Regenboog Strijders Inzicht / The Dolphin Whisperer

Regenboog Strijders Inzicht  

The Dolphin Whisperer – 14 Februari 2021

De Hopi profetieën zijn ongelooflijk inzichtelijke verhalen, geschriften en voorspellingen, over een tijdperk op Aarde, waarin veranderingen zijn voorspeld, het merendeel van deze profetieën zijn uitgekomen, regenboog strijders zijn altijd aanwezig en als een collectief zullen zij energieën samenbrengen die door de Galaxies zullen vibreren.

Een belangrijk teken temidden van de profetieën is de komst van zielen, hier om verandering te creëren en harmonie op Aarde te brengen, de Regenboog Krijgers, geïncarneerde zielen, van groot inlevingsvermogen, verlichting en moed, begaafde zielen die liefde, krachten en wijsheden bezitten, jullie zullen een Regenboogspirit herkennen aan de zichtbaarheid van sommige van deze kenmerken.

Regenboog spirits zijn spiritueel begaafd, met buitengewone talenten, waaronder heling, profetie, lichttaal, lichtcodes, visionairs, zieners, helderziendheid en wijsheden, zij gebruiken hun talenten voor de aarde, regenbogen delen helende energieën die gekanaliseerd worden voor het helen van de Aarde en de gemeenschap.

Regenboogspirits hebben een onmiskenbare kracht en moed, zij komen op voor het leven, inclusief de Aarde, dieren, de minderbedeelden, zij confronteren corruptie frontaal, spreken zich uit en zijn pro-actief tegen politieke wandaden en milieukwesties, zij zijn pro-actief en bewandelen de weg voor het hogere goed.

Regenboog spirits zijn onbevooroordeeld, zij verschillen niet van religie, ras of status, zij respecteren en waarderen alle geloofsovertuigingen, want zij zijn geïncarneerd in ieder en iedereen, gedurende vele levens, zij zijn in staat deze wijsheden toe te passen met onvoorwaardelijke liefde en respect, je zult nooit een Regenboog spirit een ander geloof of ras zien discrimineren, op welke denigrerende manier dan ook, nooit.

Regenboog spirits zijn zeer empathisch, met het evenwicht van kracht, zij voelen alles en begrijpen de Taal van liefde en energie, zij zien door de sluier van illusies en zijn in staat door te dringen tot de waarheid, zij zullen vaak veel tijd alleen doorbrengen, echter voortdurend andere Regenbogen channelen, voor samenwerking en verbondenheid.

Regenboog spirits zijn niet van een bepaald ras, zij zijn een mix van culturen, kleur en gemeenschap, zij zullen/zijn aanwezig in alle lagen van de bevolking.

Regenboog spirits hebben een natuurlijke verwantschap met astrologische elementen en sterke telepathische vermogens, zij zijn ook medicinaal verbonden met metafysische hulpmiddelen, inclusief kristallen, veren en kruiden ect .

Regenboog spirits spreken de moedertaal van de geesten taal.

De missies van de Regenboogspirits zijn het verbinden van de gemeenschap/het helen van de Aarde en zij doen dit met krachtige magnetische energieën, zij begrijpen het belang van het verbinden door bewustzijn, zij zijn niet in verenigbaar ego noch voelen zij zich bedreigd door de gaven van anderen, zij vieren diversiteit en worden energiek door de multi dimensionale frequenties die dit met zich meebrengt.

Regenboogspirits kunnen niet getart worden door leeftijd of ervaring, zij stellen natuurlijke gaven samen en gebruiken die zonder angst, zij worden niet geïntimideerd of opgelegd door het gebrek aan begrip van anderen, zij projecteren liefde en compassie in ruil voor oordeel.

Regenboogspirits zijn inderdaad hier en blijven herboren worden, ze houden een prachtige aanwezigheid achter, vaak verkeerd begrepen in de vroege kindertijd en helpen bij een verjongingsproces, inclusief zuivering, nieuwe leringen gemengd met oude manieren en zijn in wezen een leger van hoog-trillende zielen, hier om te helpen.

Wij zijn gezegend om hier te zijn en getuige te zijn van de opkomst van de Regenbogen. Ben jij een regenboog of ken je iemand die dat is?

Herinner je Wie Je Werkelijk Bent, een lichtwezen van licht, van liefde en goddelijke krachten ~ Helder Schitterend.

The Dolphin Whisperer

Kunstenaar afbeelding: @indg0

Bron

Vertaling: Martien