DE Nieuwe Maan in Aquarius 2024 / Door: Lauren Howard Coleman

DE Nieuwe Maan in Aquarius 2024

9 – 16 Februari 2024

Door: Lauren Howard Coleman

Buig niet; Laat het niet verzwakken; Probeer het niet logisch te maken; Bewerk je eigen ziel niet volgens de mode. Volg liever meedogenloos je meest intense obsessies. Franz Kafka

Op 9 februari verwelkomen we de Nieuwe Maan op 20º Aquarius 41’, om 18.00 uur hier aan de oostkust van de Verenigde Staten (15.00 uur kant Grote Oceaan; 22.59 uur Greenwich UK, Universal Time).
Dit is een Supermaan, heel intens, en een verdubbeling van alles wat met Aquarius te maken heeft, met een vierkant dat nauw aansluit bij de Aquarius-regeerder, Uranus.
Supermanen komen voor wanneer de Nieuwe of Volle Maan zich in zijn baan bevindt op het dichtst bij de Aarde bevindende punt. We hebben dit jaar 3 Super Nieuwe Manen, waaronder de Totale Eclips op 8 april.

Deze Supermanen lijken niet alleen een effect te hebben op de getijden van de wereld, maar ook op de getijden en aangelegenheden van de mensheid.

De Aquarius Nieuwe Maan is een maan van grimmige realisaties, van nieuwe gewaarwording, van plotselinge verandering en alle aanpassingen en gevolgen die optreden als gevolg van die veranderingen en bewustzijn.
Niets zal lang verborgen blijven binnen de reikwijdte van deze Nieuwe Maan.

We stevenen af op een sterk Aquarius-paradigma nu Pluto het teken is binnengegaan. Mars komt deze week ook in Aquarius, gevolgd door Venus op vrijdag de 16e. Maar de Nieuwe Maan zet, als voorbode van een Nieuw Begin, de toon voor zowel kortetermijndoelen als langetermijndoelen die ieder van ons in staat zullen stellen die Aquarius-sfeer te omarmen door de vrijheid te hebben om ons leven waarachtiger en authentieker te leven.
Wat dat feitelijk voor ons betekent, zal de komende maanden misschien zelfs nog duidelijker worden, misschien als gevolg van verhelderende veranderingen die al op komst zijn.

Kijk deze week naar wat intensiteitsopbouw met Mars in conjunctie met Pluto. Mars is een planeet die ons aanspoort om initiatieven te nemen die Pluto nog maar pas aan het ontkiemen is, in de eerste graad van Aquarius.
Het kan een tijd zijn met ongelooflijk potentieel, maar het kan ook uitmonden in een beetje chaotische rebellie. Positief is dat we allemaal de vastberadenheid en de wilskracht van Mars/Pluto kunnen gebruiken om positieve en revolutionaire veranderingen door te voeren.
Mars/Pluto in Aquarius is een metafoor voor wedergeboorte, wederopbouw en radicale transformatie. Gebruik het weertype van Mars/Pluto om diep te graven om verbinding te maken met passie, en gebruik vervolgens de overtuiging om deze werkelijkheid te maken.

Het Mars/Pluto-weertype kan ook erg lastig, listig zijn.
Mars in conjunctie met Pluto in het radicale teken Aquarius, is een kracht waarmee rekening moet worden gehouden. Opstandig. Tegendeel.
Wat dan ook of iemand die zich controlerend, krachtig of manipulatief voelt, zal regelrecht worden afgewezen. Het kan ook aanvoelen alsof we te maken krijgen met krachten die ver buiten onze besturingsmogelijkheden liggen.

Het Mars/Pluto-weertype kan in het ergste geval waanzin en chaos veroorzaken, maar kan ook een kracht zijn voor progressieve verandering wanneer het op zijn best is.

De Nieuwe Maan op deze vrijdag is een uitstekend moment voor het zetten van intenties, een soort plan te creëren of dat we ons herladen met affirmaties. Wanneer je dit wil doen, intenties en/of affirmaties met de Nieuwe Maan, doe dat dan na de Nieuwe Maan en tot aan de Wassende Maan op maandag de 12e. De Nieuwe Maan vindt plaats op 9 februari om 14:59 uur aan de kust van de Grote Oceaan VS, 17:59 uur Oostkant en 22:59 uur Universal of Greenwich Time, in Nederland is dat 1 uur later.

