“Stepping Stone in Time”: Het vinden van Balans, het maken van nieuwe keuzes Geplaatst 11 januari 2016

“Stepping Stone in Time”:
 Het vinden van Balans, het maken van nieuwe keuzes
Geplaatst 11 januari 2016
Het Goddelijk vrouwelijke.
De afgelopen tijd heeft de moeder van Al Dat Is, het hoogst Goddelijk vrouwelijke haar hart laten overlopen met liefde voor jou. Als moeder keek ze je aan en zag je verdriet, ze bood je ruimte en overspoelde je met haar liefde zodat je je pijn mocht zien, erkennen en je tranen mocht laten stromen. Ze nam je in haar armen en drukte je tegen haar hart gevuld met oneindige en onvoorwaardelijke liefde voor jou.
Overweldigend was het voor velen van jullie de confrontatie met je gevoelens die je zo weggestopt had, niet wilde zien maar je hart zo verzwaarde. Verdriet, onmacht en volledige kwetsbaarheid kwamen omhoog. Moeder God, vrouw van al het leven keek je diep in je ogen aan om je te helpen herinneren aan die wie je in wezen bent en deed een beroep op jou je weer met haar te verbinden. Haar liefde, haar vertrouwen en haar leiding in je hart weer toe te staan en de Godin in jou de leiding te laten nemen in je leven.

De Godin in jou ongeacht of je man of vrouw bent in dit leven is het zuiver ontvankelijke, onvoorwaardelijk liefhebbende en nieuw leven scheppende deel in jou. De Godin die de leiding heeft en de God in jou zonder enige terughouding doorgeeft wat ze weet en wat vanuit vreugde en vrijheid geschapen mag worden. Het Goddelijk mannelijke heeft lang gewacht opdat ze de leiding weer zou nemen en hem zijn eervolle taak weer terug zou geven om al haar wensen en verlangens te vervullen.

Het verdriet en alle emoties die de afgelopen weken zijn langsgekomen, komen voort uit het niet vertrouwen of geen gehoor geven aan de verlangens van je hart. In jouw hart begint je verbinding met God, via je hart leer je God in jou ontdekken. De schepper van Al Dat Is zal jou volledig ondersteunen in alles wat je nodig hebt en wenst te ontvangen in overeenstemming met je hoogste belang vanuit het verlangen van je hart.
Dit vergt vertrouwen, genade en de bereidheid om te kiezen welke weg je wilt gaan. Er wordt je nu gevraagd om opnieuw je realiteit te kiezen en stap voor stap het pad van de waarheid te bewandelen.
Goddelijke Waarheid.
Je hoeft je niet langer te verbinden met het lijden, de pijn die je voelt is niet wie jij bent, dit is slechts de dwaling van je gedachten een vastklampen van je Ego. De waarheid is dat JIJ God bent, dat jij die onvoorwaardelijke liefde bent, dat jij de schepper van je realiteit bent wanneer je durft te spreken en handelen naar de waarheid van je hart. De Goddelijke waarheid is heel eenvoudig:
Goddelijke Waarheid:
God is liefde, genade en vergeving. Jij bent heel, compleet en volmaakt. Jij bent Gods onschuldige kind, Hier en Nu.
Illusie/ Dualiteit:Ego, angst, opoffering, sabotage, misbruik, manipulatie, slachtoffer, afhankelijkheid, verhalen.
Wanneer wij spreken over de waarheid van die wie jij bent bedoelen wij de overeenstemming gezien vanuit de Goddelijke waarheid.
Het omarmen van onze aarde moeder, het aardse leven en je Goddelijk Zijn.
Lieverds omarm je leven, omarm je zijn en verbind je met Pacha Mama jullie Aarde Moeder. Jullie planeet is zo prachtig, jullie zijn het punt in het universum waar zich de evolutie afspeelt en moeder Aarde is er helemaal open om jullie te ontvangen. Ze nodigt je uit om bij haar thuis te komen, te aarden en je ware plek in te nemen. Je bent onlosmakelijk deel van haar, één met haar dus sta jezelf toe je op aarde te laten dragen.
Het spel van vrije keuze is een recht dat jullie niet ontnomen kan worden. Dit is het leuke van het spelen mens te zijn. Durf je Goddelijkheid te aanvaarden en te omarmen zodat je ook je menszijn kunt aanvaarden en omarmen. Je Goddelijke vermogens gecombineerd met de mogelijkheden van een fysiek lichaam, het scheppen in de stof, het doorleven van het leven biedt een oneindig potentieel dat zijn weerga niet kent.
Jullie hebben het ascentieproces in handen en jullie maken de keuzen, de hemel op Aarde is hier, willen jullie haar betreden?
Hervinden van balans, het maken van nieuwe keuzen.
Het jaar is voor jullie ontzettend bewogen van start gegaan, 3D was nog maar net losgelaten en de ascentiegolven spoelden over jullie heen en brachten beroering in de hele wereld.
De confrontatie met je emoties van de afgelopen tijd laten je zien met welk lijden jij je nog identificeert. Gebruik de handvatten die we je gegeven hebben over het stoppen van de tijd en over je verbinden met het verlangen van je hart. Elk moment schept zichzelf, op deze manier kun je het dwaalspoor uit de tijdlijn halen en je nieuwe koers bepalen.
De komende 2 weken kunnen jullie even op adem komen, bijtanken en je balans hervinden.
Benut deze gelegenheid voor het maken van nieuwe keuzen, wees bereid om de leiding in je leven te nemen en neem de verantwoordelijkheid om vorm te geven aan je leven zoals jij dat vanuit je hart wil. Jij bent de enige die weet wat werkelijk in je hart leeft wat je diepste verlangen is. Je hebt het altijd al op jouw manier willen doen, dus doe dat. Niets kan je hiervan weerhouden jij hebt de keuze.
Geniet van jezelf, het leven en van elkaar in deze wonderlijke dagen. Laat je dragen door moeder Aarde en wees bereid om Gods liefde volledig voor en door jou heen te laten werken. 
Boodschap doorgegeven via PatChen, kanaal voor de Eenheidsdienaars en de Ascention Codes.
Bron: PatChen Havenaar, Centrum Multi Dimensional Teachings.
Dit artikel mag in zijn geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van bronvermelding.
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)