EEN VEROUDERD SYSTEEM ACHTERLATEN / Door: Kingsley L. Dennis

EEN VEROUDERD SYSTEEM ACHTERLATEN

Door: Kingsley L. Dennis – 28 Januari 2022

Het lijdt geen twijfel dat de mensheid een nieuwe fase van haar ontwikkeling is ingegaan. We zijn nu getuige van een grote herstructurering van de menselijke samenleving en haar vele systemen: financieel, technologisch, politiek, cultureel, en meer.

Ik heb al gesproken over hoe dit voor veel mensen een groot ongemak en dissonantie veroorzaakt. Dit is onvermijdelijk, want grote omwentelingen verlopen zelden gladjes of zonder verstoringen en rimpelingen.

Een nieuwe fase komt op terwijl de huidige fase versplintert; en zoals twee stenen die in een vijver worden gegooid, creëren zij elk interferentiegolven die botsen. Het belangrijke punt hier is waar een persoon voor kiest om zich te positioneren. Een nieuwe manier van leven kan tot stand worden gebracht, maar het moet worden geboren uit het huidige leven terwijl het uiteenvalt.

Gedurende een tijd zullen beide werelden naast elkaar bestaan in dezelfde fysieke ruimte, hoewel zij een verschillende energetische ruimte zullen innemen. Waar iemand zich kan positioneren is in de wereld te zijn die ontstaat, maar niet van de wereld die op weg is naar buiten.

Hoewel een fase is geëindigd, zijn er groepen/instanties die er belang bij hebben deze wereld in stand te houden, en zij doen wanhopige pogingen haar een nieuw gezicht te geven – als een technocratie.

Er zal een heimelijke poging worden gedaan tot een make-over, om de “nieuwe toekomst” te presenteren in termen van een kunstmatige, synthetische toekomst. Maar dit is geen evolutionaire toekomst voor de mensheid.

De nieuwe opkomende wereld zal organisch, natuurlijk en in biologisch evenwicht blijven. Dit is het model dat zal voortkomen – niet een valse toekomst in glanzend metaal.

We moeten acht slaan op de wijze woorden van Buckminster Fuller:

“Je verandert nooit iets door de bestaande realiteit te bestrijden.
Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het
bestaande model overbodig maakt.”

Wij zijn hier nu om een nieuw model te bouwen, terwijl we bestaan binnen het huidige model dat snel verouderd aan het raken is. De macht die het verouderde systeem, en zijn heersers, over ons hebben hangt af van onze staat van zijn (niveau van frequentie) – dat wil zeggen, anderen kunnen alleen over ons ‘heersen’ als wij energetisch (aka, vibrerend) op hun niveau bestaan.

Het verouderde systeem wil dat iedereen functioneert (energetische toestand) op zijn trillingsniveau van een lager niveau. Wij gaan daar eenvoudig niet naartoe. We moeten het meest waardevolle voor ons veilig stellen en beschermen – ons bewustzijn.

Om beter voorbereid te zijn op het omgaan met de veranderende wereld stel ik de volgende vijf aspecten voor: I) Bewustzijn; II) Verbinding; III) Communicatie; IV) Creatie; V) Begrip.

I) Bewustzijn: bewust zijn van wat er in de wereld gebeurt, inclusief de onsmakelijke aspecten, maar niet meegesleept worden in of verstrikt raken in deze gebeurtenissen. Bewustzijn is noodzakelijk, maar alleen als instrument voor zelfkennis – niet om meer bagage van de wereld te verwerven.

II) Verbinding: andere mensen vinden en ontdekken die op “dezelfde golflengte” zitten en die denken en waarnemen zoals jij. Reik uit, maak contact met anderen, zelfs als je ze nog nooit hebt ontmoet. Stuur hen online een bericht. Deel je gedachten – versterk elkaars energiestaten. Heb nooit het gevoel dat je alleen bent. Er zijn altijd andere mensen die hetzelfde denken en voelen als jij. Oudere sociale allianties zullen afbrokkelen. Oude of bestaande vriendschappen en banden zullen verdwijnen. Dat is niet erg – zoek nieuwe. Herschik jouw sociale allianties volgens jouw nieuwe staat van perceptie.

