De vele oude profetieën die naar deze tijden verwijzen. / Door: Jennifer Tarnacki

De vele oude profetieën die naar deze tijden verwijzen.

Een andere wereld is niet alleen mogelijk, ze is ook op weg. Op een rustige dag
kan ik haar horen ademen’ – Arundhati Roy

Door: Jennifer Tarnacki – 25 april 2020

De profetieën van vele oude culturen hebben over deze tijden gesproken. Onder de publieke chaos, de onzekerheid, de angst, en de ontbinding van het oude, is er iets dieps aan het broeien. Dit zijn ongekende tijden, opwindende tijden om te leven. Het water aan de oppervlakte mag dan woelig zijn, daaronder is een onderstroom van diepe kalmte. Er ligt iets galactisch, iets kosmisch onder de voeten.

Het Hopi volk sprak over de Zuiveringstijden, de Cherokee noemden het de Regenboog Profetie, en de heilige teksten van de Hindoe cultuur, de Veda’s, noemden het het Grote Jaar en de Cyclus van Ascensie. Duizend jaar geleden voorspelden de oude Maya’s een einde van een tijdperk; dat op winterzonnewende 2012 de zon, de aarde en het centrum van de Melkweg voor het eerst in 26.000 jaar perfect op één lijn zouden staan, waarmee het “vijfde tijdperk van de zon” zou eindigen.

Hun voorspelling over de positie van de zon was juist, maar de moderne interpretatie, dat dit het “Einde van de Wereld” betekende, was misschien niet wat de Maya profetie bedoelde. Het is inderdaad het einde van een oude wereld, maar op een dieper niveau is het de wedergeboorte van een nieuwe.

Vanuit menselijk perspectief kan het allemaal apocalyptisch lijken; een pandemie, klimaatverandering, economische ineenstorting. Maar vanuit spiritueel oogpunt, vanuit de ogen van de ziel, ziet het er allemaal veel anders uit.

We hebben allemaal gehoord van het einde der tijden en het einde van de wereld zoals we die kennen, misschien zelfs een apocalyps. Maar vele oude profetieën, evenals de huidige intuïtie in vele harten, wijzen op de waarheid dat de mensheid zal ascenderen naar een grotere staat van bewustzijn. We ondergaan een planetaire donkere nacht van de ziel, ervaren de diepste duisternis voordat we ontwaken in een Gouden Dageraad.

De vraag is of de mensheid zal kiezen voor liefde of angst.

Ik geloof dat we al gekozen hebben. We kozen voor liefde.

Er is een Sioux spreekwoord: “Zij zijn in de aarde gegaan, en niets zal hen eruit lokken dan de mensen die dansen”, en een Hopi profetie “Wij zijn degenen waarop we hebben gewacht.”

De tijd is nu voor ons om te rijzen, en rijzen doen we. Deze verschuiving vindt nu plaats; zoveel mensen worden wakker om te zien wie ze zijn. Bewustzijn breidt zich uit naar het weten dat we allemaal individuele vonken van goddelijkheid zijn, dat onze harten de krachtigste omzetters van energie zijn in het bekende universum, en dat het menselijk vermogen van liefde is wat de hemel op Aarde maakt.

Zoals Dr. Stephanie Red Feather uitlegt in haar artikel Het Grote Jaar en de Cyclus van Ascensie:

 “Meer dan 30 oude culturen hebben de opkomst en ondergang van de menselijke beschaving vastgelegd in een enorme tijdcyclus die ongeveer 24.000 jaar (sommige bronnen zeggen 26.000 jaar) in beslag neemt om één voltooiing te maken. In deze grote cyclus stijgt de mensheid in bewustzijn gedurende 12.000 jaar en daalt in bewustzijn gedurende de andere 12.000. Deze opeenvolging van tijd wordt het Grote Jaar genoemd, een term van Plato.

De Pachakuti Mesa Traditie spreekt, zoals met vele inheemse tradities, tot het deel van ons dat zich herinnert (her-herinnert) wie we zijn. Tijdens de IJzertijd vergat de mens dat zij een spiritueel wezen is en concentreerde zich op een materieel bestaan. De beoefening van de mesa helpt ons om terug te keren in de juiste relatie met al wat is en om opnieuw de subtielere rijken van energie en bewustzijn te erkennen en ermee in wisselwerking te treden. Naarmate de mensheid volwassener wordt in het Bronzen Tijdperk, realiseren we ons dat dominantie niet de enige strategie is. Er is een manier om in een heilige relatie met de Aarde en al haar voelende bewoners te leven. Deze harmonieuze “schoonheidswandeling” helpt ons om een leven te leiden waarin we de Aarde erkennen als een overvloedige bron, een bereidwillige partner. Als dragers van dit sjamanistische medicijn, dragen wij collectief bij aan de ascentie van de mensheid. Teruggaan naar de Aarde’ is in feite de weg voorwaarts.

