Nieuwsbrief Beyond Medicine Maart 2022

31 Maart 2022

Lieve Mensen,

De afgelopen maand hebben we verschillende keren de vraag gekregen …

“Waarom doen de buitenaardsen niets aan wat er allemaal gebeurd op de wereld ?
Waarom laten zij dit gebeuren en grijpen zij niet in?”
.

Het is een heel menselijke vraag, met een welhaast niet-menselijk antwoord.

Op voorhand willen we aangeven dat onze persoonlijke gidsen vanaf het begin van ons open contact sinds 2013 duidelijk hebben gemaakt geen specifieke vragen te zullen beantwoorden over politieke of economische onderwerpen.

Onze gidsen geven ook nauwelijks informatie over anderen als er geen directe relevantie voor ons is om te weten.
Daarbij aangevend dat het hun taak is om de mensheid te helpen met heelwording, welzijn en bewustwording en dat het niet aan hen is om informatie te geven over bepaalde onderwerpen.

Wel hebben onze gidsen zo’n twee jaar geleden een drietal statements gemaakt over de periode die zou volgen, zijnde :

 – “Er wordt gezorgd voor een ‘level playing field’ … “
 – “Vanaf medio 2022 kun je gaan denken aan opbouw”
 – “Zoals jullie tribunalen zullen hebben, zo hebben wij die ook”

Hoewel we nu meer idee hebben wat hier is aangegeven dan 2 jaar geleden, is het nog steeds niet geheel duidelijk.
Er is sindsdien ook geen update over dit onderwerp geweest.

Wel worden onze vragen hierover in een bredere context geplaatst zodat we zelf gaan nadenken, invoelen en dergelijke vragen vanuit andere perspectieven gaan bekijken.
Wij krijgen dan geen antwoorden terug van onze gidsen, maar verdiepingsvragen en tijdens het  onderzoeken van deze vragen in onszelf voelen we een steeds groter begrip ontstaan in ons bewustzijn.

Dit is ook typisch voor de wijze waarop onze gidsen met ons werken … zij willen niet een soort orakel zijn waar we van afhankelijk worden, maar juist dat we zelf bewuste wezens worden.

In deze nieuwsbrief nemen we je een stukje mee …

Soms wordt als kort antwoord gegeven op bovenstaande vraag dat ‘het hen niet is toegestaan rechtstreeks te interveniëren’, maar het gaat veel verder dan dat.
Tenslotte, in de geschiedenis van de mens hebben verschillende buitenaardse beschavingen ook ingegrepen in onze evolutie, dus waarom nu niet ?
Van wie zou de Galactische Federatie toestemming moeten krijgen ?

Dus, waarom hebben zij het toegestaan dat 2000 jaar geleden het Licht werd gedoo(f)d tijdens één van de donkerste tijden van het menselijk bestaan.
Waarom hebben zij niet ingegrepen tijdens de honderden oorlogen die sindsdien zijn gecreëerd op deze planeet die bij elkaar honderden miljoenen levens heeft gekost ?
En wat te denken van hongersnoden en natuurrampen, en …
Waar eindigt het ingrijpen als er eenmaal mee is begonnen ?
Zouden zij dan ook ingrijpen bij al die andere beschavingen met uitdagingen ?

Zou het ons helpen echt te veranderen als zij nu zouden interveniëren ?
Zouden we in bewustzijn groeien als zij zouden ingrijpen ?
Zouden we ooit leren verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, de puinhoop die we creëren door ons eigen handelen of juist verzaken te handelen ?
Zouden we echt moeten willen dat een buitenaardse federatie de gaat bepalen wat een andere beschaving wel/niet mag doen in haar eigen leefomgeving en hierop ook handhaven/ingrijpen ?
Zouden we afhankelijk willen worden van een kracht/macht buiten ons om onze problemen op te lossen.
Zouden zij de verantwoordelijkheid willen dragen dat een beschaving in vrede kan leven, terwijl die beschaving er zelf nog te weinig aan doet om het te veranderen ?

<< klik op foto voor video >>

Wat betekent het karmisch als de Buitenaardsen ons nu komen redden?
Wie zich namelijk mengt in een strijd wordt een onderdeel van het probleem en dus verantwoordelijk voor de oplossing.


De cyclussen van buitenaardse interventies van vele tienduizenden jaren geleden komen nu pas tot voltooiing … zouden zij een nieuwe karmische cyclus willen induceren die misschien weer duizenden jaren duurt voordat we weer op dit punt komen ?

En hoe zouden zij moeten interveniëren?


In het geval dat de Buitenaardsen tussen beide zou komen als een neutrale peacekeeping force, hoe zorgen zij dat iedereen zich aan de afspraken houdt ?

Hoe zouden ze moeten handhaven in het geval één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt ?

Is dit wel te behappen voor de mensheid op dit moment?

Of zouden ze dit stiekem moeten doen?

En hoe gaan ze later dan uitleggen dat ze een geheime agenda hebben gehad?

De tijd is echt voorbij waarin we onze authenticiteit opofferen, onze autoriteit en autonomie uit handen geven, het is van cruciaal belang dat we van binnenuit transformeren, en terugkeren naar ons eigen authentieke zelf … die is gemaakt uit onvoorwaardelijke liefde.

Het gaat er niet om dat zij onze problemen komen oplossen.
Eerder komen zij ons laten zien hoe we deze problemen zelf kunnen oplossen, maar het meest gaat het erom dat we het bewustzijn krijgen zodat we deze problemen niet creëren.

Ingrijpen door onze vrienden op dit moment zou geen vooruitgang brengen in het begrijpen van onze rol in het creëren van deze realiteit en het zou ons alleen maar voorbereiden op een herhaling in de toekomst.

Soms horen we de vraag of de Buitenaardsen ‘bepaalde sleutelpersonen binnen het probleem’ misschien van gedachten kunnen laten veranderen. 
Natuurlijk zouden zij de gedachten van sommige mensen kunnen veranderen.

Maar waarom dan alleen de gedachten van de één en niet die van de ander?
En waarom zouden ze dan niet ook jouw gedachten mogen veranderen?
Zouden we dat willen?

Of alleen bij anderen die we als het probleem zien?

Wat zou dit voor een effect hebben op de evolutie van de mensheid, zouden we hier bewustere, authentieke en autonome wezens van worden?
Of is dan ‘het probleem’ opgelost, een quick fix, en gaan we weer over tot de orde van dag ?

En is dat dan misschien juist niet het probleem?

Doen we er zelf wel voldoende aan om te stoppen met verdelen, veroordelen, conflicten maken en lukt het onszelf om anderen onvoorwaardelijk te accepteren?

De paradox …

In deze enorme transformatie speelt iedereen een cruciale rol.
Op menselijk niveau gebeuren er vreselijke dingen, deels in het zicht, maar grotendeels ongezien, ongekend.

In het grotere geheel der dingen kunnen dergelijke escalaties leiden tot diepe inzichten en voorgoed een einde maken aan een tijdperk van ego/individueel georiënteerd bewustzijn en de deur openen naar collectief bewustzijn waarin we de onderlinge verbondenheid der dingen kunnen ervaren, leidend tot het besef dat schade aan anderen ook schade aan het geheel toebrengt en dus iedereen schaadt, inclusief onszelf.

Hieruit gaat ook het besef van binnenuit ontstaan dat we allen één zijn, verbonden zijn en alles dat we doen voor het collectief iedereen ten goede komt, inclusief onszelf.

Dit is de kern van de verschuiving van de 3e naar de 4e dichtheid voor een beschaving.

Alle andere verschijnselen zijn side-effects van deze shift in bewustzijn en dit is in wezen een pool shift. 

Besef, polariteiten bestaan overigens nog steeds in de 4e dichtheid als een metafysisch verschijnsel in de structuur van een fysieke realiteit.

Maar verdeeldheid en polarisatie kunnen daar niet bestaan, en zie hier het instrument dat we al duizenden jaren bespelen om ons proces van  transformatie te vertragen.

Hierin ligt ook een belangrijk antwoord op de vraag waarmee we begonnen … de oplossing voor het probleem – als je het zo wilt noemen – is niet het ingrijpen in de door ons gemanifesteerde buitenwereld of door de gedachten van een paar individuen te manipuleren … de oplossing is collectief een shift in bewustzijn te maken.

En daarin hebben we allemaal een rol te vervullen.

Met alle andere interventies worden de buitenaardse federaties een deel van het probleem, niet een deel van de oplossing.

En dat weten ze heel goed, wij zijn niet de eerste beschaving die dit proces doormaakt.

Ik heb niet gehoord van andere beschavingen die een soortgelijke verschuiving van de derde naar de vierde dichtheid hebben gemaakt zonder een vergelijkbaar dramatisch ontwakingsproces.

Niet alle beschavingen halen het door deze fase van dit proces, maar gezien de enorme hoeveelheid steun van sterrenfamilies, voor wie deze transformatie van even groot belang is, gaan wij het zeker halen.

Dit is ook wat zij keer op keer aangeven.

De mate van ondersteuning op het planetaire energetische vlak is enorm en de buitenaardse federaties doen alles in het gemeenschappelijke en collectief belang om ons door deze fase heen te laten komen.

<< klik op foto voor artikel >>

Wie ooit persoonlijk ‘een donkere nacht van de Ziel’ heeft meegemaakt, weet dat als je die fase goed doorkomt, je volledig bent veranderd en bent teruggekeerd naar je blauwdruk.

En om dit proces in te gaan, hebben we vaak een trigger event nodig.

In de vorige nieuwsbrief heb ik iets gedeeld over mezelf.
Een tijd lang heb ik de personen die mij getriggerd hebben de schuld gegeven van mijn crisis, maar eigenlijk heeft ‘hun geschenk’ mij in een volgende fase van ontwaken gestuwd.

Mijn ‘donkere nacht’ was niet als gevolg van hun toedoen, want het was alleen mogelijk doordat de duisternis die al in mij aanwezig was, broedend onder de oppervlakte, op zoek naar een weg naar buiten.

