bestuur van Sevastopol om krachtige natuurlijke bronnen te ontdekken voor de uitvoering van een nieuw programma voor de watervoorziening van de stad.

Ten tweede, Vitaly Gokh ontving een certificaat van wetenschappelijke ontdekking … Toegegeven, in een organisatie die niets te maken heeft met archeologische vindplaatsen – de Internationale Academie van Energie- en Informatiewetenschappen. Maar is de gewone man op de hoogte? Het belangrijkste is dat er een officieel document is!

Onmiddellijk raakte niet alleen de gele pers, maar ook serieuze TV-zenders geïnteresseerd in de vondst, die op vruchtbare bodem lag tijdens de vrije zeden van het midden van de jaren negentig. Toegegeven, er was toen niets bijzonders te fotograferen – alleen een 10 meter diepe kuil. Met andere woorden, een gat in de grond …

Dankzij de opwinding werden sponsors gevonden die de uitgraving financierden. De graafmachine groef een enorme kuil op de plaats van de vermeende vondst, maar er werd niets gevonden. De ontdekkers waren niet van plan op te geven. Er werd een uitweg gevonden: omdat esoterici de aanwezigheid van een bio-energetische anomalie op deze plaats bevestigden, werden de piramiden energetisch genoemd, en dus onzichtbaar. Er werd gezegd dat zij in staat zijn alle ziekten te genezen en mensen met allerlei talenten te begiftigen. Esoterici, magiërs, informals, ufologen werden aangetrokken tot de bypass van Sevastopol …

Bio-energie anomalieën

Maar hoe kon het gebeuren dat de piramiden niet werden gevonden? Hebben Vitaly Goh en zijn medewerkers deze mythe opzettelijk in het leven geroepen, zodat er een nieuwe winstgevende excursie op de dijk in Sevastopol verscheen?

Zeer waarschijnlijk was er geen opzet in het spel. Het is gewoon zo dat Vitaly Goh met zijn methode van geohydrodiagnostiek breuken in de aardkorst heeft ontdekt, bovendien van een unieke kruisvorm, die zelfs in het Sovjettijdperk na passende geologische studies in kaart werden gebracht.

“Het is waarschijnlijk dat het blootgelegde vlak een naad van tektonische ontwrichting is,” verklaarde Sergej Pivovarov, senior onderzoeker aan het Crimean Institute of Mineral Resources. – “Hij zou er moeten zijn. Het gesteente schuift over het gesteente en er ontstaan vrij rechte vlakken. “

Dus bleef er een enorme lege kuil over op de plaats van de vroegere sensatie. Maar sensatiejagers weigeren de afwezigheid van de piramiden te erkennen. “Er zijn piramiden! – ze sussen niet. “Je ziet ze gewoon niet!”

“Met onze piramiden van Sevastopol is hetzelfde gebeurd als met de naakte koning bij Andersen,” lacht de decaan van de Faculteit der Geschiedenis van de KFU. Vernadsky, kandidaat voor historische wetenschappen Alexander Herzen. – Veel mensen gaan erheen, zij zijn ervan overtuigd dat daar niets is, dat er een zeker gat in de grond is, waar, zoals men zegt, paramagnetische krachten, negatieve velden enzovoort werken. Over het algemeen zijn dit allemaal trucs van vergezochte oplichters. “

Veelhoekige reuzen in Kertsj

Merkwaardig is dat de piramiden in de Krim al in de jaren twintig van de vorige eeuw werden gezocht door medewerkers van het neuro-energielaboratorium van de wetenschappelijke en technische afdeling van de Economische Raad, in opdracht van de voorzitter van de noodcommissie Felix Dzerzjinski. Maar hoe de expeditie is afgelopen is onbekend, omdat alle deelnemers werden onderdrukt, en al hun verslagen in beslag werden genomen.