Het teken Waterman is een teken van ideologie, individualiteit en standvastige vastberadenheid om een pad te volgen dat gebaseerd is op de eigen idealen. Zelfs als dat betekent dat je daarvoor de regels een beetje moet aanpassen. Wij denken vaak aan het teken Aquarius en zijn regerende planeet Uranus, als voortekenen van een nieuw tijdperk dat glinstert van kristallen en humanitaire idealen. Maar het kan ook gaan over het hebben van een aantal zeer standvastige ideeën over hoe de dingen zouden moeten zijn.

Eén ding is zeker: Aquarius is een teken van authenticiteit, waarbij ons wordt gevraagd ons eigen unieke merk hoog te houden, wat dat ook mag zijn.
En nu Uranus momenteel gelijktijdig gestationeerd is met de Nieuwe Maan, wordt ons allemaal gevraagd om datgene te eren wat speciaal en uniek is aan ieder van ons.

Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven, dat wij ervoor mogen kiezen om het waarachtig en authentiek te leven.

Enkele mogelijke intenties of affirmaties voor de Nieuwe Maan in Aquarius kunnen zijn:

Ik durf mijn eigen pad te bewandelen en mijn eigen unieke visie te volgen.

Ik kan oplossingen zien als ik bereid ben een probleem vanuit een ander perspectief te bekijken.

Dat ik open mag staan voor nieuwe en innovatieve oplossingen die kunnen helpen obstakels weg te nemen en uiteindelijk doelen te bereiken.

Ik wil dat alle angst om anders te zijn of om te willen op te vallen van mij wordt weggenomen.

Ik beloof dat ik het nobele streven om gelijkheid te verdedigen en burgerrechten onvoorwaardelijk te bevorderen hoog zal houden.

Als ik mezelf omring met anderen die soortgelijke idealen delen, merk ik dat ik gemotiveerd en geïnspireerd ben om goed werk te doen.

De Aquarius Nieuwe Maan correspondeert met de viering van het Chinese Nieuwjaar. Volgens het Chinese astrologische pantheon gaan we het jaar van de Houten Draak binnen, dat begint op 10 februari en culmineert met het Lantaarnfeest bij de Volle Maan op 24 februari.

Net zoals de recente intrede van de krachtige Pluto in het teken Aquarius, komt het jaar van de Houten Draak binnenvliegen op een wolk van intense en transformerende energie. Misschien kunnen we allemaal een voorbeeld nemen van deze Aquarius/Draak-vibratie, om de verandering te worden die wij graag in de wereld zouden willen zien.

Bron: https://www.astrologybylauren.com – Lauren Howard Coleman

8 Februari 2024

Wat kan worden verwacht volgens Chinese dierenriemteken Houten Draak voor gezondheid, rijkdom, werk en liefde, evenals het effect van de draak op het milieu, AI, ruimtevaart en technologie. 2024

Wij gaan misschien wel de meest opwindende tijd in twintig jaar tegemoet, dus houd je adem in, doe je gordel om en wees voorbereid op grote veranderingen. Het is tijd om te reflecteren, nieuw leven in te blazen, te vernieuwen en opnieuw op te starten.

Het toneel van 2024 neemt toe met een nieuwe 20-jarige feng shui-cyclus die duurt tot 2044. Gedomineerd door het element vuur en het getal negen, zullen deze 20 jaar een volledige cyclus van 180 jaar voltooien. Vuur is alles wat te maken heeft met leven, kracht en comfort.

De Chinese cultuur gelooft dat het getal negen veelbelovend is en geluk bij voltooiing betekent, zodat je er zeker van kunt zijn dat waar je aan bent begonnen, met succes zal worden voltooid. Negen wordt ook geassocieerd met het element vuur. Vuur vertegenwoordigt alles wat helder en glanzend is en licht uitstraalt, en wordt gesymboliseerd door de zomer, door hitte en warmte, en door de zonneschijn.

Activeer dit getal door een veelbelovende afbeelding op te hangen met een veelvoud van negen, zoals negen paarden, houd negen goudvissen in je aquarium of hang een scherm met negen draken.

