Lao Tzu’s Vier Regels Voor Het Leven / door Azriel ReShel, 15 mei 2018

Lao Tzu’s Vier Regels Voor Het Leven
door Azriel ReShel, 15 mei 2018

(Azriel ReShel) Vele eeuwen geleden sprak Lao Tzu over de vier kardinale deugden, en leerde dat wanneer we ze praktiseren als een manier van leven, we de waarheid van het Universum zullen leren kennen. De oude Chinese meester zei dat het leven en het beoefenen van deze leringen je kan openen voor hogere wijsheid en groter geluk, terwijl ze je afstemmen op De Bron en je toegang bieden tot alle krachten die deze energiebron te bieden heeft.
Related Why Studying the “Wrong” Makes our Mind so “Right” — Self Mastery Philosophy (Video)
“Wanneer je erin slaagt je energie te verbinden met het goddelijk rijk door middel van een hoog gewaarzijn en de praktijk van niet onderscheidende deugd, zal de overdracht van de ultieme subtiele waarheden volgen.”
 – Lao Tzu

Lao Tzu betekent ‘Oude Meester’ en sommigen geloofden dat hij een door God gerealiseerd wezen was. De Vier Kardinale Deugden zijn te vinden in de Tao Te Ching, een verzameling uitspraken die de belangrijkste taoïstische leringen uiteenzet. Het heeft 81 korte poëtische verzen vol met universele wijsheid voor de politiek, de maatschappij en het persoonlijke leven, en is erop gericht om persoonlijke harmonie te ondersteunen door de juiste kijk op en begrip van het bestaan. De Tao (ook bekend als de Weg of de Dao) heeft zijn lezers eeuwenlang verbijsterd met zijn cryptische en opzettelijke tegenstrijdigheden, maar biedt een diepgaande beschouwing aan zoekers, die zichzelf leent voor gevarieerde interpretaties en innerlijke vragen.