Niettemin kunnen we vandaag met zekerheid zeggen dat echte piramiden op de Krim bestaan en dat ze heel tastbaar zijn. Immers, wat is een piramide? Volgens de klassieke opvatting van historici zijn het de begraafplaatsen van koningen, en volgens aanhangers van de alternatieve geschiedenis zijn het technologische structuren. Beide veronderstellen de aanwezigheid van een bepaalde kamer met of zonder sarcofaag, een dromos van steenblokken, een aarden of puinhelling en een stenen façade boven de terp. Alle piramiden in Egypte, Mexico, Peru, Cambodja en andere landen voldoen aan deze criteria. Op de Krim worden alle begravingen, met name die van de Bosporese koningen, gewoonlijk terpen genoemd. Dat wil zeggen, een grafkelder onder de dikte van de aarden wal. Hoewel sommige grafheuvels op de Krim (bij voorbeeld de Gouden en de Zwarte) een stenen bekleding hebben. Van hen zijn echter slechts afzonderlijke delen overgebleven, maar zij zijn er wel, en zij kunnen worden gezien en aangeraakt.

De Franse reiziger Charles Gilbert Romme, die aan het einde van de 18e eeuw de Krim bezocht, zag de Gouden Heuvel als een reusachtige heuvel, veelhoekig omzoomd met stenen. Het bouwwerk had zijn top al verloren, maar het geheel moet op het schild van een reuzenschildpad hebben geleken. Er zijn aanwijzingen dat hier vroeger verschillende soortgelijke megalithische bouwwerken hebben gestaan. Wat van de Gouden Koergan is overgebleven, bevindt zich bij de ingang van Kerch vanaf de kant van Feodosia. De Koergan begon intensief te worden vernietigd aan het einde van de 19e eeuw, toen de plaatselijke autoriteiten de bevolking opdroegen hem te ontmantelen voor bouwmateriaal. En in 1831 besloot het hoofd van het garnizoen van Kerch, generaal Rosenberg, de Gouden Heuvel op te blazen in de hoop er een schat in te vinden, maar de explosie, naast het feit dat ze het object sterk ontsierde, bracht niet het verwachte resultaat.

Het oorspronkelijke metselwerk is vandaag de dag nog steeds fragmentarisch. Eén overgebleven fragment is vijf meter hoog en bestaat uit stenen met een gewicht van anderhalve tot tweeënhalve ton.

Volgens officiële archeologische gegevens had de beroemde Tsarskiy Koergan ook een piramidale stenen façade. Alleen is zij niet bewaard gebleven door de mentaliteit van de plaatselijke bewoners, die haar stalen om er hun eigen huizen op te bouwen, en een gunstige ligging daarvoor.

Waarom zijn deze voorwerpen weinig bekend bij een groot aantal mensen en niet zo populair als de mythische piramiden van Sevastopol? Waarschijnlijk omdat de Cherny Kurgan in het dorp Oktyabrskoye, Leninsky District van de Krim, niet alleen actief wordt vernield door grafdelvers, maar ook wordt gebruikt als een reusachtige vuilnisbelt …

Meer details hierover zijn te vinden op de website Archeology-Knowledge.rf, en ook in de programma’s Conspiracy Theory op het TV-kanaal ITV.

Meer details hierover zijn te vinden op de website Archeology-Knowledge.rf, alsmede in de Conspiracy Theory programma’s op het TV-kanaal van ITV.

Alexey RUSINOV

Foto archief “CT”

Het materiaal werd gepubliceerd in de krant “Crimean Telegraph” nr. 369 van 4 maart 2016

Ivan Kovalenko

****************

“Een leugen verschilt in niets van de waarheid, behalve in wat het niet is.”

