21 – 28 juni 2024 – De Volle Maan met deSOLSTITIUM / Door: Lauren Howard Coleman

21 – 28 juni 2024

De Volle Maan met de SOLSTITIUM

20 juni 2024 / Door: Lauren Howard Coleman

Wees een vriend voor je verwarring. Laat je niet misleiden door het chaotische uiterlijk ervan; verwarring is een teken dat je ziel in de overgang is.
Verwelkom het als een vriend die van ver is gekomen om je Thuis te brengen.
~ Jeff Brown

Dit jaar zullen we twee Steenbok Volle Manen hebben met een kruisen, door de Nieuwe Maan in Kreeft op 5 Juli. En dus krijgen we dit jaar meer dan één gelegenheid om de nodige correcties aan te brengen. De eerste Steenbok Volle Maan is op 21 juni, helemaal aan het begin van het Kreeftseizoen. En dan, op de laatste dag dat de Zon in Kreeft staat, op 21 juli, hebben we nog een Volle Maan op 29º Steenbok.

Op 21 juni, een zo’n dichtbij dagmoment bij de zonnewende, hebben we een Volle Maan op 1º Steenbok 07’. Volle Manen kunnen vaak onthullend zijn.
Maar het ene iets dat de Manen van Steenbok ons bieden, is de mogelijkheid om vanuit een objectief gezichtspunt naar ons leven te kijken.
Aan de ene kant hebben we nu de Zon vers genesteld in het teken Kreeft.
Dit is een periode van het jaar waarin we ons concentreren op de dingen die onze ziel voeden. En het kan ook al die mensen en dingen omvatten die zich om ons heen verzamelen en ons voeden en ons laten weiden, of ze nu familie zijn, of bijna familie of familieachtig.

En aan de andere kant hebben we de Maan in Steenbok, wat een teken is dat zich meer bezighoudt met het vervullen van ons potentieel in de buitenwereld, en het maken van onze tekens, sporen.
Bij Volle Maan in Steenbok kan het soms lijken alsof één van deze gebieden voorrang heeft op de andere:
Werk versus thuis; uiterlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden versus de behoeften van familie en gemeenschap; dat wat onze ziel voedt, versus dat wat ons ego en onze reputatie voedt.
Als deze twee gebieden van jouw leven in balans zijn, kunt je daar op dit moment een bevestiging van krijgen. Maar als het ene zwaarder weegt dan het andere, zou dit een kans kunnen zijn om dat te corrigeren.

De Volle Maan staat ook vierkant Neptunus. Neptunus die op 2 juli zijn retrograde standplaats nadert. De standplaatsen, posities van Neptunus worden altijd voorafgegaan door een vierkant naar de Zon, wat toevallig samenvalt met de Volle Maan van deze week. Neptunus kan ons leven als het ware kleden met persoonlijke betekenis en doel. Maar alleen wanneer en als we het meest verbonden zijn met ons spirituele centrum.
Wanneer wij die verbinding met de geest zoekraken, zal de uitdrukking van Neptunus vervormd raken, waardoor de wateren vaak onthutst, verwarrend en vertroebeld worden.
Eén manier om onderscheid te maken tussen deze twee is door op te merken: wat zijn die dingen die mijn ziel voeden en mij een gevoel van betekenis en doel geven? En wat zijn die dingen die mijn leven uitputten en verontreinigen?

Het Kreeftseizoen is ook het seizoen waarin we vaak vervuld zijn van een gevoel van nostalgie, naar het verleden, naar familie, naar huis.
We verlangen naar verbinding, om terug te keren naar wat ooit was, en om ruimtes op te vullen. Herinneringen en de daaraan verbonden gevoelens komen naar de oppervlakte en de banden met wat we ooit zo goed kenden, worden verdiept. Maar bij de Volle Maan in Steenbok krijgen we een korte, zij het verhelderende, gelegenheid om deze banden, herinneringen en memoires in een objectiever licht te bekijken.
Steenbok is praktisch, doelgericht en gericht op groei. En nu Mercurius en Venus deze week de knooppunten buigen, zou het kunnen lijken alsof het verleden thuiskomt om het heden op de een of andere manier te informeren. We krijgen de gevolgen te zien van de beslissingen die we in het verleden hebben genomen.
En waarom.

En zovelen zullen ook het gevoel hebben dat ze op een kruispunt staan, waar we, net als Janus, één gezicht hebben dat naar het verleden wijst, met al zijn vervagende herinneringen, geesten en aanhoudende gevoelens.
Terwijl een ander gezicht naar de toekomst kijkt, en de potentie die deze biedt. En op dit moment wordt ons gevraagd nota te nemen van de dingen, omstandigheden, individuen en gewoontegedragingen uit het verleden die niet langer de persoon dienen die we aan het worden zijn, maar in feite ons emotionele en psychologische welzijn kunnen uitputten of ondermijnen.
Besteed dan ook aandacht aan, wie en wat mee te willen meenemen naar de toekomst, en aan dat wat het leven, ons leven een steeds diepere betekenis en vervulling geeft.

Daarom, bij deze Volle Maan in Steenbok, neem de tijd voor een objectieve kijk naar jouw leven:

Wat zijn die dingen waardoor je aan het eind van de dag uitgeput raakt?
En wat zijn die dingen die je ziel voeden en je een gevoel van doelgerichtheid geven? En op welke manieren kunt je hiervan in de toekomst meer prioriteit maken?

Vaak zeggen we tegen onszelf dat we simpelweg geen tijd hebben om de dingen te doen die we willen doen, vanwege alle dingen die we moeten doen.
Hoe kun je uiteindelijk meer tijd vrijmaken voor de dingen die er echt toe doen?

Op welke manieren kunt je een beter evenwicht tot stand brengen tussen persoonlijke behoeften en verplichtingen jegens werk, positie of jegens anderen in de wereld als geheel?

Op welke manieren kun je toepassen wat in het verleden belangrijk voor je was, op een manier die een grotere betekenis en doel aan je toekomst zal geven?

Wat zijn die dingen, omstandigheden en oude gewoontes waar je al lang aan ontgroeid bent?
En op welke manieren wil je in de toekomst verder groeien en evolueren?

Volg je innerlijke maanlicht; verberg de waanzin niet.
~ Allen Ginsberg

Lauren:

Voor de horoscopen van deze week:

https://www.astrologybylauren.com/horoscopes/2024/6/20/horoscopes-june-21st-thru-the-28th

Lauren Howard Coleman
20 Juni 2024
https://www.astrologybylauren.com