Lao Tzu betekent ‘Oude Meester’ en sommigen geloofden dat hij een door God gerealiseerd wezen was.
“De Tao die kan worden verteld is niet de eeuwige Tao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. De Tao is zowel genoemd als naamloos. Als naamloos is het de oorsprong van alle dingen; zoals genoemd is het de moeder van 10.000 dingen. Altijd zonder verlangens, kan men het mysterie zien; altijd begerend, ziet men alleen de manifestaties. En het mysterie zelf is de deur naar alle begrip. “- Wayne W. Dyer,  verander je gedachten – Verander je leven: de Wijsheid van de Tao leven.
De Tao Te Ching is de basistekst van het taoïsme, maar heeft ook het confucianisme en het Chinese boeddhisme beïnvloed en behoort tot de meest vertaalde werken in de wereldliteratuur. Deze krachtige tekst van de Tao, de weg of manier van leven, weerspiegelt de kracht van het universum en zelfs het Universum zelf. Terwijl velen geprobeerd hebben om het mysterie ervan te begrijpen, verdiepte een man zich in deze tekst, leefde letterlijk zijn wijsheid en destilleerde vervolgens de essentie van deze oude mysterieleringen voor een modern publiek.
In 2006 werd wijlen Wayne Dyer geïnspireerd om zijn hele 65e jaar door te brengen met lezen, onderzoeken en mediteren over de berichten van Lao Tzu, zich terug te trekken om ze te beoefenen en uiteindelijk de inzichten op te schrijven die Lao Ttzu ons wilde laten weten. Dr. Dyer onderzocht tien gerespecteerde vertalingen van de tekst en het resultaat van dat levensveranderende jaar was zijn bestverkopende boek ‘Change your Thoughts-Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao’.
Dr Dyer, liefdevol bekend als de Vader van Motivatie, zegt:  Lao Tzu’s vier kardinale deugden vertegenwoordigen de zekerste manier om gewoonten en excuses achter te laten en opnieuw verbinding te maken met je oorspronkelijke aard. “Hoe meer je leven is afgestemd op de vier deugden, hoe minder je wordt beheerst door het compromisloze ego.”
De Tao moedigt ons aan contact te houden met onszelf, met name met ons diepste zelf, want als je weet wie je werkelijk bent, zul je de eeuwige vrede ontdekken. Lao Tzu wilde graag verschillende delen van de natuur met verschillende deugden vergelijken. Hij zei: “De beste mensen zijn als water, wat alle dingen ten goede komt en niet met hen concurreert. Het blijft op laaggelegen plaatsen die anderen afwijzen. Dit is waarom het zo lijkt op de Weg (Dao). “Elk deel van de natuur kan ons herinneren aan een kwaliteit die we bewonderen en binnenin onszelf moeten cultiveren: de kracht van de bergen, de veerkracht van bomen, de opgewektheid van bloemen.
We komen het leven binnen met een schijnbaar schone lei, een spectaculair pad voor ons met onbeperkte mogelijkheden en keuzes. Om door onze levens te navigeren en grip te krijgen op de uitdagingen en geschenken die het leven ons oplegt, is het handig om een ​​soort kompas te hebben zodat we niet op de rotsen belanden of verloren gaan op zee.
Voor veel mensen kan dit religie, moraliteit of de geloofssystemen zijn die door hun familie zijn doorgegeven, en ze kunnen een gevoel van kracht en richting ontlenen door middel van hun sterk vastgehouden innerlijk kompas, afkomstig van deze integriteit. Wat er ook gebeurt in het leven, ze zullen altijd terugvallen op die stelregel, of het bijvoorbeeld is om vanuit het hart te leiden of om vriendelijk te zijn.
“Om de standvastigheid en stabiliteit in je leven te realiseren, moet je de diepe natuur van het universum realiseren. Deze realisatie is niet afhankelijk van een voorbijgaande interne of externe toestand, maar is eerder een uiting van de onveranderlijke spirituele aard van de mens. De enige manier om de Universele Weg te bereiken is om de integrale deugden van de constantheid, standvastigheid en eenvoud in het dagelijks leven te behouden. “- Lao Tzu
De vier hoofddeugden, of regels voor het leven, kunnen een kader bieden  een leven vol innerlijke rust en doel.
1. Eerbied voor alle leven
Deze deugd manifesteert zich als het hebben van onvoorwaardelijke liefde en positieve aandacht voor alle wezens in het universum, te beginnen bij onszelf, dan zal dit natuurlijk naar alle anderen vloeien. Deze eerbied is voor alle leven, niet alleen voor sommige vormen. Het creëert alle vormen van leven, en heeft in de kern een aangeboren spiritueel begrip van hoe het universum echt werkt – dat we allemaal vonken zijn van het ene vuur. Wanneer we leven met eerbied voor al het leven, geven we onze behoefte om te beheersen en te domineren op. We komen vanzelf tot oprechte waardering en dankbaarheid voor al het leven. Deze eerste deugd is de sleutel tot het verminderen van het ego.
“Bevestig dit zo vaak als je kunt, want als je jezelf op een liefdevolle manier ziet, heb je niets dan liefde om naar buiten te strekken. En hoe meer je van anderen houdt, hoe minder je oude excuuspatronen nodig hebt, vooral die met betrekking tot de schuld.” – Wayne Dyer
2. Natuurlijke oprechtheid
Deze deugd omvat vriendelijkheid en authenticiteit. Voor mij heeft het een gevoel van mededogen en een allesomvattende liefde voor alle wezens. Als we oprecht zijn en integer handelen, gaan we naar vrede en innerlijke rust. Ons geweten is helder, we hebben niet de innerlijke ergernissen over onze oneerlijke acties die een vredige geest kunnen uithollen. Veel van deze vier pijlers hebben betrekking op  karma, de wet van oorzaak en gevolg en het handhaven van evenwicht en onberispelijkheid. Deze deugd is eerlijkheid, eenvoud en trouw, zegt Wayne Dyer. Het gaat erom dat je trouw bent aan jezelf en je spreken.
Volgens Dyer, als je deze uitdaging vindt, probeer dan te bevestigen: “Ik hoef niet langer onoprecht of oneerlijk te zijn. Dit is wie ik ben, en dit is hoe ik me voel.”
3. Tederheid
Tederheid is een zeer krachtige eigenschap. Vaak geïnterpreteerd als zwakte, zachtheid is gevoeligheid, respect en eerbied voor al het leven. Misschien kan deze deugd samengevat worden door de Dalai Lama die vaak zegt; “Mijn religie is heel eenvoudig, mijn religie is vriendelijkheid.” In het leven is het veel belangrijker om vriendelijk te zijn dan gelijk te hebben, en vriendelijk te zijn in plaats van belangrijk. Tederheid is een paraplu voor vergeving, acceptatie en liefde. Het lijkt veel op de yogische term  ahimsa  of geweldloosheid. Als we opgeven dat we gelijk hebben en superieur zijn, beginnen we onszelf en anderen te accepteren, en verdwijnt zoveel conflict in ons leven.
“Tederheid impliceert over het algemeen dat je niet langer een sterk door het ego geïnspireerd verlangen hebt om anderen te domineren of te beheersen, waardoor je in een ritme met het universum kunt komen. Je werkt ermee samen, net als een surfer die met de golven rijdt in plaats van ze te overmeesteren. Tederheid betekent het leven en de mensen accepteren zoals ze zijn, in plaats van erop te staan ​​dat ze zijn zoals jij bent. Terwijl je op deze manier leeft, verdwijnt de schuld en geniet je van een vredige wereld.”
– Wayne Dyer
4. Ondersteuning
Als we onszelf steunen, met vriendelijke woorden, liefdevolle acties en zelfzorg, ondersteunen we vanzelfsprekend anderen. Deze deugd is het basisprincipe van de mensheid. We zijn van nature sociale wezens en in onze kern willen we bij anderen zijn en anderen helpen. Veel experimenten laten zien hoe mensen worden gemotiveerd door verbinding en zullen hier eerder naartoe gaan dan andere dingen. Wanneer we anderen geven, met anderen delen en ze ondersteunen, worden we gelukkig. Onze levens worden zinvol en ons hart vol. Ondersteunendheid gaat over dienstbaarheid. Openhartige dienstbaarheid om anderen te helpen en anderen te helpen, zonder na te denken over ons eigen gewin. Ondersteunend is ook het  houden van ruimte voor een ander luisteren naar een ander en er zijn voor anderen. Het is radicale, liefdevolle vriendelijkheid in actie. Dit citaat van de dichter, Hafiz, vat het samen: “Zelfs na al die tijd zegt de zon nooit tegen de aarde”, je bent me schuldig. “
“De grootste vreugde komt van geven en dienen, dus vervang je gewoonte door je alleen op jezelf te concentreren en wat erin zit voor jou. Wanneer je de verschuiving naar het ondersteunen van anderen in je leven maakt, zonder iets terug te verwachten, zul je minder nadenken over wat je wilt en troost en vreugde vinden in het geven en dienen.” – Wayne Dyer
Laat deze vier deugden je leven zoet geuren, en let op de gratie en het gemak die je tegemoet komt. Want elk van deze deugden brengt een manier van zijn op die licht, bevallig en vloeiend is en je zal  helpen destructieve, zelfvernietigende patronen af ​​te werpen die je innerlijke vrede en geluk saboteren.

“De vier hoofddeugden zijn een routekaart naar de simpele waarheid van het universum. Om al het leven te respecteren, om te leven met natuurlijke oprechtheid, om zachtaardig te zijn, en om in dienst te staan ​​van anderen, is het repliceren van het energieveld waaruit je bent voortgekomen.”
– Dr. Wayne Dyer
Bron: http://www.wakingtimes.com/2018/05/15/lao-tzus-four-rules-for-living/
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Wij vragen om uw ondersteuning
Lieve mensen, wanneer u ons werk waardeert, vragen wij u te overwegen
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIERvinden.

Alvast bedankt, Ine & Martien