Stanislav Jerzy Lec

Er is een mooie zin: “Sensaties zijn van korte duur.” Inderdaad, wanneer een sensatie opkomt, houdt zij de geest bezig van alle mensen die haar gehoord hebben. Ze praten erover, vertellen het door aan vrienden, absorberen gretig berichten in de media. Maar na verloop van tijd en wanneer de mensen hun gewone leven beginnen te leiden, verdwijnen de sensaties naar de achtergrond. Maar soms zijn er sensaties die, eenmaal ontstaan, gedurende een vrij lange periode herhaaldelijk blijven opduiken in mediaberichten. Deze sensaties leven uitsluitend dankzij hun kunstmatige reanimatie en het voortdurende duwen van buitenaf. Een van deze “kunstmatige” sensaties houdt ons schiereiland al meer dan acht maanden bezig …

Opvatting van “sensatie”

We hebben het over de beruchte “ondergrondse piramiden”, naar verluidt ontdekt in de buurt van Sevastopol, en vervolgens langs de hele zuidkust. Het heeft geen zin om de berichten van verschillende media en nieuwsagentschappen na te vertellen. Artikelen over de “sensationele vondst van Krim-wetenschappers” werden gepubliceerd door lezenswaardige Russische druk- en internetpublicaties als “Komsomolskaya Pravda”, “Itogi”, Korrespondent.net, ForUm. Talrijke Oekraïense en lokale Krim-kranten wijdden hun pagina’s aan de “Krim-piramiden”. U kunt naar het internet gaan en via een van de zoekmachines veel materiaal over de Krimpiramiden vinden. Maar wat zal ik zeggen, zelfs een zuiver speciaal boekhoudkundig tijdschrift “Balans” en hij wijdde een deel van zijn gedrukte ruimte aan de piramiden. De “ontdekkers” van de piramiden hebben al een eigen website op Internet (www.goch.narod.ru).

De hype rond de “sensatie” was ongelooflijk. De Krimpenaren waren in de zomer op de een of andere manier niet opgewassen tegen de piramiden, maar de nieuwkomers waren er letterlijk laaiend enthousiast over. Bovendien werd verwarring in deze zaak vaak door de media gebracht. Zo werd in een online editie, naast informatie over de ondergrondse piramiden bij Sevastopol, een foto geplaatst … van de “grottenstad” Chufut-Kale. En de journalisten zelf (natuurlijk professionals van het woord, maar absoluut niet thuis in de problematiek van de Krimgeschiedenis, -cultuur en -geografie), hebben door hun publicaties met ongeverifieerde gegevens en zonder deskundig advies, alles nog meer in de war gestuurd …

Voor degenen die nog steeds niet hebben gehoord over de Krim piramides (dit is begrijpelijk voor ons, de Krim, op een of andere manier zijn er genoeg zorgen zonder dergelijke dingen) snelle verwijzing Gebaseerd op materialen van ForUm agentschap: “Een aantal ondergrondse piramides werden ontdekt aan de zuidkust van de Krim door enthousiastelingen onder leiding van Vitaly Gokh met behulp van unieke apparatuur die door hem is ontwikkeld. Een van de ontdekte piramiden, waarvan de top werd geopend, heeft een geschatte grootte van 45 bij 72 meter. Momenteel heeft een groep wetenschappers de piramide gepenetreerd tot een diepte van 38 meter. Ongeveer op een diepte van 9,3 m van het aardoppervlak stuitten wetenschappers die een proefgat aan het boren waren op een koepelvormig voorwerp met een diameter van ongeveer 60 cm, alsof het in de rand van de piramide was “gesoldeerd”. Momenteel wordt aangenomen dat dit object, met een kunstmatige gips-silicaat coating (waarschijnlijk werd hiervoor eiwit gebruikt) een antenne-zender is. Aangenomen wordt dat deze structuur door mensen is gemaakt, hoewel het een mysterie blijft wie en wanneer het heeft gebouwd. “

Momenteel hebben V. Gokh en zijn gezelschap 37 (!!!) ondergrondse piramiden ontdekt op de Krim, en volgens hun gegevens moeten er nog 11 worden gevonden. Volgens de onderzoekers zijn er niet alleen piramiden op de Krim, maar ook op ongeveer 200 punten van Oekraïne: in de regio Chernivtsi, Dnepropetrovsk en Kiev.

De groep van Gokh ontving een certificaat van wetenschappelijke ontdekking: “De ontdekking van een groep archeologische monumenten uit de oudheid aan de zuidkust van de Krim, verkregen door de methode van geoholografie van de auteur, gevolgd door bevestiging van de plaats en het type van de voorwerpen door opgravingen”, uitgereikt door de Uitvoerende Senaat van de Internationale Academie van Energie Informatie Wetenschappen (?!). Nog niet zo lang geleden heeft de aartspriester van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk, pater Victor (VA Veryaskin), de groep van V. Goh gezegend “voor een creatieve zoektocht”. De media blijven de geesten van de burgers wakker schudden met het thema van de “Krimpiramiden”, terwijl zij de “onderzoeksgroep van V. Goh” bewonderen. De zaken worden vrij ernstig.

Nog niet zo lang geleden werd in de plaatselijke esoterische krant “Geheime Leer” een advertentie gepubliceerd waarin iedereen werd uitgenodigd voor “esoterische excursies” rond de Krim met een bezoek aan de ondergrondse piramiden. Nadat ik me had ingeschreven voor de reis, belde ik het nummer dat in de advertentie stond. Wat kreeg ik als antwoord ?! Het blijkt dat de piramide bij Sevastopol “energetisch gesloten” is en dat ze in ieder geval tot 2003 niet door niet-ingewijden kan worden “bedrukt”. Anders zullen verschrikkelijke gebeurtenissen beginnen, niet alleen op de Krim, maar in de hele wereld. Zoals dit. Je zult er in klimmen, en dan zul je zelf de schuld krijgen van wereldcatastrofes … “De piramide zal je niet binnenlaten,” antwoordden ze me. “Maar aan de andere kant,” vervolgde de vrouwenstem uit de koker, “zullen we de bus nemen naar een andere piramide – in de buurt van Simeiz. Ik vroeg me af of ik daar kon komen en het aanraken, wat er gezegd wordt “met mijn eigen hand”? Waarop zij mij een verbazingwekkend antwoord gaven: “Nee, weet je, deze piramide is ondergronds, maar wij (de contactpersonen) kunnen hem energetisch voelen, misschien kun jij dat ook”. En ter afsluiting vroeg ik: “Hoeveel kost de excursie?” Het antwoord was verbijsterd: “50 hryvnia”. Ik wilde niet zoveel geld uitgeven voor iemands fantasieën.

Het blijkt dat een gewone sterveling de piramiden niet zal zien, ze kunnen niet worden aangeraakt, ze kunnen niet worden gemeten en wetenschappelijk beschreven. Goch’s groep presenteert zijn ontdekking als een wetenschappelijke sensatie, maar elk wetenschappelijk feit is een feit dat door iedereen op elk moment kan worden geverifieerd. Wij, gewone stervelingen, kunnen de piramides niet zien…

Vitaliy Goh is al lange tijd bekend om zijn ondernemingen in bepaalde Krim kringen. Zo heeft hij enkele jaren geleden heftig beweerd dat er onder het grondgebied van het Krim-schiereiland een grote poel van zoet warm water is, gevormd uit zout zeewater, toen vond hij afzettingen van goud en platina in de buurt van Balaklava … Bovendien gaf hij nooit enig concreet bewijs.

De geboorte van een sensatie genaamd “Piramiden in de Krim” is uitsluitend te danken aan Vitaly Gokh. Wie is hij: een briljante autodidact of een misleide uitvinder? Laten we proberen deze vraag voor onze lezer te beantwoorden.

Vitaly Goh – Geoloog of science fiction?

Het verhaal van de piramiden is niet het enige “meesterwerk” van Associate Professor Goch. Het is alleen dat dit verhaal het meest bekend is geworden door zijn helderheid en hulp van de media. Vitaly Goh heeft nog een paar andere ideeën. Hij besloot bijvoorbeeld om zichzelf in de rol van theoretisch geoloog te proberen en de theorie over de structuur van de Aarde en enkele andere planeten op zijn eigen manier helemaal opnieuw te formuleren.

