Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke./ by Cellular Enlightenment / 2 januari 2018

Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke.
by  Cellular Enlightenment ,  2 januari 2018 


(Cellulaire Verlichting Geen enkel deel van jullie is afgescheiden van het goddelijke. We zijn elk een deel van een geheel, maar alleen omdat we er deel van uitmaken maakt ons niet “minder dan” het geheel. Het lijkt veel op cellen die een orgaan van je lichaam vormen. De lever zegt niet: “Ik ben beter dan al jouw onbelangrijke kleine cellen” … nee … De lever is waarderend en dankbaar. Het zegt: “dank u wel dat u van dienst bent en mij toestaat mezelf te ervaren en op nieuwe manieren met mezelf te communiceren”.


Op dezelfde manier is elk van onze individuele ervaringen en perspectieven niet minder dan onze ervaring als een goddelijkheid. Het zijn gewoon ervaringsbreuken, games binnen games die ons als oneindig bewustzijn in staat stellen om zichzelf te ervaren en op nieuwe manieren met zichzelf te spelen. 

Dus ongeacht wat je ervaart, en wat er in je leven opkomt, je bent perfect zoals je bent. Wanneer je jezelf als perfect ziet, en jezelf accepteert, ongeacht welke gevoelens of emoties zich voordoen, stem je overeen met de waarheid van je goddelijkheid. De sleutel om te beseffen, is dat geen ervaring, geen keuze, geen manier van zijn, goed of slecht is. Goed of slecht. Er zijn gewoon voorkeuren. Er kunnen keuzes zijn die goed voor Je zijn.


Hoe dat wordt gedefinieerd veranderd in elk moment, omdat we in elk moment uitbreiden, en in elk verstrijkend moment, meer mogelijk wordt, en we meer keuzes krijgen. 

Op dit moment krijgen we lang verloren delen van onszelf te zien die we in lange tijd niet hebben gezien. We krijgen alles spelletjes te ervaren en te observeren die deze verschillende delen van ons hebben gespeeld en we mogen om vooruit te gaan kiezen welke realiteit we de voorkeur geven. 

Welke games we willen afsluiten en voltooien, en welke spelletjes we niet meer willen spelen in ons leven.

Wanneer emoties opkomen, hebben we de keuze om erin te verdwalen, en het Universum te vertellen wat we de voorkeur geven om te ervaren en ons ermee te identificeren … Of, als we het liever hebben, kunnen we ze waarnemen wanneer ze zich voordoen. We kunnen liefdevol met ze praten, hen bedanken voor hun dienst en ze gewoon loslaten om één te worden met de heelheid die we zijn. 

En vanuit een plek van heelheid kunnen we nieuwe keuzes maken die we verkiezen, en we kunnen de energie en waardepunten gebruiken die nodig waren om die spellen en cycli  te activeren waarvan we vroeger genoten en die ons op de een of andere manier dienden, en die we naar voren kunnen plaatsen om datgene te creëren waar we nu de voorkeur aan geven.

Het leven gaat over het ontdekken van onze voorkeuren om ons  er vervolgens toe te verbinden. Het vinden waar je gepassioneerd over bent, wat je vreugde brengt, wat je doel geeft, en dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen vreugde en passie en je toewijden aan meesterschap en het optimaal benutten van je gaven en unieke vaardigheden en specialiteiten. 

We gaan naar een manier van zijn als een planetaire cultuur, in plaats van IN de illusie te leven en volledig te vergeten wie we werkelijk zijn als oneindige wezens … 

Als we kiezen, hebben we een immense ondersteuning bij het kunnen verbinden met en toegang krijgen tot onze oneindigheid buiten tijd en ruimte, en tegelijkertijd leven als een individuele entiteit hier op Aarde. Het tijdperk van lijden, dat alleen voortkomt uit een gebrek aan herinnering aan wie je werkelijk bent, is voorbij als je dat wilt.

Het enige dat nodig is, is een keuze en toewijding en het Universum zal je ondersteunen bij het verwezenlijken van je dromen, ongeacht wat ze zijn. 


Door: Cellular Enlightenment Visual Art door Autumn Skye “Light Work”


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl