Heel 2019 was één lange voorbereiding op 2020, en dat komt er nu stilaan aan / 9 December 2019 / Door Fran Tielemans

Heel 2019 was één lange voorbereiding op 2020, en dat komt er nu stilaan aan
9 December 2019 / Door Fran Tielemans
 2019 is een jaar geweest waarin je de les van ‘geduld’ – het aanvaarden van het nu en van je huidige situatie, overgave en loslaten van de innerlijke druk die je soms voelt om dingen te willen forceren of frustratie omdat je zou willen dat er dingen nu al tot manifestatie komen en je innerlijk wel wéét dat het nog niet het juiste moment ervoor is – ten volle en in verschillende omstandigheden hebt kunnen leren.

Als een tegenstribbelend kind werd je door de krachtige maar wijze en liefdevolle handen van je eigen Hoger Zelf vastgehouden (door het creëren van allerlei uiterlijke omstandigheden), zodat je niet alweer weg stormt naar het volgende hoofdstuk, maar gedwongen bent alle aspecten van dat wat zich toen aan je voordeed te bekijken, te herevalueren, te vergelijken met gelijkaardige stukken van vroeger, en vooral te léren.

Heel 2019 was één lange voorbereiding op 2020, en dat komt er nu stilaan aan. Deze weken voor de Winterzonnewende zijn een goede tijd om – te midden van alle eindejaarsdrukte – het stil te maken in jezelf, om terug te keren naar de eenvoud, om terug te kijken op het traject dat je dit jaar aflegde. En waarschijnlijk zal je dan de zegen inzien van het feit dat je zo afgeremd bent geweest, dat je (schijnbaar) niet vooruit kon.

Je zal nog dieper begrijpen wat ‘Uw wil geschiede’ betekent – dat je vanuit het kleine ik en het menselijke ego wel je plannetjes en verlangens kan hebben, maar dat je wel degelijk gedragen wordt door de enorme golf van jouw goddelijke stroom en timing, die perfect past in dat wonderlijke goddelijke samenspel van individuen wiens pad je nog zal kruisen in je leven. En dat besef, dat maakt nederig, en brengt je bij je innerlijke vrede.

Fran Tielemans
www.maitreya.be