Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen / 26 april 2019 / Door Fran Tielemans

Tegen je eigen weerstanden aan botsen: hoge energiedagen
26 april 2019 / Door Fran Tielemans
Een periode van grote Licht-instroom brengt altijd onrust mee. in jezelf – je denken, emoties, lichaam en leven. Maar ook rondom jou en in de maatschappij.

Donkere kantjes worden plots zichtbaar, je ziet je geconfronteerd met je eigen schaduwstukken, en met die van anderen.

Hoe groter de onbalans, onvrede en kloof tussen de liefde die steeds aanwezig is in de puurste kern van elk Zélf en de gekwetste persoonlijkheid, hoe groter de behoefte om de eigen duisternis naar buiten te gooien, om ze te projecteren op anderen of om anderen pijn te doen.

Velen kunnen zich in deze week enorm gestretcht en diep vermoeid voelen. De hoge trilling maakt dat je hoog kan gaan, en je daar zeer goed bij voelt. Maar je kan ook diep gaan, net omdat er daar dingen liggen die je vanuit je Hoogste Zelf wil opgelost krijgen, en dat zijn dan net die dingen waar je vanuit je lager zelf, je persoonlijkheid, moeite mee hebt, weerstand naartoe voelt, bewust of onbewust. Dit alles is echt eigen aan 2019. Tegen je eigen weerstanden aan botsen. Het aan de kant schuiven, je ogen sluiten en overgaan tot de orde van de dag. Om dan even nadien weer keihard tegen je eigen muren te knallen. Dit is een jaar waarin het helpt heel eerlijk te zijn met jezelf, inzicht proberen te krijgen in je blinde vlekken, en steeds weer proberen te luisteren naar die wijze, liefdevolle stem diep in jou, die je zacht maar duidelijk influistert wat belangrijk is voor je. En goed te zorgen voor jezelf, jezelf te koesteren, want je weet: op elk moment ben jij de moeite waard. Jij bént het waard.

Fran Tielemans
www.maitreya.be