De Chinese cultuur associeert het getal negen ook met negen draken en negen feniksen, zoals te vinden in het keizerlijk paleis van de Verboden Stad in Peking. Negen heeft ook affiniteit met de nummer één, de alfa van getallen, en deze combinatie van negen en één creëert de veelbelovende ‘som van 10’ die het begin en het einde betekent, of voltooiingsgeluk.

De Draak symboliseert macht, nobelheid, eer, geluk en succes in de traditionele Chinese cultuur. De Draak is een bovennatuurlijk wezen zonder parallel qua talent en uitmuntendheid. De invloed van het Konijn blijft aan de macht en regeert tot 4 februari 2024, en daarom kan de wereld uitkijken naar een stabiele start van 2024 in heel januari. 4 februari is een zeer belangrijke en magische dag in de zonne-feng shui-kalender, want ongeacht wanneer het nieuwe maanjaar valt, dit is de officiële dag waarop de Draak zijn aanwezigheid laat voelen.

Na 10 februari beginnen de dingen interessant te worden, omdat Dragon-jaren worden belichaamd door activiteit en reactie. Het element dat geassocieerd wordt met de Draak van 2024 is sterk yang hout. In de cyclus van vijf elementen voedt hout het element vuur, en dus wordt de kwaliteit van de Draak verbeterd. Wees voorbereid op een onvoorspelbaar en volatiel jaar dat voor ons ligt. “Nooit een saai moment” is de slogan voor 2024!

Als je naar verandering verlangt maar er nog niet in bent geslaagd om vooruit te komen, kan de energie van de Houten Draak goed aan je behoeften voldoen, vooral tijdens de zomermaanden. De keerzijde is dat we in veel gemeenschappen getuige kunnen zijn van voortdurende onrust.

2024 wordt ook een jaar voor het milieu, waarbij klimaatverandering centraal staat. De onbalans van het waterelement zou in veel gebieden kunnen leiden tot overstromingen en destabilisatie, zoals aardverschuivingen. De Houten Draak moedigt ons aan om het land aan te vullen door meer bomen te planten en voor onze bossen te zorgen.

Vanuit feng shui-perspectief is het jaarlijkse getal dat de energiestroom van het jaar domineert drie, wat ook betrekking heeft op het houtelement. Dit kan duiden op donder en bliksem, die plotseling en dramatisch kunnen zijn.

Historisch gezien hebben de VS tijdens het laatste Houten Draak-jaar, 60 jaar geleden, de krachtigste aardbeving in de geschiedenis in Alaska ervaren met een kracht van 9,2 op de schaal van Richter. De bouw van tunnels en bruggen kan in 2024 voorrang krijgen, aangezien 60 jaar geleden de Eurotunnel werd aangelegd en koningin Elizabeth de Vierde, de Hangbrug in Schotland opende.

Drakenjaren zorgen ook voor grote wetenschappelijke vooruitgang; dit zal worden versterkt door de intelligentie van het houtelement van het jaar.

Dit is de cyclus waarin AI onze wereld zal pogen met geweld te nemen.

De ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie en robotica zullen toenemen en er zullen doorbraken in de gezondheidszorg plaatsvinden.

Over het geheel genomen zal 2024 ontwrichtend zijn met name van het bestaande zakelijke, maar met positieve innovaties die ons naar de toekomst brengen.

De Draak is het enige mythische wezen van de Chinese Dierenriem, het vertegenwoordigt de Aarde en andere planeten.

Vooruitzicht is mogelijk, het gaat over wat de mensheid doet met andere planeten in dit Jaar van de Draak. 60 Jaar geleden vond er ruimtevaart plaats buiten de baan van de Aarde. NASA lanceerde Mariner 4 onbemande ruimtevaartmissie voor onderzoek.

Bron:

Artikel door Jill Lander gedateerd 4 januari 2024

https://www.scmp.com/magazines/style/lifestyle/leisure/article/3247163/chinese-horoscopes-year-wood-dragon-2024-zodiac-sign-predictions-health-wealth-work-and-love-well

 

VERTALING DOOR: Anja voor wakkeremensen.org – 9 Februari 2024