Bewustzijn en ons eigen scheppende vermogen / 14 april 2015 / door Gast Auteur

Bewustzijn en ons eigen scheppende vermogen
14 april 2015 / door Gast Auteur –
Ondanks de sombere staat van zijn waarin wij ons helaas nu op aarde bevinden, zie je toch dat er bij kleine groepen mensen het bewustzijn meer en meer groeit. Wij kunnen ons leven langzaam vanuit een ander perspectief gaan bekijken. De gedachte dat er wel eens een grotere kracht actief zou kunnen zijn dat ten grondslag ligt aan ons bestaan, is nog voor velen een bedreigende gedachte. Het is ook wel wat, om bewust te gaan worden dat je dit leven met een ander doel mag gaan ervaren. Door alles om ons heen doemt er een herinnering op, die ons terug brengt bij de oorspronkelijke kosmische feiten. Dit bewustzijn is aan het wakker worden in een wereld die nog vol chaos is, en nog geenszins klaar lijkt te zijn om vanuit een ander perspectief te willen en kunnen kijken. Ook dit proces moet doorleefd worden, om ons uiteindelijk een geestelijke wereld te kunnen tonen met al zijn eigen wetten en regels.
Stel je eens voor dat er een absolute allesomvattende kosmische waarheid is, die ons met het groeiende bewustzijn steeds meer kan laten herinneren. Het is een herinnering die elke dag van ons bestaan laat beseffen dat al het leven eeuwig is. Er is een zee van energie die al het bestaan doordringt. Wij zijn allemaal onderdeel van deze energie en delen dit met elkaar. Onze oorspronkelijke kern is onveranderlijk zuiver en een lichtend weten. Maar vanaf het moment dat wij onze entree op aarde maken, vergeten wij dit alles en vraagt het aardse leven een dermate grote aanpassing dat wij steeds verder wegraken van onze diepste kern. Gedurende onze bewustzijns evolutie zijn wij zo ver van onze oorspronkelijke bron afgeweken, dat wij niet meer weten wat het betekent om vanuit dit zuiver onveranderlijke bewustzijn te leven op aarde. Dit heeft er voor gezorgd dat wij ons afgescheiden zijn gaan voelen van onze eigen diepste kern. Het gevolg was dat óók wij, de ander, niet meer als deel van ons zelf hebben kunnen herkennen en werd het dualistische denken geboren.

In het kosmische plan betreden wij nu een nieuw bewustzijnsveld, dit bewustzijnsveld zal meer en meer inzicht geven in de kosmische wetten, en wat deze wetten voor ons aards bestaan inhouden. Zodra wij dit inzicht kunnen doorvoelen en ervaren, kunnen wij bewust gebruik gaan maken van de scheppende energie. Want vanuit allerlei innerlijke processen, brengen wij zelf alle activiteiten voort die de energievelden waar wij altijd mee verbonden zijn aansturen. Dit betekent dat je de schepper bent van je eigen werkelijkheid. Het is de universele wet van oorzaak en gevolg, of zoals het ook wel genoemd wordt de wet van de aantrekkingskracht. Dit bewustzijn verandert de wereld en onze rol daarin compleet.

Hoe ziet ons perspectief eruit wanneer wij gebruik gaan maken van ons bewuste creatieve scheppende vermogen. Zijn wij in staat om onze eigen werkelijkheid te scheppen, en doen wij dat mogelijk niet al? Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden als je ze in al zijn omvang zou willen benaderen, omdat er nauwelijks een begrippenkader is in onze huidige fysieke realiteit. Onze mentale en verbale mogelijkheden zijn gewoonweg te beperkt om het in volle omvang te begrijpen. Desalniettemin kunnen we een poging wagen om de kleinste implicaties voor ons huidige bestaan te benoemen.
Energie reageert op zowel hoge als op de lage frequenties. Onze zielskern bestaat ook uit deze energie. Wij dragen hiervan alle ingrediënten in ons, dat betekent dat wij het vermogen in potentie hebben om ons op die manier uit te drukken. Wanneer de juiste trilling wordt voortgebracht vormt dat de basis van elke scheppende vorm. De hele schepping ligt ten grondslag aan dit kosmische principe, zowel de fysieke als de niet fysieke wereld maakt hier onderdeel vanuit. Alles verandert ieder moment, niets is hetzelfde. Juist dat is ook, op dit moment, onze worsteling met het leven. Wij willen graag alles zo onveranderlijk laten zijn. Dat geeft houvast en duidelijkheid. We dichten ons zelf met plezier allerlei vastomlijnde karakter eigenschappen toe, met de ijdele hoop dat dit nu eenmaal zo is, en nooit meer verandert. Maar helaas, want niets is zo veranderlijk als ons dagelijks georiënteerde ego, elk moment veranderen de cellen door onze constante innerlijke en uiterlijke activiteit. Door onze eigen voorstelling, van wat en wie we zijn, sturen wij de energievelden aan en vormen wij ons eigen fysieke beeld. Naarmate wij ons bewuster gaan worden van dit enorme potentieel kunnen wij in alle opzichten “wonderen” laten gebeuren. Wij maken dan op een andere manier gebruik van energie en zullen dan in staat zijn om materialisaties te bewerkstelligen, die zijn bestaan kent in meerdere werkelijkheden en bewustzijnslagen. Deze wonderen hebben wij vanuit onze geschiedenis vele malen beschreven zien staan.
Zodra wij gaan ondervinden dat wij een multidimensionale persoonlijkheid zijn, zal de focus en de concentratie, die nu zo op het fysieke bestaan is geënt, veranderen van perspectief. Er zal op een bewust niveau gebruik gemaakt worden van ons energetisch potentieel. Een eeuwig scheppend creatief vermogen, waarbij een constante uitwisseling plaatsvindt tussen alle lagen en werkelijkheden. Ons (gehele)bewustzijn zal nadrukkelijk een middel zijn om meerdere dimensies en werkelijkheden waar te nemen. We kunnen dan ervaren hoe complex de realiteit is, waarvan dit aardse leven maar een klein onderdeel vormt.
Annette Eschweiler
In mijn praktijk SpiritClick verzorg ik de coaching, organiseer ik workshops, trainingen en lezingen. Mijn werkzaamheden bestaan uit het raadgeven en inspireren gedurende mijn coachingssessies, en het overdragen van mijn spirituele kennis. De universele werking van energie en de energievelden, en hoe die direct invloed hebben op ons leven van alledag, vormen de basis bij al mijn activiteiten. www.spiritclick.nl