Noam Chomsky sprak over de hoop voor de toekomst die ligt in een terugkeer naar de inheemse wijsheid, naar een wijsheid die weet hoe te leven in harmonie met moeder aarde. Deze wijsheid is er in overvloed op Aarde; recht onder onze neus.

Een voorbeeld van deze inheemse wijsheid is te vinden in het oude Ierland. In de oudheid bestond er op het Smaragden Eiland het concept van een koningsrecht. De heerser zou een ceremonieel huwelijk aangaan met de godin van het land, en alleen dan zou zij zorgen voor vruchtbaarheid en overvloed voor het volk. Alleen als hij de godin van de soevereiniteit, voorgesteld als het land zelf, respecteerde, werd hij geschikt geacht om te regeren. Het was de godin die hem zijn koningschap recht gaf. Het lichaam van de vrouw was het land, en vrouwelijke rechten en milieurechten waren filosofisch tot één geheel verbonden.

Een soortgelijke draad is te vinden in de grondwet van de oorspronkelijke Iroquois Confederatie: vrouwen kozen de leiders. Het was het mannelijke dat de leiding had in de buitenwereld, maar het was het vrouwelijke dat de wijsheid bezat om dat leiderschap toe te kennen, gebaseerd op een wijsheid die uit het hart kwam.

Het einde is eigenlijk een wedergeboorte, en de wedergeboorte is eigenlijk een herinnering. Moeder Aarde baart een nieuw paradigma via de goddelijke vrouwelijke principes van eenheid, onderlinge verbondenheid en liefde.

De tweede komst van Christus kan worden gezien als de komst van het Christusbewustzijn in ons allen, waartoe ook het goddelijk vrouwelijke Christusbewustzijn behoort. Het vergeten vrouwelijke aspect van goddelijkheid in elk van onze harten; de Sophia-Christos template van bewustzijn, waar het mannelijke en het vrouwelijke als één zijn verenigd.

Dit zal gebeuren wanneer we de moedergodin, het vrouwelijke principe van godheid, in ons bewustzijn toelaten, haar toestaand open te bloeien in ons hart. Zij baart het nieuwe paradigma via de transformerende schoot van het goddelijk vrouwelijke. Dit is waarom het zo revolutionair is, waarom de geboortepijnen zo desoriënterend zijn; omdat de menselijke beschaving haar vergeten is.

Ze is zo lang in de schaduw geweest, achter de sluier, dat we bijna vergeten waren wie ze was, en wat ze kon doen. Maar beschavingen tot 6.000 v. Chr. zagen godheid primair als vrouwelijk, het mannelijke principe een later model dat uiteindelijk het Goddelijke Vrouwelijke uitdoofde.

Tot dan toe zagen oude culturen de natuur in al haar woeste majesteit als vrouwelijk en vrouwen als haar belichaming. Onze voorouders kenden het verband tussen henzelf en de cycli van overvloed van de aarde. Oude gemeenschappen eerden het vrouwelijke goddelijke en vereerden vrouwen als incarnaties van het vrouwelijke aspect van God, de allesomvattende Grote Moeder.

Overheersing, verovering en controle over Moeder Aarde en het vrouwelijke zijn illusies geboren uit angst. Wij zijn één met de Aarde. In het nieuwe tijdperk zal eenheidsbewustzijn de overhand krijgen, en nederigheid en respect ten opzichte van Moeder Aarde zullen terugkeren. Dit virus is niets als het niet vernederend is.

Een deel van dit gouden tijdperk dat aanbreekt betekent dat velen van ons als het ware uit de kast zullen komen, en zonder bang te zijn dat we vervolgd zullen worden voor energie en spirituele genezing, kunnen we onze waarheden uitspreken, omdat de nieuwe wereld onze genezende gaven nodig zal hebben, om de nieuwe tijd in te luiden.

De lichtwerkers, de sjamanen, de oude zielen; degenen die het zich herinneren, die in contact staan met spirituele gidsen, dieren en galactische wezens, stijgen op naar kosmisch bewustzijn, één heilig hart per keer. Door te luisteren naar de dieren, naar de wijsheid van de bomen, de planten, de elementalen, kan heling en expansie plaatsvinden. We zijn allemaal in staat tot de magie van co-creatie.

Om te co-creëren met de wereld, haar onze zegen te geven en zegeningen in ruil daarvoor te ontvangen, verhoogt onze vibratie. Het torusveld van het menselijk hart kan zich mijlenver verspreiden als je liefde en zegeningen uitzendt, wat het bio-energetisch veld van de aarde beïnvloedt. Liefde, vrede, vreugde en vrijheid kunnen ieders werkelijkheid zijn. Wij creëren onze werkelijkheid; wij zijn de dromers van deze droom.

Wanneer het menselijk bewustzijn gezuiverd is, gedraagt het zich op zeer vergelijkbare wijze. Amrita, dat elixer van goden wordt genoemd, de steen der wijzen, is voor ons allen beschikbaar. Wij zijn allen alchemisten, met krachtige harten, en het vermogen om het loden gewicht van ons verleden om te zetten in een Gouden Dageraad.

John Black schrijft in zijn artikel The Warriors of the Rainbow Prophecy: “De Regenboogprofetie, zoals deze bekend is komen te staan, verwijst naar de bewaarders van de legenden, rituelen en andere mythen die nodig zullen zijn wanneer de tijd komt om de gezondheid op Aarde te herstellen. Men gelooft dat deze legendarische wezens zullen terugkeren op een dag van ontwaken waarop alle mensen zich zullen verenigen en een nieuwe wereld van rechtvaardigheid, vrede en vrijheid zullen creëren, en zij zullen de “Strijders van de Regenboog” worden genoemd. Zij zullen de waarden en de kennis die in de tijd verloren zijn gegaan opnieuw onderwijzen, en aantonen hoe wijsheid en extra-perceptie te bezitten, en hoe eenheid, harmonie en liefde de enige weg voorwaarts is”.

De Nieuwe Mens kan en zal de Aarde helen en herstellen in haar rechtmatige pracht. De stijging in bewustzijn betekent diepe deelname in de harmonie van alle dingen. We zullen het water en de lucht zuiveren, de dieren zullen trots en dankbaar zijn dat ze een thuis met ons delen. We zullen een miljoen projecten zien opkomen uit het creatieve genie geboren uit liefde, een miljoen bomen geplant, een miljoen harten in vuur en vlam van dankbaarheid.

We zullen onthouden dat we zowel god als godin in ons hart hebben, we zullen onthouden dat we soeverein en vrij zijn, en dat onze Aarde het groene juweel van de Melkweg is. Alle stammen van de wereld zullen samenkomen als één Earth Tribe. Om haar te beschermen, om van haar te houden.

Het kan enige tijd duren, en in het begin kan het op vernietiging lijken, want we zijn ongetwijfeld in een tijd van duisternis gekomen. Maar er is een metafysische waarheid die vergeten is: er is altijd vernietiging, vernietiging, voor een grote wedergeboorte. Alles is energetisch en heeft een diepere betekenis dan wat op het eerste gezicht lijkt. Dit is de tijd om onzekerheid te accepteren, om je over te geven aan de stroom, om de kwaliteiten van het goddelijk vrouwelijke naar voren te brengen die in feite kwaliteiten van grote veerkracht zijn. De Godin is uiteindelijk een krijgergeest, niet van oorlog, maar van het overleven van leven, dood en wedergeboorte van kosmische cycli terwijl ze verbonden blijft met dat wat eeuwig is; de liefde van de schepping.

Het goddelijk vrouwelijk bewustzijn is in opkomst, gedreven door kosmische krachten die veel groter zijn dan politiek of het bekende verleden. De opkomst van haar waarden zal alles veranderen.

We zullen weten dat ons kleine zielenlied één rijke noot is in een uitgestrekt kosmisch orkest, en dat het op zichzelf staat in zijn schoonheid, maar dat het ook bijdraagt aan de harmonie van het geheel; de muziek van de sferen. Bijna zoals een orkest dat zich op elkaar afstemt voor een concert. Eerst is het een dissonant geroezemoes van verschillende stemmen, maar als zij zich op elkaar afstemmen, in de laatste ogenblikken voor het doek opengaat, resoneren de instrumenten samen op spectaculaire wijze.

Plotseling worden er geen valse noten meer gespeeld. Geen moorden, geen wanklanken, geen afscheiding. Liefde, vrijheid en vreugde zullen ieders ervaring van de werkelijkheid zijn in dit Gouden Tijdperk, menselijk en niet-menselijk gelijk. Een grote harmonie zal ons allen overspoelen.

Het zal mooier zijn dan iemand zich kan voorstellen. Als we kalm blijven in de storm en in onze krachtige heilige harten blijven, dan zullen we, als het stof is neergedaald, ontwaken in een nieuw tijdperk, en dat wat er werkelijk toe doet zal alles zijn wat overblijft: Liefde.

Jennifer Tarnacki

tarnaska.medium.com

“Als het volk leidt, zullen de leiders volgen”

Gandhi

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org