III) Communicatie: Deel jouw gedachten en ideeën met anderen. Zeg wat jouw waarheid is. Laat anderen weten welk standpunt je hebt ingenomen. Laat je niet wegcijferen in stilte of anonimiteit. Sta anderen toe je ook te vinden door hen jouw standpunt en gevoelens te laten weten. Wees niet luidruchtig of schreeuw niet om je standpunten; of, erger nog, probeer anderen over te halen jouw standpunt in te nemen. Wees gewoon zelfverzekerd om jouw ideeën naar voren te brengen wanneer dat gevraagd wordt en om je eigen waarheden te vertegenwoordigen en te communiceren wanneer dat nodig is. Door jouw standpunt kenbaar te maken aan de wereld buiten je, zul je ook het vertrouwen in jezelf versterken.

IV) Creatie: wees creatief! Sta niet toe dat de gebeurtenissen in de wereld jou pacificeren of tenietdoen. Wees niet machteloos tegenover jouw eigen mogelijkheden alleen maar vanwege onzekerheden van buitenaf. Het is juist in zulke tijden van ontbinding en vernieuwing dat creativiteit het meest nodig is. Creatief zijn betekent niet alleen vanuit artistiek oogpunt. Niet iedereen kan schilder of musicus zijn, enz. Maar echte creativiteit gaat over veerkrachtig zijn en nieuwe manieren vinden om dingen te doen. Nieuwe leefpatronen; andere hobby’s; nieuwe vaardigheden aanleren; jezelf fysiek, mentaal en emotioneel voorbereiden. Creatief zijn betekent dat je je aanpast tijdens momenten van verandering.

V) Begrip: begrip hebben voor deze verandering en hoe zij anderen beïnvloedt. Erken dat er veel tegenstrijdige standpunten en meningen zullen zijn. Erken dat veel mensen er niet alleen voor zullen kiezen het niet met je eens te zijn, maar dat ze jouw standpunten misschien zelfs zullen aanvallen. Laat dit je niet afbrengen van je eigen inzicht en je geloof en vertrouwen in jezelf. Begrijp de volledige draagwijdte van de bredere implicaties en sta anderen toe hun eigen mening te hebben. Ook al is die in strijd met de jouwe. En als in een later stadium sommige mensen tot jouw zienswijze willen overgaan, wees dan hoffelijk voor hen en oordeel niet. We leren allemaal in ons eigen tempo.

Misschien kunnen deze vijf ‘C-manieren’ ons helpen als we verder gaan op de paden die we op dit moment hebben gekozen. Het is niet nodig om een volledig beeld te hebben of precies te weten hoe de komende jaren zullen verlopen.

Voor nu is het voldoende om te visualiseren dat je al in de wereld bent waarin je wenst te zijn, alleen dat die nog niet gebouwd is. Je bent er, energetisch – later zullen de fysieke structuren komen. Stel je voor dat er twee boten op het water zijn, een oude zinkende en een nieuwe.

Plaats jezelf op de nieuwe en weet dat je er al bent, ook al ziet het er leeg uit en zonder een volledige bemanning. Want als je gelooft dat je op de oude, zinkende boot blijft, zul je te veel van je energie besteden aan je zorgen maken over hoe hij zinkt en rondrennen, wanhopig op zoek naar onbekende oplossingen.

Maar wetende dat je al op de nieuwe boot – de nieuwe Ark – zit, zul je je evenwichtiger en energieker voelen, klaar om te gaan zeilen wanneer de wateren helderder worden.

Jullie zijn al waar jullie willen zijn – het is alleen dat de nieuwe structuren nog niet gematerialiseerd zijn. Maar energetisch – vibrationeel – zijn jullie al uitgelijnd met de nieuwe fase van het menselijke pad dat jullie gekozen hebben.

Zoals Buckminster Fuller ook zei: “We zijn geroepen om architecten van de toekomst te zijn, niet haar slachtoffers.” In het nieuwe schip is geen plaats voor slachtoffers, maar wel voor mensen met een nieuwe visie op de toekomst.

Door: Kingsley L. Dennis

Bron

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org