Alles in ons leven is een weerspiegeling van keuzes die we hebben gemaakt. / Door Beyond Medicine

Alles in ons leven is een weerspiegeling van
keuzes die we hebben gemaakt.

Als we een ander resultaat willen, moeten we andere
keuzes maken.

Door Beyond Medicine

Hoe doen we dit ?
Hoe kiezen we onze tijdlijn uit de triljoenen mogelijkheden die er zijn ?

We horen wel eens ‘nou, dit is niet de realiteit die ík gekozen heb, hoor’ of juist andersom ‘ik ben al in een 5D realiteit en heb geen last meer van deze 3D zaken’.
In beide gevallen heeft de ‘spreker’ er ogenschijnlijk voor gekozen niet in deze realiteit te willen zijn, maar heeft er toch een interactie mee.

Hoe werkt het dan ?
Onze gidsen zijn al jaren bezig ons hier bewust van te maken en net als het concept tijd is de realiteit die we ervaren een hardnekkige illusie die je alleen echt ‘begrijpt’ als je eruit bent tijdens een diepe meditatie maar zodra je een interactie aangaat zit je terug in de illusie.
En zolang we in deze incarnatie zijn, ervaren we de illusie van een fysieke realiteit.

In het bijzonder brengen ze ons steeds terug naar het besef (en het ervaren ervan) dat we niet in deze realiteit zijn met een lichaam met daarin ons bewustzijn, maar dat we bewustzijn zijn dat zich zelf filtert en focust in een specifieke realiteit.

Hetgeen feitelijk dus betekent dat de realiteit zich in ons bewustzijn bevindt.
We focussen ons bewustzijn op datgene wat op dat moment voor ons bewustzijn en proces relevant is en filteren al het andere weg.

Dat filteren en focussen doen we door de verschillende lagen van ons bewustzijn heen, zoals bijvoorbeeld onze blauwdruk voor deze incarnatie (‘Template Level of Reality’), het collectieve onderbewustzijn (‘Collective Unconscious’), het individuele onderbewustzijn (‘Individual Unconscious’) en onze structuur van overtuigingen (‘Beliefs’).
Meer hierover in ‘Diving Deeper into the Nine Levels of Consciousness‘.

Het mechaniek van filteren en focussen gaat geheel automatisch maar wat we filteren en waarop we focussen is een keus.
Ook al ligt de keuze vaak verborgen in onze blauwdruk, of in het collectieve c.q. individuele onderbewustzijn of zelfs ergens in ons systeem van overtuigingen, het zijn nog steeds keuzes waarmee bepalen welke van de triljoenen tijdlijnen we gaan beleven.

Onze collectieve realiteit is op die manier een reflectie van ontelbare individuele keuzes samenkomend in één groot speelveld.
En waar we in het verleden relatief onbewust en automatisch deze keuzes maakten, duizenden keuzes in elk moment, vraagt het leven nu van ons om heel bewust keuzes te gaan maken.
Juist in deze tijd van paradox waarin tegengestelde realiteiten tegelijkertijd naast elkaar lijken te bestaan.

In één van die realiteiten verdwijnt er ogenschijnlijk steeds meer vrijheid van kiezen, maar dat is illusie.
In ons ‘vrije-wil Universum’ is er altijd een keuze.

Het is een illusie dat we individueel geen keuzes meer hebben en het is een illusie dat degenen die deze illusie voorhouden geen andere keuze heeft dan de keuzevrijheid van anderen in te perken.
Er zijn altijd andere keuzes!

We kunnen echter niet meer dezelfde keuzes maken en zullen met elkaar en ieder voor onszelf echt hele andere keuzes moeten gaan maken.
Dat is onwennig, geeft onzekerheid en wellicht angst, zeker omdat er consequenties zitten aan elke keuze.

Andere keuzes zijn het resultaat van een verandering in ons systeem van overtuigingen en zowel in het individuele alsook in het collectieve onderbewustzijn verschuift op dit moment van alles.

Andere keuzes maken vraagt in die zin om het nemen van verantwoordelijkheid en draagt altijd een ‘risico’ met zich mee van een onverwacht, onbedoeld of ongewenst effect.
En dit is misschien de reden dat we een beetje op elkaar wachten, maar ook ‘niet kiezen’ is een keuze en heeft ook een effect en ‘niet kiezen’ betekent zeker niet dat er niets verandert.

Met kiezen geven we feitelijk expressie aan wie we (willen kunnen) zijn, wat onze waarheid is en hoe we dat in ons leven willen vormgeven.
We selecteren de tijdlijn, de realiteit en hoe meer al die lagen van ons bewustzijn met elkaar in uitlijning zijn hoe meer de realiteit aansluit bij ons innerlijke kern.

Grappig genoeg noemen we dit ‘kiezen met je hart’ … het moment waarop je bewustzijn in uitlijning komt stroomt alle liefde die in je zit en ‘weet’ je in je hart dat het klopt.
Zelfs als dit in de realiteit nog niet zichtbaar is … ‘zalig zijn zij die niet zien en toch geloven, want voor hen …’ of zoals Bashar zo mooi zegt ‘omstandigheden doen er niet toe, je staat van zijn doet er toe … geloven is zien … je kunt niet zien waar je niet eerst de vibratie van bent’.

En hoewel er op dit moment gigantisch veel kosmische ondersteuning aanwezig is, gaan onze sterrenfamilies niet onze keuzes maken of vertellen welke keuzes we zouden moeten maken.
Het is een Vrije-Wil Universum, we mogen zelf kiezen.

Komende week gaan we in Human-ET One een artikel plaatsen over ‘the Book(s) of Enoch’.

The Books of Enoch zijn zeer oude geschriften die een cruciale fase beschrijven uit de ontstaansgechiedenis van de mensheid waarin keuzes zijn gemaakt die voor altijd onderdeel zijn gebleven en zullen blijven van de menselijke bestaan alsmede in het bestaan van degenen zelf die een genetische en karmische connectie zijn aangegaan met hun keuzes.
Deze keuzes van onze verre voorouders hebben tot op de dag van vandaag nog invloed want ze hebben de basis gelegd voor wie wij nu zijn … in essentie prachtige wezens, uniek in het Universum.

Het is een buitengewoon boek (het zijn eigenlijk meerdere boeken) dat weliswaar geen onderdeel meer is van de huidige versie van het oudste boek ter wereld, maar dat is het terecht ooit wel geweest.
Maar daarover volgende week meer.

We staan aan de vooravond, met zijn allen, de mensheid, van een tijd met wederom belangrijke keuzes.

We zullen de komende tijd (jaren) grote keuzes gaan maken over onze ‘Aardse’ maatschappelijke structuren, economische structuren, politieke-/overheid structuren, monetaire structuren en nog veel meer …

Maar ook thema’s als nieuwe energievoorziening, communicatie, informatie, gebruik van grondstoffen, herstellen van ecologisch/biologisch evenwicht van de planeet.
En ook interplanetaire relaties en structuren.
Het is echt veel !

En we zullen met elkaar heel veel keuzes gaan maken in het bouwen van deze nieuwe wereld. We kunnen alleen vooruit.

We wensen ieder veel wijsheid bij het maken van keuzes in de tijd die voor ons ligt en hopen dat ieder net als wij het bestaan van een wereld kunnen voelen waarin we met elkaar keuzes hebben gemaakt waar de generaties na ons met dankbaarheid en respect op terugkijken.

Voor nu, heel veel liefs !!
En tot gauw, in levende lijve, op één van de online events en op de online community Human-ET One!

Jacqueline en Philip

Direct Contact : Contact Jacqueline

Direct Contact : Contact Philip

https://www.ethealing.nl/nl/