Spiritual Wisdom: Bewustzijnsniveaus. / Geplaatst: 28 december 2015 Drunvalo Melchizek.

Spiritual Wisdom:
Bewustzijnsniveaus.
Geplaatst: 28 december 2015
Drunvalo Melchizek.
Alles is met elkaar verbonden! Er is slechts één Werkelijkheid en één God, maar er zijn vele manieren waarop die ene Werkelijkheid geïnterpreteerd kan worden. In feite is er een aantal manieren om die Werkelijkheid te interpreteren. Deze bepaalde werkelijkheden worden niveaus van bewustzijn genoemd. Er zijn vijf verschillende stappen of levensniveaus die elk menselijk wezen doorloopt. Wanneer wij het vijfde niveau bereiken, ondergaan we een transformatie die het leven zoals wij dat tot nu toe kennen transcendeert. Dat is de normale gang van zaken. Elk van die bewustzijnsniveau heeft aspecten die verschillen van die van de andere niveaus. Ten eerste hebben ze verschillen in de chromosomenniveaus.
Eens leefden we op Aarde met een zeer hoog niveau in ons eerste bewustzijn, dat verder reikte dan alles wat we ons nú kunnen voorstellen. Wij zijn teruggevallen naar een tweede bewustzijn. Daarom kunnen wij ons niet indenken waar we ons eens bevonden, omdat, wie wij toen waren, zo totaal anders was en niet past bij wie we nu zijn. Tenslotte kwamen we op deze specifieke plek terecht die wij de derde dimensie op de planeet Aarde noemen.

Op een gegeven moment bevonden we ons in een ongecontroleerde spiraal van bewustzijn. Die spiraal bewoog, door bewustzijnsdimensies heen, in neerwaartse richting, we hadden geen controle meer. Hier in de derde dimensie, vond er een aantal specifieke veranderingen plaats, zowel in psychologisch opzicht als in de manier waarop we in de Werkelijkheid functioneren. De allerbelangrijkste verandering betrof de wijze waarop we omgingen met prana, een Hindoe woord voor de Energie van Levenskracht. Deze Universele prana is ‘belangrijker’ voor ons om te overleven dan lucht, water, voedsel of welke andere substantie ook. De manier waarop we de prana energie in ons lichaam opnemen, bepaalt in belangrijke mate ook de manier waarop we de Werkelijkheid waarnemen. Vóór de val van Atlantis lieten we de Prana in ons energiekanaal gelijktijdig op en neer gaan en de twee pranastromen kwamen samen, in één van onze chakra’s. Vooral de manier waarop en het punt waar, de Prana samenviel, is altijd een belangrijk aspect geweest van deze oude wetenschap en wordt nog steeds bestudeerd.

Een van de belangrijkste punten in het menselijk lichaam is de ‘pijnappelklier’, die zich in het centrum van het hoofd bevindt en is van enorme betekenis voor het ‘bewustzijn’. Deze klier is van zijn oorspronkelijke grootte, vergelijkbaar met die van een pingpongbal, gedegenereerd tot zijn huidige formaat; ’n gedroogde erwt. De reden hiervan is dat we lang geleden vergaten hoe we er gebruik van moesten maken – en als je ergens geen gebruik van maakt, raak je het kwijt. De Pranische energie stroomt door het centrum van de pijnappelklier. ( Deze klier ziet er volgens Jacop Liberman, auteur van Light, the Medicime of the Future) uit als een oog. Hij is rond en heeft in één gedeelte een opening en in die opening bevindt zich een lens om licht te bundelen. De pijnappelklier omvat nog steeds in zijn verschrompelde vorm: de heilige geometrie en inzichten in hoe de Werkelijkheid precies is. Dit is nog steeds in ieder van ons aanwezig.
Deze inzichten zijn nog niet toegankelijk voor ons allen, omdat we tijdens de Val onze herinneringen verloren zijn. Zonder onze herinneringen begonnen we op een andere manier te ademen. In plaats van de prana op te nemen via de pijnappelklier en deze opwaarts en neerwaarts te laten circuleren in ons centrale kanaal, begonnen we haar in te ademen door de neus en de mond. Dit had tot gevolg dat de prana niet bij de pijnappelklier kwam, waardoor we de dingen op een totaal andere wijze zagen, een andere interpretatie ( het goed en kwaad, of ook wel polarisatiebewustzijn genoemd) van de ene echte Werkelijkheid. De uitwerking van deze Val is ons ‘Bewustzijn’, die per ‘vergissing’ plaatsvond.
De daaropvolgende inspanningen om ons terug op het spoor te krijgen is dat er toch iets wezenlijks goeds, iets verbazingwekkend uit is voorgekomen. Er zijn nu al allerlei experimenten begonnen, zodat ons DNA hersteld kan worden. Zodat wij ons weer veel meer kunnen herinneren, gezonder en krachtiger worden zoals wij ook eens zijn geweest. De DNA strengen krijgt mettertijd iedereen vanzelf. Het zal ons leven echt veranderen, op een positieve manier. (Als je je bezig houdt met Bio Feedback: dat is je DNA uitbreiden, kun je dit letterlijk zien gebeuren.) Dit gebeuren zet de pijnappelklier op een andere manier in werking en wordt het weer mogelijk dat je lichtlichaam activeert en dan kan het proces van herstel van onze vroegere, hoge bewustzijnsniveau, terugkomen. Het is een groeiproces, dat vastgeroeste ideeën en gegevens van onze voorouders kan herstellen. Dan kunnen we onze oude denkgewoonte loslaten en weer zien met ons juiste bewustzijn. Dit is het allerbelangrijkste wat wij moeten gaan doen.
Ook onze ware natuur ligt besloten in onze oorspronkelijke acht cellen. Deze acht cellen staan dichter bij wie je werkelijk bent, bij je ware natuur, dan je fysieke lichaam. Dat klinkt misschien raar, want we zijn gewend ons te identificeren met ons menselijke lichaam. Deze cellen zijn (onsterfelijk) ten opzichte van je lichaam. Elke vijf tot zeven jaar krijg je een totaal nieuw lichaam. Elke cel in je lichaam sterft af, dit gaat nu veel sneller dan vroeger. Alle cellen worden vervangen door nieuwe cellen, behalve die oorspronkelijke acht cellen. Die blijven in leven vanaf het moment van je conceptie tot het ogenblik waarop je sterft en je lichaam verlaat. Alle andere doorlopen hun levenscycli en deze acht niet. Deze cellen zijn gecentreerd in het exacte geometrische middelpunt van je lichaam. Vlak boven het perineum. Bij de vrouw ligt het perineum tussen anus en de vagina. Bij de man tussen de anus en het scrotum. Er bevindt zich daar een klein stukje huid. Afschoon daar geen fysieke opening zit, is er wel een energetische opening. Dat is de plaats waar de centrale buis door je lichaam loopt. Deze komt aan de bovenkant, door het kruinchakra naar buiten. Beide uiteinde pulseren om dat er energie, vanuit twee polen stromen en die elkaar ontmoeten en samen naar beneden en boven stromen. Deze acht cellen vormen de sleutel voor onze groei.
Een lawine van kennis komt er nu op ons af. De meeste mensen zijn zich er nu van bewust dat er hier op aarde iets ongewoons gaande is. We leven in een tijd die sneller gaat dan ooit, en er gebeuren veel dingen die nooit eerder vertoond zijn. Er leven meer mensen op deze planeet dan ooit. De toevoer van informatie op deze planeet groeit nog sneller. Midden jaren 80 kwam de informatie zo snel, dat NASA deze niet snel genoeg in hun computers kon invoeren. In 1988 liepen ze al 8 jaar achter bij het eenvoudigweg invoeren van de binnenkomende gegevens. Enorme hoeveelheden informatie worden tegenwoordig rechtstreeks ingevoerd.
Diverse religies of culten, gaven hun leven om de rest van de wereld ervan te weerhouden kennis te nemen van hun geheime documenten of spirituele kennis. Zij zorgden ervoor dat die kennis geheim bleef. Vele verschillende spirituele groeperingen en religies in de wereld hadden geheime informatie. In het midden van de jaren 60 werd de sluier plotseling opgelicht. Eenstemmig openden bijna alle spirituele groeperingen in de geschiedenis hun archieven. Ja waarom? Waarom juist nu? Het is werkelijk belangrijk om het antwoord op deze vraag te begrijpen. Als je niet weet waarom dit nú aan het gebeuren is, dan ben je ook nog niet voorbereid op de komende veranderingen.
In feite is dit, vanuit Kosmische oogpunt gezien, de meest geweldige tijd tot dusver. Naarmate wij naar een hogere vibraties evalueren, is datgene wat in de lagere vibraties eens dienst deed als waarheid, voor ons niet langer van toepassing. Diegenen die vasthouden aan oude idealen, gegevens en ideeën, lopen achteruit door het leven, zij kunnen alleen maar zien wat achter hun ligt. Er is maar één manier en dat is persoonlijk verantwoording te nemen voor je eigen evolutie en dit is weten dat jezelf innerlijke kracht hebt.
Gegevens uit het boek: “”De geometrie van de schepping”” een herinnering aan ons ver verleden. Deel I van Drunvalo Melchizedek ISBN 90. 76458. 02.2 New Age
Bij kopiëren van deze informaties vermeld a.u.bl deze BRON www.spiritualwisdom.nl
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)