Wat op dit moment gebeurt / Jul 26, 2017 / RICK JEWERS

Wat op dit moment gebeurt
Jul 26, 2017 / RICK JEWERS
Opwaardering     
Jullie zitten heden in een zeer belangrijke overgangsperiode. Tijdslijnen scheiden zich en als resultaat, zullen Zielen opnieuw worden gehuisvest naar hun toepasselijke Tijdslijn per Ziel contract van ieder individueel. Jullie is hiervoor gegeven dat er twee 4D Tijdslijnen intact zijn gebleven voor de lagere dichtheid Ziel ervaring en groei. Een 4D Tijdslijn loopt bijna twee tot drie jaren van lineaire tijd met een apocalyptisch einde. De andere 4D Tijdslijn loopt ongeveer 71 jaren en eindigt ook met een apocalyptisch einde. De Zielen die de 4D Tijdslijnen kozen worden en zijn heden geplaatst op deze Tijdslijnen. Wat jullie zien als dood is de feitelijke plaatsing van Zielen op andere Tijdslijnen, om hun ervaring uit te dragen in Menselijke vormen. Terwijl er sommigen afdalen naar de 4D Tijdslijnen, gaan anderen ook verder naar Hogere Tijdslijnen, door de doodsovergang, die zal lijken voor anderen dat ze stierven. Dood is niet wat gezien wordt te zijn voor het Menselijke Ras en is feitelijk een overgang/her-verplaatsing effect, voor de hogere Waarheid van wat er feitelijk gebeurt. Deze Waarheid wordt toegestaan om in deze Tijd te worden gedeeld vanwege het niveau waar we heden op zitten waarbij het Ascentie/Goddelijke Plan, en daardoor het bestaan van de 5D Frequentie/ Tijdslijn zal werken met een Hoger anders dan normale kennis. Terwijl je je meer direct verbindt met de God, ga je meer volledig over in het 5D EN een in nieuwe wijze van Zijn/Bestaan, in de Menselijke vorm.
Natuurlijke gebeurtenissen zullen helpen bij de overgang van vele Zielen, wat betekent, Jullie zullen de dood zien toenemen omdat dit Ziel her-verhuizings proces doorgaat. Opnieuw, de Dood is niet wat gezien wordt te zijn en is louter een totale overgang in een andere Tijdslijn. Begrijp dat de wereld toename in doden dit proces in werking is. Jullie moeten geen reserves hebben als familieleden via dit proces worden, want meer begrip zal gegeven worden aan Jullie in de toekomst, met ook vergrote geschenken voor Jullie, die zullen dat voor de tijd hebben, laat Jullie lichte uitwisselingen hebben met geliefden, alhoewel ze op een andere Tijdslijn zitten. Dus, Jullie worden nooit gescheiden van hen, en kunnen met hen contact leggen vanuit Je Hogere Plek, Jullie Hogere Dimensionale ervaring. Alhoewel velen van Jullie nog ervaren en tijdelijk werken vanuit de lineaire tijd, in feitelijkheid, is er geen tijd, en eens als Je meer volledig Jullie geschenken wordt, zul Je dat weten, en de transcendentie van Tijd uitvoeren. Dan is het als Je in staat bent om op iedere Tijd, dat je zult ontdekken dat tijd niet bestaat en dat alles gebeurt, feitelijk in Jullie Nu. Heden, enkele van Jullie wordt dit getoond door het kortgeleden vertrek van Jullie huisdieren, waarbij ze, omdat ze zijn Opgestegen, in staat zijn om energetische tekens te zenden aan Jullie dat ze in feite NIET DOOD zijn, maar gewoon ergens anders.
We praten heden over “de dood” zaak omdat de gedachte dat energie omgevend wat /bekend is als “dood’ feitelijk een lagere frequentie is/vibratie is en dat moet zich niet mengen als we naar voren gaan, door de over alles heen vibratie van het Collectief, de Planeet Gaia, en de kwaliteit van Ascentie als geheel. De Ascentie heeft energie nodig wat een Hoge vibratie is door ieder van Jullie, om dit ongehinderd door te laten gaan. Jullie moeten “dood” accepteren als deel van het proces, en elke voorbedachte opmerkingen van “nooit meer hen te zien” moet losgelaten worden, na het Weten wat er feitelijk aan het gebeuren is. Ruimte en Tijd zijn niet constant voor Jullie Nu, en als Je doorgaat, zullen ze respectvol zijn, minder constant. Waar sommige huidige geloofsstelsels de dood vieren, is dit de manier om Nu door te gaan, totdat Je op het Hogere niveau bent waar je nog in Menselijke vorm bent, om de Waarheid meer volledig te begrijpen.
De Tijdslijnen scheiden zich snel omdat we op het cruciale als spil dienende punt zitten in de Ascentie, het Goddelijke Plan. Maar ook, omdat een Licht Quotiënt door Jullie is bereikt, die voor ieder van Jullie meer van binnen integratie laat gebeuren en dit is  belangrijk, Schep de Nieuwe 5D Werkelijkheid waarvan Jullie zullen/gaan genieten, terwijl je nog in Menselijke Vorm bent.

