Vijf Verslavingen Die Onopgemerkt Doorgaan / Door: Exploring your mind

Vijf Verslavingen Die Onopgemerkt Doorgaan

Door: Exploring your mind – 6 Mei 2022

Sommige verslavingen blijven onopgemerkt omdat het om noodzakelijke of positieve elementen in het leven gaat. Toch kunnen ze aanzienlijke schade aanrichten.

Er is een goede kans dat je jezelf niet zou identificeren als een verslaafde. Immers, je bent geneigd te denken dat verslaving verwijst naar de afhankelijke consumptie van bepaalde stoffen. Daarom maak je jezelf los van deze definitie. Een patroon van afhankelijkheid kan echter worden gereproduceerd met veel verschillende elementen, en er zijn verschillende verslavingen die vaak onopgemerkt blijven.

Normaal gesproken gebeurt dit omdat het gaat om genormaliseerd gedrag op sociaal niveau. Het betekent niet dat deze verslavingen je geen kwaad doen (dat doen ze wel), maar dat je ze niet herkent omdat ze je niet bijzonder onderscheiden van de massa. In feite handelt een groot deel van je omgeving op dezelfde manier, dus is het moeilijk voor je om te beseffen dat er iets mis is.

Misschien ben je je er niet van bewust, maar het is mogelijk dat sommige van deze verslavingen je op dit moment beperken. Vandaag gaan we ons op hen richten en je helpen te veranderen.

Wat zijn verslavingen?

Verslaving treedt op wanneer er sprake is van afhankelijkheid (psychologisch, fysiologisch, of beide) ten aanzien van een bepaald element. In deze situatie zoeken de hersenen op pathologische wijze naar een beloning of verlichting van leed door hun toevlucht te nemen tot een bepaalde stof, persoon, voorwerp of situatie.

Er ontstaat een reeks verschijnselen die samen het verslavingsbeeld vormen:

Begeerte en onvermogen om onthouding vol te houden. Er wordt een sterke behoefte ervaren om de stof te gebruiken of het gedrag uit te voeren. Als deze drang niet wordt bevredigd, lijdt het individu hevig, lichamelijk of geestelijk. Daarom is het onmogelijk voor hen om onthouding te handhaven

Afhankelijkheid. Het persoonlijk welzijn is afhankelijk van het verslavende element. Het is de belangrijkste bron van bevrediging en de belangrijkste ontsnappingsroute voor elk ongemak.

Tolerantie. Op de een of andere manier is het lichaam gewend geraakt aan de stof. Om deze reden heeft het individu een grotere aanwezigheid van het element nodig om de gewenste effecten te verkrijgen.

Gebrek aan controle. Het is echt moeilijk voor hen om hun gedrag te controleren en weg te gaan van datgene waar ze afhankelijk van zijn.

Verslechtering en ongemak. Verslaving tast hun persoonlijk welzijn aan en heeft een negatieve invloed op verschillende gebieden van hun leven. Ze hebben echter de neiging om te weigeren deze schade te erkennen en ze minimaliseren het probleem zodat hun afhankelijkheid blijft bestaan.

Overmatige consumptie van suiker kan leiden tot ziekten zoals diabetes of obesitas, onder anderen.

Verslavingen die onopgemerkt blijven

Zoals je ziet, hoeft verslaving niet per se gerelateerd te zijn aan een stof. Het is de manier waarop je je verhoudt tot voorwerpen, mensen of situaties. Om deze reden kun je afhankelijk worden van alledaagse elementen, het soort dingen waarvan je niet zou denken dat ze ooit een probleem zouden kunnen vormen.

Hier zijn enkele van de verslavingen die je zou kunnen ervaren zonder dat je het zelfs hebt gemerkt.

1. Meel en suiker

Als mens ben je geboren met een aangeboren voorkeur voor zoete smaken. Dit is gemakkelijk na te gaan wanneer je een stuk fruit aanbiedt aan een baby. Maar naarmate je ouder werd, werd je blootgesteld aan een veelheid van ultra-verwerkte producten vol toegevoegde suikers, en die natuurlijke zoetheid bevredigde je niet meer.

Wit meel en verborgen suikers in de overgrote meerderheid van de producten die je consumeert, hebben een groot verslavend potentieel. Dit betekent dat je het gevoel hebt dat je ze nodig hebt als je een tijdje zonder gaat en dat je elke keer grotere hoeveelheden nodig hebt om je trek te stillen.