Ondanks de pijn om alles in één keer los te laten, was niemand echt in staat om me te helpen, ik moest dit zelf doen.

Zonder deze triggers zou ik niet zijn geworden wie ik nu ben.
Ik ben nu dankbaar dat zij toen hun rol hebben gespeeld.
Het leven is een paradox.

De mensheid staat nu aan de vooravond van een ‘collectieve donkere nacht van de Ziel’ maar dan ‘een donkere nacht van de Collectieve Ziel, de Overziel’ … en we hebben individuen nodig om de gebeurtenissen in gang te zetten.

Nu, terwijl iedere Ziel hierin zijn rol speelt, kent niemand het volledige script van dit reusachtige proces en toch is er een soort begeleiding.

In deze tijd leren we nog meer paradoxale dingen …

Als voorbeeld … wij hebben Liefde en Licht naar iemand(en) gestuurd met de hoop die persoon te veranderen zodat hij/zij zich anders gaat gedragen, op een manier die wij prefereren.

Voor onze ET-vrienden is dit geen onvoorwaardelijke Liefde, want onvoorwaardelijke Liefde accepteert iedereen en alles zoals het is, zonder de behoefte om het in iets anders te veranderen.

Onvoorwaardelijk is 100% zonder voorwaarden.

We kunnen zelf ook Liefde en Licht sturen naar specifieke mensen en tegelijkertijd zullen we moeten beseffen dat wat we niemand kunnen dwingen onze liefde te accepteren.

Het is aan de ander om het te willen ontvangen, het in zich op te nemen en zich zijn/haar verbinding met de bron te herinneren.

Het willen veranderen van een ander individu is in de basis het inperken van de autonomie van de ander, tegen de vrije wil van een Ziel om zich uit te drukken middels de rol die het speelt, zelfs als we onze Liefde en positieve intenties daarvoor gebruiken.

Zelfs met onze meest oprechte intenties weten we niet wat het grotere plan is en hoe gepast is het om liefdevol je wil op te leggen aan een ander.

Gelukkig kunnen we anderen niet veranderen, zelfs niet met behulp van Liefde en Licht.

We kunnen alleen onszelf veranderen en ons Licht laten schijnen, voorbeelden zijn voor anderen, bronnen van inspiratie zijn voor anderen, in alle vrijheid om het voorbeeld te volgen.

Veel van wat hier staat is tot op zekere hoogte te begrijpen, maar er komt voor bijna iedereen een punt waarop het erg moeilijk wordt.

Dat is het punt waar onze groei ligt … het punt waarop samenhang verdwijnt en verdeeldheid verschijnt.

En we hebben allemaal zo’n punt …

Het Universum is 100% onvoorwaardelijk, anders zou alles wat wij kunnen zien gebeuren niet mogelijk zijn.

Het woord ‘Universum’ komt van het Latijnse ‘unum vertere’ en betekent ‘in één richting gaan’ of iets ruimer genomen ‘zij die gezamenlijk onderweg zijn’.

Als dan alles mogelijk is, onvoorwaardelijk, laten we dan samen in een  nieuwe richting op weg gaan, een wereld zonder verdeling, veroordeling en naar een wereld in verbondenheid.

Een mooi topic voor een volgende keer … 

Lieve mensen

Deze tijden brengen veel verwarrende gevoelens en conflicterende gedachten naar boven, maar ook mooie inzichten.
We hebben hier zeker (nog) niet alle reeds bekende perspectieven op het onderwerp van buitenaardse interventie besproken.
Het beoogt niet volledig te zijn.

Het perspectief in deze nieuwsbrief kan een trigger zijn om dieper in onszelf te kijken en de grens in ons bewustzijn te vinden waar innerlijk weten en uiterlijke manifestatie niet meer te rijmen zijn.
Het punt van de paradox … 

Het idee is om je te inspireren te onderzoeken hoe deze thema’s zich in jouw leven en wereld openbaren.

En hopelijk werpt het een licht op een proces waarbij je anderen kunt helpen die het niet meer kan aanzien en kun jij een neutraal luisterend oor bieden en nieuwe perspectieven bieden.

We ondergaan als beschaving diepgaande collectieve transformatie-processen en we hopen dat zoveel mogelijk lichtwerkers voorbereid zijn op de taak die voor ons ligt in het helingsproces van veel mensen.

Hoe dan ook, we hopen dat deze nieuwsbrief je mag inspireren in de ontwikkeling van je eigen unieke perspectief en LichtKracht.

We wensen iedereen veel liefde en wijsheid 

en laten we bruggen bouwen

van de ene kant naar de andere kant

laten we de oevers met elkaar verbinden

en samen kijken, op het midden van de brug

naar het water en de stroming van het leven


Hou van elkaar en hou elkaar goed vast de komende maanden!
Knuffel elkaar en wees er voor elkaar.
Voor nu, heel veel liefs !!

En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip

Direct Contact : Contact Jacqueline