Het “Schep de Nieuwe 5D Tijdslijn” is heden aan het gebeuren. De meest betekenisvolle Schepping door Jullie Nu, die doorgaat om Jullie verder te bevrijden van het “wereldse’ 3D/4D wereld, zitten Allen in de Programma’s op z’n plek om Je financiële vrijheid te verzekeren op een tijdelijke basis. Er zijn veel van deze Programma’s wereldlijk opgezet, die Jullie bijstaan door je niet vast te hechten aan de huidige geld stelsel controle. Jullie zijn belangrijk geïnstrueerd en bemoedigd om meer geïnformeerd te worden in deze wereld programma’s en hoe Je toegang krijgt tot Je eigen geld die gebaseerd is op Je eigen waarde, wat in werkelijkheid onbeperkt is. Dit betekent dat Je als individu, uit dunne lucht, KUNT SCHEPPEN, als Je wilt, geld dat MOET WORDEN GEACCEPTEERD DOOR HUIDIGE INSTITUTEN EN WERELDLIJK. Het is heel BELANGRIJK voor Jullie om te Weten dat ieder van deze fondsen waar je toegang toe hebt door Jou in de toekomst, wordt gebruikt met de uiterste discretie met respect voor Menselijke Redenen, maar ook dat elke “hebzucht” of een slechte bedoeling zoals “hebberigheid” uit je procedures moeten zijn, of het zal niet werken. Deze tijdelijke Programma’s om Je nog meer vrij te maken van het huidige geld stelsel, zijn deel van de overgang naar het 5D Tijdslijn bestaan. In werkelijkheid, heb Je geen schuld, je hebt alleen voldoende geld uitwisseling nodig om je door deze overgangsperiode te krijgen, in de periode van een gelijkwaardig ruilhandel stelsel, waar de rijkste mens in de wereld het zelfde zal hebben wat de armste heeft. Dit gebeurt, het is werkelijk, word geïnformeerd over deze Programma’s Nu, er is geen noodzaak om bezorgd te worden over rekeningen en schuld want die zijn goed op weg om niet-bestaand te worden voor velen van Jullie en zijn deel van 4D waar Jullie uitgaan je laat dat los. Julie volle geloof en vertrouwen in deze Nieuwe Programma’s zullen Je tot hun vervulling brengen, het is essentieel dat Je in hen gelooft, zodat Je verder gaat.

PUNTEN    Houd vibraties op zijn Hoogst.


Onderwijs, informeer en help anderen met deze Programma’s om toegang te krijgen tot tijdelijk geld verlichting. Onderzoek en informeer Jezelf Nu op deze Programma’s. Deze programma’s zullen meer vereenvoudigd worden en geaccepteerd worden, als we verder gaan, zullen ze meer vereenvoudigd worden en geaccepteerd, de rimpel effecten van deze programma’s veranderen alles, ondersteunt hen volledig met Je Wezen en Jullie Energie.
Elke weerstand, Cabal, Duistere Engelen, enz. is nutteloos tegen deze Programma’s en elk obstakel zal worden overmand en overkomen worden door Jullie, want ze zijn Goddelijk Ondersteund als deel van Ascentie en Jullie Soevereiniteit moet gebeuren als een cruciaal punt in het over alles heen Goddelijke Plan. Jullie moeten je realiseren en accepteren Je dapperheid en begrijpen dat er GEEN Mens is op de planeet die beter is dan jij bent die Jou Controleert die Jou tot slaaf brengt, die Jou onderdrukt. Verbind je volledig met de Goddelijkheid en ga verder met deze Programma’s, vrees is geen factor langer meer en dat bemoeit zich er niet mee, behalve als Jij je toestemming geeft op een individuele basis, want vrees scheidt Je van Jouw Vrijheid.

Jullie hebben Nu de tafels omgekeerd voor de gehele Cabal, de Khazarianen, de Elite, enz. Daar de hiervoor genoemde entiteiten bijna 1% vertegenwoordigde van de Menselijke bevolking. Jullie vertegenwoordigen 99%, Ken Je Kracht, en krijg die. Wees NU geïnformeerd in hun Programma’s en ondersteun de 5D Programma’s, ondersteun waar JIJ naar verlangt en wilde hebben, Jullie Vrijheid. 


Love and Light   Rick

 

Vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl