Alle 34 bisschoppen in Chili nemen ontslag na een nieuw pedofiel-schandaal./ door Staff Writer, 18 mei 2018

Alle 34 bisschoppen in Chili nemen ontslag na een nieuw pedofiel-schandaal.
door Staff Writer, 18 mei 2018
(Zero Hedge) Alle 34 bisschoppen in Chili hebben hun ontslag ingediend na een nieuw pedofiel priesterschandaal waarbij hooggeplaatste ambtenaren het geïnstitutionaliseerde seksuele misbruik van minderjarigen dekten – en bedreigende zelfs ambtenaren die belast zijn met het onderzoeken van seksuele misdrijven en de vernietiging van bewijsmateriaal.
Eenendertig actieve bisschoppen en drie die een document ondertekend hebben met hun aanbod om af te treden na een spoedvergadering deze week met paus Franciscus. Francis kan de aftredingen één voor één aanvaarden, ze afwijzen of een beslissing uitstellen.
 De oproepen waren gedaan voor de aftredingen nadat details waren verschenen over de inhoud van een Vaticaans rapport van 2.300 pagina’s betreffende het Chileense schandaal dat begin vrijdag was uitgelekt.
Francis had de bisschoppen ervan beschuldigd het bewijs van seksuele misdaden te hebben vernietigd, de onderzoekers onder druk te zetten om beschuldigingen van misbruik tot een minimum te beperken en ‘ernstige nalatigheid’ te tonen bij het beschermen van kinderen tegen pedofiele priesters.
In een van de meest vernietigende documenten van het Vaticaan over de kwestie, zei Francis dat de hele Chileense kerkhiërarchie collectief verantwoordelijk was voor ‘ernstige gebreken’ bij de behandeling van zaken en het daaruit voortvloeiende verlies aan geloofwaardigheid dat de katholieke kerk heeft geleden. – Daily Mail
“Niemand kan zichzelf vrijstellen en het probleem op de schouders van de anderen leggen”, schreef Francis in het document dat werd gepubliceerd door de T13-televisie in Chili en het werd vrijdag bevestigd door het Vaticaan.
In reactie op het 2300 pagina’s tellende rapport noemden Chileense bisschoppen de inhoud van het document ‘absoluut betreurenswaardig’ en vertoonden ze een ‘onaanvaardbaar misbruik van macht en geweten’, samen met seksueel misbruik.
De bisschoppen vroegen om vergiffenis van de slachtoffers, de paus en alle katholieken over de hele wereld.
Paus Franciscus riep de hele bisschoppenconferentie naar Rome nadat hij zei dat hij “ernstige fouten had gemaakt in het oordeel” in het geval van de Chileense priester Juan Barros – die beschuldigd wordt van slachtoffers van pedofilie en Eerwaarde Fernando Karadima van het getuigen en negeren van hun misbruik.
Maar het schandaal groeide verder dan de zaak Barros nadat Francis het rapport ontving, geschreven door twee experts op het gebied van seksmisdrijven in het Vaticaan die naar Chili waren gestuurd om greep te krijgen op de omvang van het probleem.
Hun rapport is niet openbaar gemaakt, maar Francis citeerde zijn kernbevindingen in de voetnoten van het document dat hij deze week aan de bisschoppen overdroeg aan het begin van hun top.
En die bevindingen zijn vernietigend. – Daily Mail
Terwijl sommige van de pedofiele priesters en broeders werden verdreven uit hun congregaties na de ontdekking van “immoreel gedrag”, hadden velen hun affaires “geminimaliseerd van de absolute ernst van hun criminele daden, hen toe te schrijven aan louter zwakte of morele vervalt,” schreef Francis.
Diezelfde daders “werden vervolgens op een duidelijk onvoorzichtige manier verwelkomd in andere bisdommen en kregen dicoesaanse of parochiewerkzaamheden die hen dagelijks contact met minderjarigen gaven,” schreef de paus.
De strenge beoordeling van de kwaliteit van seminaries suggereert dat een mogelijke volgende stap een volledig Vaticaan onderzoek van Chileense scholen voor priesteropleiding zou kunnen zijn.
Paus Benedictus XVI gaf opdracht tot een dergelijk onderzoek naar Ierse seminaries nadat hij de hele Ierse bisschoppenconferentie had bijeengeroepen voor een soortgelijke verkrapping in 2010 vanwege hun sombere behandeling van gevallen van misbruik. – Daily Mail
“De problemen binnen de kerkgemeenschap kunnen niet alleen worden opgelost door individuele gevallen te behandelen en ze terug te brengen tot het verwijderen van mensen, hoewel dit – en ik zeg het zo duidelijk – moet worden gedaan”, schreef Francis.
“Maar het is niet genoeg, we moeten verder gaan. Het zou onverantwoordelijk zijn van onze kant om niet diep in de wortels en de structuren te kijken waardoor deze concrete gebeurtenissen konden plaatsvinden en bestendigen.”
Francis wist het
Ondanks alle “eerzuchtige” waarschuwingen in zijn brief, is paus Franciscus niet zonder schuld. The Associated Press meldde eerder dit jaar dat Francis minachting had uitgesproken over zijn benoeming van Barros, bisschop van Osnoro, Chili, in 2015.
De Associated Press meldde eerder dit jaar dat Francis dit deed met de bezwaren van andere Chileense bisschoppen die wisten dat Barros ‘verleden problematisch was en hij had geadviseerd dat hij en andere door Karadima getrainde bisschoppen aftraden en een sabbatical namen.
De AP meldde vervolgens dat Francis in 2015 een brief had ontvangen van een van Karadima’s meest vocale beschuldigers, Juan Carlos Cruz, waarin de misdaden van Barros werden beschreven. Die brief ondermijnde Francis ‘bewering nooit gehoord te hebben van slachtoffers in het geval van Barros’.
Francis maakte de Chilenen nog woedender en gaf scherpe berispingen van zijn adviseur voor topmisbruik, toen hij tijdens een reis naar Chili in januari zei dat de beschuldigingen tegen Barros ‘lasterlijk’ waren en dat hij ‘zeker’ was dat hij onschuldig was.
We zijn nu niet mee zo zeker, wel paus?
vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.
Alvast bedankt, Ine & Martien