Dat komt omdat deze ‘voedingsmiddelen’ het genotscircuit van je hersenen aanzienlijk activeren. Daarom beloont de consumptie ervan je met een aangename ontlading van dopamine die je een goed gevoel geeft, waardoor elk emotioneel ongemak dat je misschien voelt, wordt verdreven. Bijgevolg is een groot aantal mensen verslaafd aan suiker zonder zich daarvan bewust te zijn.

2. Internet en sociale media

Dit is een van de meest wijdverspreide verslavingen van vandaag. Velen van ons vinden het inderdaad moeilijk om het huis te verlaten zonder onze mobiele telefoons of om meer dan een paar uur te gaan zonder onze sociale media te controleren.

De jongere generatie loopt het meeste risico om te lijden aan aandoeningen zoals het FOMO-syndroom of nomofobie, maar dit kan op elke leeftijd voorkomen. Ook andere aspecten van het leven, zoals werkprestaties of sociale relaties, kunnen worden beïnvloed door een verslaving aan internet en technologie. Het is echter moeilijk om gewoonten te veranderen.

Als je merkt dat je je telefoon meeneemt naar het toilet, je angstig voelt omdat de batterij leeg is of als je een paar uur offline bent en je jezelf er niet van kunt weerhouden je netwerken te checken, zelfs als je bij vrienden of familie bent, heb je misschien een zekere mate van verslaving ontwikkeld.

3. Romantische relaties

Verslaving aan de liefde is een van de meest voorkomende maar over het hoofd geziene verslavingen. Het is gerelateerd aan emotionele afhankelijkheid. Het duidt op de dringende behoefte aan een partner en het grote ongemak dat wordt veroorzaakt door hem te verliezen of er zelfs maar aan te denken.

Als je aan dit soort verslaving lijdt, kan het zijn dat je een bijzonder schadelijke relatie onderhoudt. Of, je zou kunnen koppelen met totaal ongeschikte partners als gevolg van uw verslaving aan verliefdheid en een deel van een paar te zijn.

4. Pornografie

Pornografie is vandaag de dag toegankelijker dan ooit tevoren. De consumptie ervan is dan ook genormaliseerd. In sommige gevallen leidt het echter tot verslaving en uiteindelijk tot ongemak, waardoor het leven van een individu wordt beïnvloed en zijn relaties worden beschadigd.

Door de overmatige vrijlating van dopamine die door het bekijken van pornografie wordt geproduceerd, is de eigenlijke seksuele handeling niet langer stimulerend. Daarom wordt het noodzakelijk om in grotere mate pornografische inhoud te consumeren. Bovendien wordt pornografie gebruikt om emotioneel ongemak te vermijden en een kortetermijnbeloning te verkrijgen die uiteindelijk tot afhankelijkheid leidt.

Pornoverslaving kan leiden tot fysieke en psychologische problemen.

5. Sport

Hoewel verslavingen meestal in verband worden gebracht met ongezonde stoffen of gewoonten, kunnen zelfs die welke heilzaam zijn wanneer ze in redelijke hoeveelheden worden geconsumeerd, uiteindelijk schadelijk worden.

Wanneer de behoefte om te sporten een obsessie of een emotionele uitlaatklep wordt, wanneer het een buitensporig deel van je tijd in beslag neemt of je sociale relaties en andere vitale gebieden belemmert, heb je te maken met een probleem.

Dit is een gedragsverslaving waarbij je voorrang geeft aan sport boven al het andere, waardoor je de controle verliest en de behoefte voelt om steeds veeleisender doelen te bereiken om je rustig te voelen. Toch is dit een van die verslavingen die de neiging hebben onopgemerkt te blijven tot ze op een vrij hoog niveau zijn. Dat komt omdat lichaamsbeweging vaak wordt geassocieerd met discipline en een gezonde levensstijl.

Verslavingen die onopgemerkt blijven kunnen divers zijn

Zoals je ziet, kan een verslavingspatroon ontstaan rond meerdere objecten. Als het gaat om drugs of gedrag dat op zichzelf schadelijk is, is het gemakkelijker om te identificeren wat er gebeurt, maar als er noodzakelijke (zoals voedsel), gezonde (zoals sport), of alledaagse elementen zoals een relatie bij betrokken zijn, wordt deze herkenning ingewikkeld.

De sleutel is om het effect te analyseren dat de relatie met de persoon, de situatie of het product teweegbrengt. Verslavingen zijn altijd beperkend, veroorzaken ongemak voor het individu en zijn omgeving, en interfereren met verplichtingen of eigenbelang. Daarom, wanneer het leven begint te draaien om het element waarvoor de afhankelijkheid zich heeft ontwikkeld, dat is wanneer hulp moet worden gezocht.

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org