Verschillende generaties van eminente wetenschappers-geologen, die ons een erfenis van reusachtige werken hebben nagelaten, tot stand gebracht op basis van titanische gedachten en talrijke experimenten, kwamen tot de theorie van de structuur van de Aarde, die wij thans kennen. Ieder van ons heeft, toen hij nog op school zat, in de aardrijkskundeles het onderwerp “De structuur van de Aarde” bestudeerd. Daar werd ons duidelijk verteld dat onze planeet bestaat uit drie hoofdschillen – geosferen: de aardkorst, de aardmantel en de aardkern. Met behulp van seismische methoden, gebaseerd op de kennis van de passage van seismische golven door fysische lichamen, is bewezen dat de massieve aardkern voor 98% bestaat uit een ijzer-nikkel legering. Rond de kern werd tijdens het smeltproces een mantel gevormd met een basis van siliciumdioxide (SiO 2) en oxiden van magnesium, ijzer, aluminium en calcium.

Volgens V. Goh “heeft de kern 7 schillen, die verschillen in dikte en samenstelling. De buitenste schil (430 km dik) is een smelt van klei en zand met insluitsels van grafiet, diamanten, robijn en andere kristallen. De volgende schil (220 km dik) bestaat uit een conglomeraat van verschillende gesmolten metalen, waaronder lood, platina, goud, zilver, koper, nikkel, tin, enz. De volgende schil is 90 km dik en bestaat uit gesmolten lood. De volgende schil (360 km dik) bestaat uit uranium. Nog dieper bevindt zich een grafietschil (70 km dik), die fungeert als moderator en reflector van neutronen. Onder deze schil bevindt zich een 90 km dikke laag inerte gassen – de zone van convectieve warmte-uitwisseling van het gasgedeelte van de kern. Het centrale deel van de kern bestaat uit lichte gasvormige elementen die deelnemen aan thermonucleaire fusie en de producten daarvan (waterstof, deuterium, tritium, koolstof, lithium, methaan, helium, stikstof, kooldioxide, zuurstof, enz.) De dikte van dit deel van de kern langs de straal bedraagt ongeveer 720 km. “

ADVIES VAN ONZE EXPERT (Doctor in de Geologische en Mineralogische Wetenschappen, Professor van het Departement Algemene Geowetenschappen van de Tavrichesky Nationale Universiteit genoemd naar V.I. Vernadsky N.I. Lysenko: Het lijkt erop dat Goh ofwel totaal niet op de hoogte is van geochemische termen en concepten, ofwel ze volledig negeert. Er is sprake van volledig geologisch analfabetisme. Bijvoorbeeld, zijn woorden: “de buitenste schil is een smelt van klei en zand.” Als het een smelt is, wat heeft het dan te maken met klei en zand, wat harde sedimentaire gesteenten zijn? Of anders de zin: “de volgende schil bestaat uit een conglomeraat van verschillende gesmolten metalen.” Als het een conglomeraat is (detritaal sedimentgesteente bestaande uit gecementeerde kiezelstenen), hoe kan het dan een smelt van metalen zijn? “Kan in elke zin van dit pseudowetenschappelijke traktaat worden gevonden.

Vervolgens, zelfs als we de aardkern vergelijken met een atoomreactor, waar alle processen verlopen volgens het bekende schema van thermonucleaire fusie, zoals Goh ons hiervan tracht te overtuigen, dan heeft dit niets te maken met de vorming van zulke complexe gasvormige verbindingen als methaan, kooldioxide, tritium, helium, enz. enz. Als specialist op het gebied van de natuurkunde (wat hij zelf meent te zijn) is Goh “uit de toon gevallen” met de elementaire theoretische en praktische bepalingen van de geofysica, als de wetenschap van de inwendige structuur van de Aarde.

Om tenminste iets uit de natuur te halen, heb je geduld en intelligentie nodig. De geologie wordt gedreven door twee principes: de passie van de kennis en de kracht van de twijfel. V. Goh kan dit op geen enkele manier begrijpen. Je kunt niet ver komen met wetenschappelijke speculaties … “.

Artikelbron: https://vabkhaziizhit.ru/en/thailand/krymskie-piramidy-zagadochnyi-krym-piramidy-goha-kak-obrazec-drevnego.html

Vertaling: Martien / voor Wakkeremensen.org