‘the Years of Contraction and Expansion …’

‘the Years of Contraction and Expansion …’

Lieve mensen,

Het was jaren geleden al voorspeld, en tegelijkertijd kunnen we soms dingen horen en ze intellectueel in ons opnemen, maar het echte begrip komt vaak pas als we iets met onze eigen ogen zien of persoonlijk ervaren.
En dit geldt vooral voor dingen die we voor het eerst tegenkomen.

In de ‘beginjaren’ van ons contact met buitenaardsen verliepen de ervaringen en de informatie gelukkig min of meer gelijk op met elkaar.
We hadden steeds totaal nieuwe ervaringen en vrij snel daarna kwam de informatie met uitleg via onze gidsen zelf of via andere wegen, zoals een channeling met Bashar.
Een perfect leertraject voor onze ‘expansie’ in deze voor ons totaal nieuwe wereld.

Zonder de uitleg zouden het alleen maar vreemde, onbekende ervaringen zijn geweest die bijna niet te plotten zijn op onze werkelijkheid en die waarschijnlijk tot ‘verkramping’ zouden hebben geleid omdat dit deel van ons leven op dat moment gewoon niet uit te leggen was aan anderen en gemakkelijk tot een gedeeltelijke ontkenning van deze ervaringen had kunnen leiden… met eigenlijk fragmentatie van onszelf tot gevolg.

De ervaringen hadden dus de potentie tot expansie en tegelijkertijd de potentie tot contractie.

Expansie is het resultaat van integratie van onze ervaringen, waarbij het geheel meer wordt dan de som van zijn delen.
De toename van ons potentieel door healing en integratie van delen is niet lineair, maar eerder exponentieel.

Expansie’ kan worden ervaren als een uitbreiding van mogelijkheden, het verlangen om ‘ervoor te gaan’, inspanningen te bundelen of samen te werken, dingen samen te brengen, onze kracht en passie te voelen … een overvloed aan nieuwe kansen zien …

Contractie’ merk je snel en duidelijk op als een gevoel van tegengehouden worden, je kleiner voelen, je beperkt voelen, je verdeeld voelen … een beperking van kansen en mogelijkheden, een stroom die stroperig wordt … het denken raakt gefocust op problemen …

Waarom is dit thema relevant ?

Onze wereld is in een geheel nieuwe fase beland en soms wordt een ‘expansion’ in onze realiteit zichtbaar die ook een ‘contraction’ kan zijn en die alleen door goed voelen en innerlijk onderzoek ontdekt kan worden.

Zowel het pad van ‘expansie en integratie’ als het pad van ‘contractie en fragmentatie’ zijn beide belangrijke, maar ook polaire fenomenen, en het is vooral nu belangrijk om goed te blijven voelen of we voor onszelf (en met elkaar) op het gewenste pad zitten.

Een voorbeeld hiervan is een van de mooie aspecten van ons transformatieproces betreffende het in evenwicht brengen van de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ energie in onze systemen. En dit heeft vele, vele mooie aspecten en effecten.

Bijvoorbeeld dat beide hersenhelften veel beter gaan samenwerken, zodat vrouwen nog krachtiger worden en mannen hun intuïtie veel meer gaan gebruiken. Er komt een betere balans tussen intellect en intuïtie die een bewustzijnssprong mogelijk maakt via nieuwe perspectieven die nu pas zichtbaar worden.

En als gevolg van het energetisch in evenwicht brengen kan de kundalini zowel bij mannen als bij vrouwen tot volle wasdom komen en deze integratie leidt tot een enorme uitbreiding van bewustzijn en verbindingen voor beide seksen.

Mannen worden niet vrouwelijker, maar worden een completere man en vrouwen worden niet mannelijker, maar worden een completere vrouw.

Tegelijkertijd is er in onze samenleving momenteel veel te zien met betrekking tot het onderwerp sekse en is er een tendens om dingen sekseneutraal te maken en soms lijkt zelfs de erkenning van het verschil in sekse op de grens van discriminatie te liggen.

Mag het verschil tussen mannen en vrouwen er (op den duur) nog wel zijn?
Is genderneutraliteit werkelijk een ” expansie ” of is dit een ” contractie “?

Als we kijken naar buitenaardse beschavingen met een (soort) fysiek lichaam, dan hebben ook zij een verschil in sekse, d.w.z. man-vrouw energieën.

Zij hebben uitgelegd dat het idee van man-vrouw juist een van de sterkste reminders is aan de basisstructuur van ons Universum.

Onze geslachten zijn een herinnering dat de beste manier om polariteit te overstijgen is door de liefdevolle versmelting van beide polen waardoor de oerkracht van creatie kan vrijkomen en van waaruit nieuw leven (nieuwe realiteiten) kan ontstaan.

Zelfs de Greys en Zetas hebben nog steeds het idee van ‘man-vrouw’ in hun DNA, ook al hebben zij, als gevolg van genetische manipulatie, geen uitwendige geslachtsorganen meer en kunnen zij zich al lange tijd niet meer op natuurlijke wijze voortplanten. Hun mentale keuzes om ‘sekseneutraal’ te worden zijn fataal gebleken voor hun beschaving.

Hun technologie (intellect) was niet compatibel genoeg met de oerkracht van de schepping (liefde) en zij hebben intens harde lessen geleerd over de heart-mind connectie en waardoor hun beschaving aan haar einde komt.

Er valt veel te leren van hun geschiedenis en de reden van hun aanwezigheid, te veel om hier nu te vertellen, anders dan te vermelden dat de positief georiënteerde Zetas hier niet alleen zijn om hun eigen voortbestaan veilig te stellen.

We zullen later zeker op dit onderwerp terugkomen.

Wat voor nu belangrijk is om te onthouden, is dat wanneer polariteiten worden “geneutraliseerd” door alles “grijs” te maken, dit kan uitmonden in contractie in plaats van expansie.

En dat integratie gaat over het in balans brengen van de kracht van beide polen en niet over het elimineren van de kracht in een van de polen.

Het is juist de integratie, de toevoeging, de insluiting die leidt tot de expansie.

-+-+-+-

En er spelen momenteel meer van dergelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot het bestaan van de verschillende mensenrassen die van oorsprong op deze planeet leven … want ja, er zijn niet één maar meerdere versies van ‘de mens’ geschapen door de Anunnaki.

De Anu hadden zich over de hele planeet verspreid en maakten meer dan alleen de ‘Kaukasus-versie’ in de regio Mesopotamië, waaruit later de ‘blanke man’ c.q. de zogenaamde ‘moderne beschaving’ is voortgekomen. Dit is waar onze geschiedenis vreselijk tekort schiet.

Dit is waar onze geschiedenis werkelijk tekort schiet in haar volledigheid.

Mocht je hier meer over willen weten … we hebben nog twee blogs gemaakt op Human-ET One onder de titels ‘the Races of Mankind‘ en ‘the Seven Root Races‘.

Het ligt in onze toekomst om op een dag alle rassen samen te brengen in één mensheid, in gelijkheid, respect en liefde. Dit is ook Expansie, het samenbrengen, het samenbrengen van al onze broeders en zusters als één familie, als één mensheid.

Het is zelfs aannemelijk dat zodra wij als mensheid ons werkelijk als één familie kunnen voelen, er een vermenging van de menselijke genenpoel zal optreden en wij daardoor feitelijk een nieuw ras (of rassen) zullen creëren. Diversiteit is expansie.

Veel verder in onze tijdlijn is een uitbreiding van de menselijke genenpoel te verwachten met de komst op deze planeet van de hybride beschavingen waaruit, op langere termijn, een nieuw gecombineerd menselijk ras kan voortkomen.
De vermenging en toename van rassen wordt een uitbreiding zodra we begrijpen dat de toename van verschillen een verrijking is die naast elkaar kan bestaan en geen bedreiging hoeft te vormen voor ‘ons eigen’ ras.

Met het komende ‘Open Contact’ met beschavingen van buiten de Aarde, zullen we in contact komen met verschillende rassen/civilisaties waarbij het van groot belang is om elke beschaving te erkennen voor wie ze is, inclusief onszelf, ook al zien velen van hen er misschien anders uit dan wij.

We are all One
even though we are not the same

Diversiteit maakt de wereld rijk en toont ons de kracht van de schepping.

In deze nieuwsbrief deze keer een misschien wat controversieel onderwerp, maar met een vizier op onze toekomst is het echt van groot belang om over onze angsten voor ‘anderen’, ‘het andere’ heen te stappen… op weg naar een nieuwe wereld gaat alles per definitie veranderen, anders is het niet nieuw.
En om aan dit proces deel te kunnen nemen, zullen we onszelf eerst de vrijheid moeten geven om onze perspectieven te veranderen.
Deze nieuwe wereld begint in onszelf en projecteert zich vervolgens in de buitenwereld.

Onze grootste uitdaging is wijze waarop wij denken over verschillen en onze houdingen, gedragingen en overtuigingen ten aanzien van die verschillen.

Lieve mensen,

Er is nog zoveel te ontdekken en te delen met elkaar.
Het is super interessant om meer inzicht te krijgen hoe onze wereld en die van buitenaardsen overeenkomen, maar ook (nog) verschillen!

We wensen tot slot iedereen veel wijsheid in de tijd die voor ons ligt en hopen dat ieder net als wij het bestaan van een nieuwe wereld kunnen voelen waarin we met elkaar in liefde en respect terugkijken op deze intense tijden van transformatie.

Heb een hele fijne vakantie tijd !
Hou van elkaar en hou elkaar goed vast de komende maanden!

Voor nu, heel veel liefs !!
En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip

https://ethealing.nl/en/


AGENDA HEALING CENTRE BEYOND MEDICINE

De komende maanden is er weer volop activiteit in onze agenda met verschillende evenementen in Nederland zoals ET-Contact Experiences, Workshops, Retraites en de altijd super gezellige filmavond.

Het aanbod van onze event groeit nogal en het leek ons handig een verdeling te maken in :
– Activiteiten voor de komende maand