Hoe mensen anderen kunnen inspireren / Door John Peterson

Hoe mensen anderen kunnen inspireren

Door John Peterson – 2 Februari 2021

Sommige mensen zijn zeer gepassioneerd over het inspireren van anderen om hun leven aanzienlijk te veranderen om hen gelukkiger, gezonder of meer voldaan te maken. Inspiratie is een krachtig middel om anderen te beïnvloeden, maar is niet gemakkelijk.

Mensen van tijd tot tijd coachen kan ervoor zorgen dat ze zich gemotiveerd voelen, waardoor ze hun doelen bereiken. Als je een positief verschil wilt maken in het leven van je familie, vrienden en collega’s, moet je je richten op het gebruik van de juiste methoden. Hier zijn manieren om anderen om je heen te inspireren.

Gebruik jouw talenten

Ieder mens wordt geboren met unieke talenten en een set vaardigheden. Ze ontdekken die in verschillende fasen van het leven naarmate ze meer ervaring opdoen. Mensen worden vaak aangemoedigd om dromen na te jagen en slim te werken om hun doelen te bereiken. De talenten die je hebt, zijn bedoeld om jou als persoon ten goede te komen en een verschil te maken in het leven van andere mensen.

Je kunt je talenten gebruiken om anderen te inspireren door les te geven en vrijwilligerswerk te doen. Zelfs als je niet gekwalificeerd bent om les te geven, als je een unieke vaardigheid hebt, is er misschien wel iemand bereid om van je te leren. Je kunt sommige studenten de basisbeginselen van praktische vaardigheden bijbrengen en zij kunnen jouw inspanningen waarderen en gemotiveerd blijven. Aan de andere kant kun je je aansluiten bij evenementen van organisaties die om vrijwilligers vragen en op die manier mensen inspireren.

Actief luisteren

Iedereen kan de gesprekken van andere mensen horen, maar slechts weinigen kunnen actief luisteren en de boodschap begrijpen. Als je actief luistert, maak dan direct oogcontact met je publiek als ze praten over hun uitdagingen. Vermijd onderbrekingen tijdens het gesprek, glimlach, knik, en ga akkoord met hen. Wanneer je glimlacht en knikt, toon je hen aandacht en moedigt je hen zo aan om verder te spreken.

Volgens een psychologie schrijver op bestdissertation.com, kunt je een aantal vervolg vragen stellen en jou bezorgdheid uiten over wat ze doormaken. Neem de tijd om de diepere oorzaken van hun problemen te begrijpen en hoe ze willen dat de situatie verandert. In het begin heb je misschien niet de discipline om actief te luisteren, maar je kunt die gewoonte na verloop van tijd ontwikkelen. Door ervaring merkt je de positieve invloed van een aandachtige en effectieve luisteraar.

Enthousiast zijn

Als iemand enthousiast is, hartstochtelijk enthousiast over iets, dan beïnvloedt hij de mensen om hem heen. Weerspiegel enthousiasme altijd naar de mensen om je heen door positieve energie te hebben en bezorgdheid te tonen. Als je niet enthousiast bent, doe daar dan iets aan. Je kunt jezelf bijvoorbeeld goede dingen vertellen over het belang van een taak die je wilt volbrengen. Zoek elke keer een reden om het belang ervan te waarderen.

Wees enthousiast over het potentieel, de taken en de ideeën van mensen, zodat u een omgeving creëert waarin mensen het beste van zichzelf kunnen geven. Wanneer mensen vooruitgang boeken, misschien op het werk of binnen het gezin, moedig hen dan aan, waardeer hen en moedig hen aan. Wees enthousiast over het leven en zoek iets waar je dagelijks mee wakker kunt worden. Maak gepassioneerd contact met mensen, zelfs door de manier waarop u hen begroet.

Geef opbouwende kritiek

Als je weet hoe iemand kan verbeteren op een bepaald gebied van zijn leven, geef dan opbouwende kritiek. Wees gevoelig voor hun gevoelens en geef feedback op het juiste moment. Je kunt een feedback sandwich-benadering gebruiken om constructieve kritiek te geven in de bedrijfsomgeving. De feedback sandwich wordt beschouwd als een PIP (Positief-verbetering-Positief).

In dit geval begint je met je te concentreren op jouw sterke punten en geeft je kritiek op basis van wat je niet goed vindt en op gebieden die verbetering behoeven. Daarna rond je de feedback af door na te denken over de positieve opmerkingen die je aan het begin gaf en over de verwachte resultaten van het opvolgen van de kritiek.

Wanneer je opbouwende kritiek geeft, moet je je concentreren op het probleem in kwestie en niet op de persoon. Scheid het probleem van de persoon en geef commentaar op dat probleem. Bijvoorbeeld, in het geval van een mislukte presentatie, vertel de persoon niet dat hij saai is. Praat in plaats daarvan eerst over de positieve dingen en geef daarna commentaar op de manier van presenteren.

Erken de bijdragen van anderen

Hoe getalenteerd of geweldig je ook bent, waardeer dat andere mensen hebben bijgedragen aan het succes in jouw leven. Erken elke bijdrage, hoe klein ook, zodat je attent bent en bereid om waardering te geven aan degenen die het verdienen. Effectieve complimenten raken de harten en geesten van mensen, versterken hun zelfvertrouwen en verheffen hun stemming.

Je kunt jezelf niets ontnemen door oprechte complimenten te geven. In plaats daarvan wordt je een “magnetische” leider, partner, ouder of collega. Ongeacht jouw positie, streef er altijd naar anderen te verfrissen met oprechte complimenten. Jouw vermogen om anderen te complimenteren en een actieve dialoog aan te gaan kan voor hen persoonlijk en professioneel voordelig zijn.

Conclusie

Door anderen te inspireren, motiveer je hen om hun doelen in het leven te bereiken. Gebruik jouw talenten om anderen te inspireren en doe aan actief luisteren om jouw bezorgdheid voor hen te tonen. Wees enthousiast over wat je doet, geef opbouwende kritiek en erken de prestaties van anderen, hoe klein ook. Als je anderen wilt inspireren, probeer dan enkele of alle van de bovenstaande methoden toe te passen, in welke positie je ook bent.

John Peterson

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien