3 – 10 mei 2024 – De Nieuwe Super Maan in Stier 2024

3 – 10 mei 2024

De Nieuwe Super Maan in Stier 2024

(Het is de laatste Nieuwe Super Maan van dit jaar)

Door: Lauren Howard Coleman

“Het meifeest van koningin Guinevere” door John Maler Collier

SATURNUS/PLUTO

Jij bent jouw eigen Levensboom, wortels, ledematen en stam.
Ergens in de heelheid van de boom ligt het zelf, het leven: de eigen
aangeboren Heilige Geest. En deze Heilige Geest brengt nieuwe knoppen
voort, overschrijdt oude grenzen en schudt een hele groep stervende bladeren
af. En de oude grenzen hebben er een hekel aan om overschreden te worden,
en de oude bladeren hebben er een hekel aan om te vallen. Maar ze moeten,
als de boomziel het zegt…”

D.H. Lawrence (Aaron’s Rod)

Lang geleden, in januari 2020, aan de vooravond van een wereldwijde pandemie, hadden we een conjunctie van Saturnus en Pluto die een geheel nieuwe Saturnus/Pluto-cyclus op gang bracht.
Een van de karmische lessen die we leren door deze diepgaande relatie waarin we gedwongen worden de consequenties van onze keuzes onder ogen te zien, is het gevoel dat de kippen thuiskomen om te slapen, dit laatste letterlijk vertaald. Maar het gaat over de trekken thuiskrijgen.
Ons lot ontvouwt zich vanuit de intenties uit het verleden, en dus komen we oog in oog te staan met de resultaten van onze eigen keuzes en daden.

Als we blij zijn met wat we zien, zou dit onze vastberadenheid alleen maar hebben verdiept. Maar waar Saturnus/Pluto vaak naar verwijzen, is wat hervormd of opnieuw opgebouwd moet worden, vaak na een periode van vernietiging.

Saturnus/Pluto gaat vooral over het verleggen van oude grenzen en het afschudden van een hele groep stervende bladeren.
Om de ruimte te creëren waarin nieuwe knoppen kunnen groeien, moeten we deze drachtperiode doormaken waarin we de oude patronen, oude structuren en instituties die niet langer relevant zijn, en die in feite de groei van de nieuwe knoppen belemmeren, we moeten dit afwerpen, zoals een slang doet met de huid.

Maar oude structuren buigen zich niet op een elegante manier, vooral niet als ze eraan gewend zijn de leiding te hebben. Vooral als ze het gevoel hebben dat hun voortbestaan afhangt van het volhouden van hun dierbare leven.
Zo kan het ook zijn bij overheden, bij instellingen, bij versleten infrastructuren en tradities. Het kan ook zo zijn met gewoonten. Er komt echter een tijd dat we deze structuren zijn ontgroeid en dat ze ons niet langer goed van pas komen. Of we worden beperkt en opgesloten door onze gewoonten en gedragspatronen. Dan is het tijd om de stervende bladeren af te schudden, zodat frissere, relevantere toppen kunnen voortkomen, bloeien en groeien.
Op 6 mei zullen Saturnus en Pluto de eerste van hun half vierkanten maken, de tweede zal op 25 september zijn, wanneer beide planeten retrograde zullen zijn, en het derde, half vierkant zal eind januari zijn, volgend jaar.
Dit eerste, niet zo kleine, minder belangrijke aspect brengt ons bij de Halve Maanfase van de 33-jarige Saturnus/Pluto-cyclus.
Dit is het moment waarop we op de proef worden gesteld om op koers te blijven en ons verder te verwijzen en toevertrouwen voor datgene wat we zo dringend moesten hervormen.

Toen Pluto eerder dit jaar Waterman binnenkwam, luidde het voor ons een heel nieuw tijdperk in met een aantal heel andere waarden dan het Pluto in Steenbok-tijdperk.
Terwijl Steenbok ernaar streeft alle macht aan de top te consolideren, wil Waterman die macht overdragen aan het volk.
Dit kan zijn eigen gezwoeg als weeën en kwesties met zich meebrengen.
Maar die overdracht van macht zal uiteraard op weerstand stuiten.
En dat is misschien wel het meest duidelijk op dit kritieke eerste tijdgewricht van de Saturnus/Pluto-cyclus.
Nooit zal dit duidelijker zijn dan bij het tweede half vierkant in september, wanneer Pluto zal zijn teruggekeerd naar het Saturnusteken Steenbok.
Maar zelfs nu zijn we getuige van het conflict dat vaak klaarblijkelijk is aan het begin van een nieuw tijdperk.

De Nieuwe Maan in Stier

In tegenstelling tot de Saturnus/Pluto-cyclus had de recente Jupiter/Uranus-conjunctie tot doel ons uit onze sleur te halen, de status quo omver te werpen en eerder gekoesterde concepten, overtuigingen en paradigma’s uit te dagen.
Als we niets anders leren van de Jupiter/Uranus-conjunctie op 20 april, is het dat we de dingen niet noodzakelijkerwijs hoeven te blijven doen zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan.
Dat er alternatieven zijn. En die alternatieven zijn misschien zelfs beter dan wat we in het verleden altijd hebben gedaan.

Op 7 of 8 mei (afhankelijk van waar ter wereld je bent) is er een Nieuwe Maan op 18º Stier, precies op de hielen van, en net binnen een paar graden van de Jupiter/Uranus-conjunctie op 22º Stier.
Uranus in conjunctie en Saturnus sextiel, dit is het laatste van een lange reeks nieuwe Manen waarbij de planeet Uranus betrokken is, het begon met Nieuwe Maan in Kreeft vorige jaar juli 2023.

Positief gezien bereidt Uranus de weg voor progressieve en positieve groei.

En alles wat die groei en vooruitgang in de weg staat, kan plotseling en onherroepelijk worden verwijderd.
In negatieve zin kan Uranus chaos en herrie creëren, omdat het de status quo op zijn kop zet, het systeem in de war brengt en zelfs oude breuklijnen doet ontwaken die al eeuwenlang stagneerden. Als een ontwaken, of zelfs een tornado en een bliksemschicht, worden we er uiteindelijk toe gebracht ons meest eerlijke en authentieke zelf te herontdekken. Zelfs als dat betekent dat je een aantal van die oude breuklijnen moet doorbreken.
Wat er ook voor nodig is om ons uit die sleur te halen, die oude bladeren van ons af te schudden en vrij te zijn voor steeds betere dingen.

Nieuwe Manen gaan over een nieuw begin: wat samen met Uranus nieuwe openbaringen en ontwaken kan brengen.
Gecombineerd met Jupiter kan dat ook een geheel nieuw perspectief en een nieuwe manier van kijken naar onszelf en onze relatie tot de wereld met zich meebrengen. De Nieuwe Maan van deze week lift mee op deze Jupiter/Uranus-conjunctie, die ons bewust probeerde te maken van ons hoogste potentieel.

De Nieuwe Maan is heel dichtbij sextiel Saturnus, een planeet van verbintenis en overtuiging. En dus wordt ons ook gevraagd om ons beschikbaar te stellen voor onze grote visie voor de toekomst, en om ons potentieel uit te voeren.
Maar om ten volle te kunnen beseffen wat dat is, wordt ons eerst gevraagd terug te keren naar onze eigen fundamentele behoeften en prioriteiten.
Deze kunnen gaan over wat we moeten doen, welke beloften en taken en plichten moeten worden uitgevoerd. Maar er is hier ook iets anders dat ons uitdaagt om verder te reiken dan onze eerdere grenzen, verwachtingen en maar het zou toch zo moeten.

De Nieuwe Maan, die inderdaad ook een Supermaan is op 18º Stier 02’, vindt plaats op dinsdag 7 mei of woensdag 8 mei (afhankelijk van waar ter wereld je bent). Als je intenties wilt zaaien met de grasgroene Nieuwe Maan in Stier, doe dat dan na de daadwerkelijke Nieuwe Maan, maar vóór de Halve Maan op de 11e, om ten volle te profiteren van het potentieel dat de nieuwe maanfase biedt. Enkele mogelijke intenties of affirmaties die geschikt kunnen zijn voor deze maan kunnen zijn:

Mag ik mijn eigen heilige ruimte vinden die mij dat diepe gevoel van innerlijke vrede en sereniteit zal geven.

Mag ik wandelen met muziek en schoonheid in mijn hart.

Mag ik mijn potentieel verwezenlijken door de creatieve geest door mij heen te laten bewegen, door mijn stem, mijn handen en mijn vaardigheden te gebruiken, om voorbij mijn vroegere grenzen te reiken.

Ik ben de overvloed waard die de natuurlijke wereld te bieden heeft.

Ik wens dat ik meer tijd besteed aan het genieten van de dingen die mij geluk, vreugde en vrede brengen.

Mag ik de vreugde ontdekken van geven en ontvangen met een open hart.

Beltane, meestal gevierd op 1 mei, valt technisch gezien op een van de vaste kruis kwartalen van het jaar. (Verdelingen) Technisch gezien zou dat zijn wanneer de zon 15 graden Stier bereikt, dit valt op of rond 5 of 6 mei.
Beltane is wanneer wij de Aarde vieren, de groenheid van haar schoonheid en het potentieel van haar vruchtbaarheid.
Als je besluit om intenties te zaaien met de Nieuwe Maan in Stier, die op sierlijke wijze de natuur in al haar grootsheid viert, zing dan zeker ook een lied voor onze moeder, de Aarde.

Alsjeblieft, lieve moeder Aarde, Help mij om stevig op mijn eigen benen te staan, Puttend uit de vaste Aarde onder mij, Help mij de standvastigheid van uw kracht te kennen, de kracht die u bent, o lieve moeder Aarde, Help mij te lopen met het bloed van rivieren in mijn aderen, en de donkere afbrokkelende Aarde in mijn vlees, Laat mijn spieren sterk zijn als de boomstammen die uit je buik verrijzen, Om in de lucht te dansen en lof te zingen voor het leven overal om ons heen, Kloppend, pulserend, rijk en vol, met uw heerlijke, melodieuze, zekere energie. Oh, lieve Moeder Aarde, Leef in dit lichaam vandaag.
~ Stephanie Kaza

Bron: https://www.astrologybylauren.com – Lauren Howard Coleman

2 Mei 2024